GRUP “NUTRIGENÒMICA, BIOMARCADORS I AVALUCIÓ DE RISCOS”
Universitat de les Illes Balears –UIB– (Illes Balears), CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

Director: Andreu Palou Oliver
Co-director: Catalina Picó Segura
a/e del grup de Recerca: andreu.palou@uib.es
Telèfon de contacte: (+34) 971 17 31 70
Web del grup: http://palou.uib.es

Actualització fitxa tècnica del grup: setembre 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Andreu Palou Oliver, Director del Grup
Catedràtic d’Universitat, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e:  andreu.palou@uib.es

Catalina Picó Segura, Co-director del Grup
Catedràtic d’Universitat, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e:  cati.pico@uib.es

Francisca Serra Vich
Catedràtica d’Universitat, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: francisca.serra@uib.es

Maria Luisa Bonet Piña
Catedràtica d’Universitat, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: luisabonet@uib.es

Paula Oliver Vara
Catedràtica d’Universitat, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: paula.oliver@uib.es

Joan Ribot Riutort
Catedràtic d’Universitat, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: joan.ribot@uib.es

Ana María Rodríguez Guerrero
Professora Titular d’Universitat, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: amrodriguez@uib.es

Juana Sánchez Roig
Professora Titular d’Universitat, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: joana.sanchez@uib.es

Mariona Palou March
Professora Contractada Doctora interina, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: mariona.palou@uib.es

Bárbara Reynés Miralles
Contractada postdoctoral Alimentòmica i Professora associada, Universitat de les Illes Balears – IdISBa
a/e: barbara.reynes@uib.es

Catalina A Pomar Oliver
Contractada postdoctoral CIBER, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: c.pomar@uib.es

Sebastià Galmés Monroig
Contractat postdoctoral CIBER, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: s.galmes@uib.cat

Andreu Palou March
Tècnic superior, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: a.palou-march@uib.es

Raul Gil Carballo
Tècnic superior, Universitat de les Illes Balears
a/e: raul.gil@alimentomica.es

Marta Alonso Bernáldez
Contractada predoctoral, Universitat de les Illes Balears
a/e: marta.alonso@alimentomica.com

Pedro Castillo Pretel
Contractat predoctoral FPU, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: pedro.castillo@uib.es

Andrea Costa López
Contractada predoctoral FPU, Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: andrea.costa@uib.es

Rocío Agustina Martín Chamorro
Contractada predoctoral FPI, Universitat de les Illes Balears – CIBER
a/e: r.martin@uib.es

María de Lucas de Santos
Contractada predoctoral, Universitat de les Illes Balears
a/e: maria.delucas@uib.es

(Actualització de l’apartat: 06/09/2021)

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El grup de recerca “Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscos” (NuBE) del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia, dirigit pel Prof. Andreu Palou consta a dia d’avui d’una plantilla de 9 plaçes de professors estables amb dedicació exclusiva (inclosos 6 catedràtics, 2 professors titulars i 1 professora contractada doctora), 3 investigadors postdoctorals, 5 contractats predoctorals i 2 tècnics superiors. Això permet una R+D amb un abordatge simultani de reptes en els àmbits bàsic i aplicat, incloent la transferència de tecnologia.
La recerca del grup es centra, des de fa anys, en l’estudi dels mecanismes moleculars fisiològics del control del pes corporal i les seves alteracions en l’obesitat i, en connexió amb això, en el control de la homeòstasi energètica per nutrients i les seves implicacions, abordant també aspectes relacionats amb seguretat i qualitat alimentaria, incloent els desenvolupaments en el camp dels Health Claims i Novel Foods en aliments, de màxim interès en l’àmbit europeu.
La trajectòria científica e investigadora del grup ha permès consolidar nombroses relacions de treball amb grups de recerca d’excel·lència d’àmbit nacional i internacional i amb empreses líders en el sector. De manera destacada, el grup va ser coordinador d’un projecte del 7è programa marc de la Unió Europea (BIOCLAIMS), amb vigència des de 2010 a 2015, i ha participat en altres 4 projectes europeus en els darrers 5 anys. Es també un grup adscrit al CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), i de l’Institut de Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), i va ser membre fundador (i part del seu consell de govern) de la Xarxa de Recerca europea d’excel·lència científica “The European Nutrigenomics Organisation: linking genomics, nutrition and health research (NuGO) (2004-2010)”, que continua el seu camí en forma de consorci d’universitats i centres d’investigació.

LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca: Alimentació perinatal: programació metabòlica en etapes primerenques (gestació/lactància).
Investigador(s) principal(s): Andreu Palou Oliver / Catalina Picó Segura

Línia de recerca: Cerca de biomarcadors nutrigenòmics de salut/malaltia
Investigador(s) principal(s): Andreu Palou Oliver / Catalina Picó Segura

Línia de recerca: Alimentació personalitzada: estudi d’interaccions genotipus/dieta
Investigador(s) principal(s): Andreu Palou Oliver / Catalina Picó Segura

Línia de recerca: Alimentació funcional: recerca de compostos bioactius amb propietats funcionals
Investigador(s) principal(s): Andreu Palou Oliver / Catalina Picó Segura

Línia de recerca: Declaracions nutricionals i de salut; seguretat i qualitat alimentària
Investigador(s) principal(s): Andreu Palou Oliver / Catalina Picó Segura

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP

Palou M, Torrens JM, Castillo P, Sánchez J, Palou A, Picó C.
Metabolomic approach in milk from calorie-restricted rats during lactation: a potential link to the programming of a healthy phenotype in offspring.
Eur J Nutr. 2020 Apr;59(3):1191-1204.
doi: 10.1007/s00394-019-01979-6.
PMID: 31069458.

Szostaczuk N, van Schothorst EM, Sánchez J, Priego T, Palou M, Bekkenkamp-Grovenstein M, Faustmann G, Obermayer-Pietsch B, Tiran B, Roob JM, Winklhofer-
Roob BM, Keijer J, Palou A, Picó C.
Identification of blood cell transcriptome-based biomarkers in adulthood predictive of increased risk to develop metabolic disorders using early life intervention rat models.
FASEB J. 2020 Jul;34(7):9003-9017.
doi: 10.1096/fj.202000071RR.
PMID: 32474969.

Pomar CA, Kuda O, Kopecky J, Rombaldova M, Castro H, Picó C, Sánchez J, Palou A.
Alterations in plasma acylcarnitine and amino acid profiles may indicate poor nutrition during the suckling period due to maternal intake of an unbalanced diet and may predict later metabolic dysfunction.
FASEB J. 2019 Jan;33(1):796-807.
doi: 10.1096/fj.201800327RR.
PMID: 30080446.

Galmés S, Cifre M, Palou A, Oliver P, Serra F. A
Genetic Score of Predisposition to Low-Grade Inflammation Associated with Obesity May Contribute to Discern Population at Risk for Metabolic Syndrome.
Nutrients. 2019 Jan 30;11(2):298.
doi: 10.3390/nu11020298.
PMID: 30704070.

Amengual J, García-Carrizo FJ, Arreguín A, Mušinović H, Granados N, Palou A, Bonet ML, Ribot J.
Retinoic Acid Increases Fatty Acid Oxidation and Irisin Expression in Skeletal Muscle Cells and Impacts Irisin In Vivo.
Cell Physiol Biochem. 2018;46(1):187-202.
doi: 10.1159/000488422.
PMID: 29587291.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Universitat de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears
Govern Espanyol (varis ministeris): Ministerio de Consumo – Agencia Española de Seguridad alimentaria y Nutrición (AESAN); Ministerio de Ciencia e Innovación – Instituto de Salud Carlos III
CIBER de Fisiopatologia de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN)
Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)
Comissió Europea – European Food Safety Authority (EFSA)