GRUP “NUTRIGENÒMICA, BIOMARCADORS I AVALUCIÓ DE RISCOS”
Universitat de les Illes Balears –UIB– (Illes Balears), CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)

Director: Catalina Picó Segura
Co-director: Andreu Palou Oliver

a/e del grup de Recerca: cati.pico@uib.es / andreu.palou@uib.es
Telèfon de contacte: (+34) 971 17 34 54
Web del grup: http://palou.uib.es

Actualització fitxa tècnica del grup: desembre 2023

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Catalina Picó Segura, Director
Catedràtic d’Universitat
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: cati.pico@uib.es

Andreu Palou Oliver, Co-director
Catedràtic d’Universitat (emèrit)
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: andreu.palou@uib.es

Francisca Serra Vich
Catedràtica d’Universitat (emèrita)
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: francisca.serra@uib.es

Maria Luisa Bonet Piña
Catedràtica d’Universitat
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: luisabonet@uib.es

Paula Oliver Vara
Catedràtica d’Universitat
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: paula.oliver@uib.es

Joan Ribot Riutort
Catedràtic d’Universitat
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: joan.ribot@uib.es

Juana Sánchez Roig
Catedràtica d’Universitat
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: joana.sanchez@uib.es

Ana María Rodríguez Guerrero
Professora Titular d’Universitat
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: amrodriguez@uib.es

Mariona Palou March
Professora Titular d’Universitat
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: mariona.palou@uib.es

Bárbara Reynés Miralles
Professorat Permanent Laboral
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: barbara.reynes@uib.es

Catalina A Pomar Oliver
Professorat Permanent Laboral
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: c.pomar@uib.es

Sebastià Galmés Monroig
Contractat postdoctoral CIBER
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: s.galmes@uib.eu

Rocío Agustina Martín Chamorro
Contractada predoctoral FPI
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: r.martin@uib.es

María de Lucas de Santos
Contractada predoctoral FPI
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: maria.delucas@uib.es

Pere Bibiloni Coll
Contractat predoctoral FPU
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: pere.bibiloni@uib.cat

Carmen García Ruano
Contractada predoctoral FPU
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: carmen.garcia@uib.eu

Ana Valle Cabello
Contractada predoctoral FPU
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: ana.valle@uib.cat

Andreu Palou March
Tècnic superior
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: a.palou-march@uib.es

Raul Gil Carballo
Tècnic superior
Universitat de les Illes Balears – Alimentómica S.L.
a/e: raul.gil@alimentomica.es

Sophie Bernard Lacombe
Tècnic superior CIBER
Universitat de les Illes Balears – CIBER – IdISBa
a/e: sophie.bernard@uib.es

(Actualització de l’apartat: desembre de 2023)

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El grup de recerca “Nutrigenòmica, Biomarcadors i Avaluació de Riscos” (NuBE) dirigit per la Prof. Catalina Picó, pertany al Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB), dirigit pel Prof. Andreu Palou, ubicat a la Universitat de les Illes Balears. El grup consta d’una plantilla de 11 places de professors estables amb dedicació exclusiva (inclosos 7 catedràtics, 2 professores titulars i 2 professores amb vinculació permanent), 1 investigador postdoctoral, 5 contractats predoctorals i 3 tècnics superiors. La composició del grup permet una R+D amb un abordatge simultani de reptes en els àmbits bàsic i aplicat, incloent la transferència de tecnologia.

La recerca del grup NuBE s’emmarca en el camp de l’obesitat, la programació metabòlica, la nutrigenòmica i la nutrició personalitzada, la relació entre alimentació i salut, i la identificació de biomarcadors de salut i malaltia, abordant també aspectes relacionats amb seguretat i qualitat alimentaria, incloent els desenvolupaments en el camp dels Health Claims i Novel Foods en aliments, de màxim interès en l’àmbit europeu.

La trajectòria científica e investigadora del grup ha permès consolidar nombroses relacions de treball amb grups de recerca d’excel·lència d’àmbit nacional i internacional i amb empreses líders en el sector. El grup coordina actualment el Projecte Europeu INTEGRActiv (Identificació i validació d’integratives biomarkers d’activitats lle- ves i health, JPI HDHL; 2022-25), centrat en la identificació de biomarcadors d’activitat física i salut en nins i adolescents. De manera destacada, el grup va ser coordinador d’un projecte del 7è programa marc de la Unió Europea (BIOCLAIMS), amb vigència des de 2010 a 2015, i ha participat en altres 3 projectes europeus en els darrers 5 anys. Es també un grup adscrit al CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), i de l’Institut de Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa), i va ser membre fundador (i part del seu consell de govern) de la Xarxa de Recerca europea d’excel·lència científica “The European Nutrigenomics Organisation: linking genomics, nutrition and health research (NuGO) (2004-2010)”, que continua el seu camí en forma de consorci d’universitats i centres d’investigació.

El grup NuBE està compromés amb la formació d’investigadors i investigadores. D’aquesta manera, la capacitat formativa del grup es reflecteix en el notable nombre de tesis doctorals realitzades o que s’estan duent a terme actualment: en els últims 5 anys s’han defensat un total de 8 tesis doctorals i, en la actualitat, n’hi ha 9 que es troben en curs. Per altra banda, el grup presenta una llarga experiència en els estudis de postgrau (màster i docotrat), sent promotor dels estudis de Màster Universitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, que donen accés al Doctorat Ínter-Universitari amb el mateix nom i en el qual participa al costat de grups de la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) i la Universitat Rovira i Virgili (URV).

LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca: Alimentació perinatal: programació metabòlica en etapes primerenques (gestació/lactància) i la seva relació amb el control del pes corporal i la salut metabòlica.
Investigador(s) principal(s): Catalina Picó Segura / Andreu Palou Oliver

Línia de recerca: Cerca de biomarcadors nutrigenòmics de salut/malaltia.
Investigador(s) principal(s): Catalina Picó Segura / Andreu Palou Oliver

Línia de recerca: Alimentació personalitzada: estudi d’interaccions genotip/dieta.
Investigador(s) principal(s): Catalina Picó Segura / Andreu Palou Oliver

Línia de recerca: Alimentació funcional: cerca de compostos bioactius amb propietats funcionals.
Investigador(s) principal(s): Catalina Picó Segura / Andreu Palou Oliver

Línia de recerca: Declaracions nutricionals i de salut; seguretat i qualitat alimentària.
Investigador(s) principal(s): Catalina Picó Segura / Andreu Palou Oliver

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP

Castillo P, Kuda O, Kopecky J, Pomar CA, Palou A, Palou M, Picó C.
Stachydrine, N-acetylornithine and trimethylamine N-oxide levels as candidate milk biomarkers of maternal consumption of an obesogenic diet during lactation.
Biofactors. 2023 Sep-Oct;49(5):1022-1037.
doi: 10.1002/biof.1974.
PMID: 37227188

Bibiloni P, Pomar CA, Palou A, Sánchez J, Serra F.
miR-222 exerts negative regulation on insulin signaling pathway in 3T3-L1 adipocytes.
Biofactors. 2023 Mar;49(2):365-378.
doi: 10.1002/biof.1914.
PMID: 36310379

Costa A, van der Stelt I, Reynés B, Konieczna J, Fiol M, Keijer J, Palou A, Romaguera D, van Schothorst EM, Oliver P.
Whole-Genome Transcriptomics of PBMC to Identify Biomarkers of Early Metabolic Risk in Apparently Healthy People with Overweight-Obesity and in Normal-Weight Subjects.
Mol Nutr Food Res. 2023 Feb;67(4):e2200503.
doi: 10.1002/mnfr.202200503.
PMID: 36564895

Castillo P, Kuda O, Kopecky J, Pomar CA, Palou A, Palou M, Picó C.
Reverting to a Healthy Diet during Lactation Normalizes Maternal Milk Lipid Content of Diet-Induced Obese Rats and Prevents Early Alterations in the Plasma Lipidome of the Offspring.
Mol Nutr Food Res. 2022 Sep;66(17):e2200204.
doi: 10.1002/mnfr.202200204.
PMID: 35772018

Stojnić B, Serrano A, Sušak L, Palou A, Bonet ML, Ribot J.
Protective Effectsof Individual and Combined Low Dose Beta-Carotene and Metformin Treatments against High-Fat Diet-Induced Responses in Mice.
Nutrients. 2021 Oct 14;13(10):3607.
doi: 10.3390/nu13103607.
PMID: 34684608

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Universitat de les Illes Balears – https://www.uib.cat/
Govern de les Illes Balears – https://www.caib.es/govern/index.do?lang=ca
Govern Espanyol (varis ministeris): https://administracion.gob.es/pag_Home/index.html
Ministerio de Consumo – Agencia Española de Seguridad alimentaria y Nutrición (AESAN);
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Instituto de Salud Carlos III
CIBER de Fisiopatologia de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) – https://www.ciberobn.es/
Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) – https://www.idisba.es/cat
Comissió Europea – European Food Safety Authority (EFSA) – https://www.efsa.europa.eu/es