GRUP DE RECERCA NUTRIGENÒMICA

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

Director: Begoña Muguerza Marquínez, Professor Agregat, URV

sdbio@urv.cat

(+34) 977 55 82 16

http://www.nutrigenomica.recerca.urv.cat/

Actualització fitxa tècnica del grup:  octubre de 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Begoña Muguerza Marquínez, Director del Grup
Professor agregat
Universitat Rovira i Virgili
a/e: begona.muguerza@urv.cat

Lluís Arola Ferrer
Professor emèrit
Universitat Rovira i Virgili
a/e: lluis.arola@urv.cat

Maria Josepa Salvadó Rovira
Catedràtica d’Universitat
Universitat Rovira i Virgili
a/e: mariajosepa.salvado@urv.cat

Miquel Mulero Abellán
Professor agregat
Universitat Rovira i Virgili
a/e: miquel.mulero@urv.cat

Anna Arola Arnal
Professor agregat
Universitat Rovira i Virgili
a/e: nna.arola@urv.cat

Manuel Suárez Recio
Professor agregat
Universitat Rovira i Virgili
a/e: manuel.suarez@urv.cat

Gerard Aragonès Bargalló
Professor Lector Serra Húnter
Universitat Rovira i Virgili
a/e: gerard.aragones@urv.cat

Francisca Isabel Bravo Vázquez
Professor Lector Serra Húnter
Universitat Rovira i Virgili
a/e: franciscaisabel.bravo@urv.cat

Cristina Torres Fuentes
Professor Lector visitant
Universitat Rovira i Virgili
a/e: cristina.torres@urv.cat

Niurka Llópiz Janer
Tècnic, Universitat
Universitat Rovira i Virgili
a/e: niurkadaniela.llopiz@urv.cat

(Actualització de l’apartat: 26/10/2021)

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

L’objectiu principal del grup de Nutrigenòmica és crear coneixements bàsics sobre compostos bioactius d’aliments i aplicar aquest coneixement per dissenyar aliments funcionals per prevenir i/o alleujar malalties metabòliques com l’obesitat, la diabetis, la hipertensió i la síndrome metabòlica. A més, el grup Nutrigenòmica també se centra en l’obtenció d’ingredients funcionals a partir de subproductes derivats de la industria alimentària, per tal d’augmentar el seu valor i donar un ús a aquests productes de rebuig de les empreses alimentàries.

Els objectius específics del grup inclouen la recerca d’excel·lència, la internacionalització així com la transferència de coneixements a empreses agroalimentàries i als ciutadans. Específicament són:

  • Augmentar el coneixement sobre l’efectivitat dels compostos bioactius. Aquest objectiu està vinculat als projectes finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat “Multi-ingredientes estacionales basados en polifenoles para la prevención de patologías asociadas a la obesidad (PID2020-113739RB-I00)” i “Interacción entre hidrolizados proteicos y microbiota intestinal: potencial prebiótico y promoción de la producción de postbióticos con efecto antihipertensivo (PID2020-114608RA-I00)”. L’objectiu general és investigar si els ritmes biològics determinen els efectes beneficiosos descrits pels compostos bioactius i estudiar la interacció entre compostos bioactives i microbiota intestinal.
  • Augmentar les relacions i el finançament internacionals. El grup de Nutrigenòmica és membre del Consorci “NutriEpiHealth” que inclou 90 investigadors de 23 països del món i de la NuGo que inclou 30 grups de recerca europeus. El nostre objectiu participant en aquests consorcis és unir-nos a investigadors que estan interessats en els efectes epigenètics i moleculars de la dieta per tal de trobar sinèrgies per augmentar el coneixement i el finançament internacional.
  • Incrementar la transferència de coneixement a les empreses alimentàries i augmentar la sostenibilitat del “Camp de Tarragona”. El grup de recerca és molt actiu transferint el coneixement a les empreses alimentàries. De fet, tots els membres del grup de recerca participen en  projectes de transferència de tecnologia.

LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca: Ritmes biològics.
Investigador(s) principal(s): Begoña Muguerza/ Anna Arola

Línia de recerca: Metabolòmica.
Investigador(s) principal(s): Manuel Suárez /Lluís Arola

Línia de recerca: Inflamació.
Investigador(s) principal(s): BMiquel Mulero Abellán / Maria Josepa Salvado

Línia de recerca: Senyalització de la leptina i metabolisme energètic.
Investigador(s) principal(s): Gerard Aragonès / Maria Josepa Salvado

Línia de recerca:  Pèptids bioactius.
Investigador(s) principal(s): Francisca Isabel Bravo / Begoña Muguerza Marquínez

Línia de recerca: Microbiota.
Investigador(s) principal(s): Cristina Torres / Lluís Arola

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-ACT)

Bravo FI, Mas-Capdevila A, López-Fernández-Sobrino R, Torres-Fuentes C, Mulero M, Alcaide-Hidalgo JM, Muguerza B.
Identification of novel antihypertensive peptides from wine lees hydrolysate.
Food Chem. 2022 Jan 1;366:130690.
doi: 10.1016/j.foodchem.2021.130690.
PMID: 34343949.

López-Fernández-Sobrino R, Soliz-Rueda JR, Ávila-Román J, Arola-Arnal A, Suárez M, Muguerza B, Bravo FI.
Blood Pressure-Lowering Effect of Wine Lees Phenolic Compounds Is Mediated by Endothelial-Derived Factors: Role of Sirtuin 1.
Antioxidants (Basel). 2021 Jul 3;10(7):1073.
doi: 10.3390/antiox10071073.
PMID: 34356306.

López-Fernández-Sobrino R, Soliz-Rueda JR, Ávila-Román J, Arola-Arnal A, Suárez M, Muguerza B, Bravo FI. Blood Pressure-Lowering Effect of Wine Lees
Phenolic Compounds Is Mediated by Endothelial-Derived Factors: Role of Sirtuin 1.
Antioxidants (Basel). 2021 Jul 3;10(7):1073.
doi: 10.3390/antiox10071073.
PMID: 34356306.

Ávila-Román J, Arreaza-Gil V, Cortés-Espinar AJ, Soliz-Rueda JR, Mulero M, Muguerza B, Arola-Arnal A, Arola L, Torres-Fuentes C.
Impact of gut microbiota on plasma oxylipins profile under healthy and obesogenic conditions.
Clin Nutr. 2021 Apr;40(4):1475-1486.
doi: 10.1016/j.clnu.2021.02.035.
PMID: 33743282.

Javier Ávila-Román, Jorge R.Soliz-Rueda, Francisca Isabel Bravo, Gerard Aragonès, Manuel Suárez, Anna Arola-Arnal, Miquel Mulero,
Maria-Josepa Salvadó, Lluís Arola, Cristina Torres-Fuentes, Begoña Muguerza
Phenolic compounds and biological rhythms: Who takes the lead?
Trends in Food Science & Technology 2021, 113:77-85.
web

M. Suárez, N. Canela, J.M. del Bas, F. Puiggròs, L. Arola, A. Calmari.
Chapter 3.03  Metabolomics – Nutritional and physiological challenges
in “Comprehensive Foodomics”, 2021.
Ed: Elsevier Science Publishing Co Inc. ISBN: 978-0128163955.

M. Suárez, A. Gual-Grau, F.J. Ávila-Román, C. Torres-Fuentes, M. Mulero, G. Aragonès, F.I. Bravo, B. Muguerza.
Oils and oilseeds in the nutraceuticals and functional food industries.
in “Oil and oilseed processing: opportunities and challenges “, 2021.
Ed: I. Aguiló-Aguayo. KGaA. Editors: T. Lafarga, G. Bobo, I. Aguiló.
ISBN: 978-1119575276.

Bladé; A. Arola-Arnal; A. Crescenti; M. Suárez; F.I. Bravo; G. Aragonès; B. Muguerza; L. Arola.
Proanthocyanidins and epigenetics
in “The Handbook of Nutrition, Diet and Epigenetics”, 2018.
Ed: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Editors: P.B. Andrade; P. Valentao; D.M. Pereira.
ISBN: 978-3-319-55529-4.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Generalitat de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Institut de Salut Pere Virgili