• QUI SOM?

El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC) va ser creat l’any 1999 amb l’objectiu de contribuir a l’avenç de la recerca bàsica i aplicada en nutrició i millorar la qualitat de la informació i de la formació nutricional de la societat.

El CCNIEC està format per tots els Grups de Recerca Reconeguts dedicats a l’Alimentació, la Nutrició i el Metabolisme dels Països Catalans.

Vols contribuir a la nostra activitat? Consulta les condicions perquè la teva empresa o fundació esdevingui Soci del CCNIEC.

prova text

FUNCIONS

Entre les principals funcions del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans destaquen:

  • Coordinar els esforços individuals i col·lectius dels grups d’investigació per poder resoldre els problemes nutricionals dels ciutadans

  • Fomentar i difondre missatges d’educació nutricional correcta a la població

  • Asessorar a les administracions públiques, els mitjans de comunicació, la indústria alimentària i la població en temes relacionats amb la Nutrició

  • Contribuir a la lluita en contra dels trastorns alimentaris i en contra de l’obesitat

  • Actuar com element dinamitzador i coordinador de projectes d’investigació bàsica, clínica i epidemiològica relacionats amb la Nutrició

  • Desenvolupar iniciatives en el camp de la docència en aspectes relacionats amb la Nutrició, en col·laboració amb les universitats

  • Assessorar a les administracions públiques en diferents problemes relatius a la competència i l’exercici professional en l’àmbit de la Nutrició Clínica