• PREMI MILLOR INICIATIVA ALIMENTÀRIA

Premi CCNIEC a la millor iniciativa de la indústria alimentària en el camp de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària

El CCNIEC, conscient de la importància que té la indústria alimentària i la relacionada amb la nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària d’aquesta.

Bases del premi

  • Podrà presentar-se a aquest premi qualsevol indústria alimentària o relacionada amb la nutrició dels Països Catalans. La sol·licitud del premi podrà ser presentada per la mateixa empresa o bé per iniciativa de qualsevol particular o membre del CCNIEC.

  • El formulari de sol·licitud es pot descarregar de la web del CCNIEC. En el cas que no sigui possible remetre la sol·licitud per e-mail, es podrà enviar per correu certificat (en aquest cas l’original i 8 còpies) a la Secretaria del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (C/ del Carme, 47. 08001 Barcelona). A la sol·licitud hi haurà de constar l’empresa que es presenta i els motius per als quals aquesta opta al premi.

  • El jurat que decidirà sobre qui recau el premi estarà compost pel President del CCNIEC, el Comitè Permanent del CCNIEC, el Director General de Salut Pública i el Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Actuarà com a Secretari del Jurat, amb veu però sense vot, el Secretari del CCNIEC. La decisió serà inapel·lable i es notificarà a l’empresa guanyadora abans dels tres mesos de la finalització del termini per poder presentar les sol·licituds.

  • El premi no comportarà dotació econòmica sinó el reconeixement certificat pel CCNIEC de l’empresa guardonada.

  • L’entrega del premi s’efectuarà en el marc d’algun acte ordinari del CCNIEC a poder ser el mateix dia del Plenari del CCNIEC

Premiats passades convocatòries

Premiat XII Convocatòria 2023: Banc dels Aliments


https://www.bancdelsaliments.org/

Barcelona, 26 de gener de 2024

El CCNIEC, conscient de la importància que té la indústria alimentària i la relacionada amb la nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària d’aquesta.

El CCNIEC ha reconegut la tasca del Banc dels Aliments amb el XII Premi CCNIEC, a la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població.
El Banc dels Aliments és una fundació privada independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre creada l’any 1987, i des de l’inici ha basat la seva activitat en dos eixos d’acció: la sostenibilitat, treballant cada dia per recuperar el màxim d’aliments possibles, reduint el malbaratament alimentari, i la solidaritat, contribuint a garantir el dret a l’alimentació per a totes les persones al nostre entorn, tenint com a objectiu principal recuperar els excedents alimentaris o adquirir productes bàsics per a distribuir-los entre les persones que no disposen d’una alimentació suficient, segura i saludable fent-ho de manera que es respecti i millori la seva dignitat.

Sr, Lluís Fatjó-Vilas  representant del Banc dels Aliments, rebent el Premi de mans de la Sra. Carmen Cabezas Peña.


Presideixen l’acte: Teresa Cabré i Castellví, presidenta de l’IEC; Joan Gòdia i Tresánchez, director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i Carmen Cabezas Peña, secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
L’obertura de l’acte ha estat a càrrec de Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC.
El jurat dels premis ha estat format pel director i la Junta Permanent del CCNIEC, i pels directors generals de Salut Pública i d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya.


DESCARREGEU LA NOTA DE PREMSA DELS PREMIS CCNIEC 2023
O consulteu-la al web de l’Institut d’Estudis Catalans: https://www.iec.cat/noticia/?id_noticia=3788Fotografia dels Guardonats amb els amb els Premis CCNIEC 2023.


Tarjetó d’invitació a l’acte de lliurament dels Premis CCNIEC 2023.

Premiat XI Convocatòria 2022: Fundació Esplai


http://www.fundacionesplai.org

Barcelona, 27 de gener de 2023

El CCNIEC, conscient de la importància que té la indústria alimentària i la relacionada amb la nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària d’aquesta.

El CCNIEC ha reconegut la tasca de la Fundació Esplai (Fundació Catalana de l’Esplai) amb l’XI Premi CCNIEC, a la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població, per la seva decidida iniciativa educativa en pro de l’alimentació saludable i sostenible dirigida als infants d’esplais, escoles i altres espais educatius.


Sr. Carles Xifra Cirach, representant de la FUNDACIÓ ESPLAI

Presideixen l’acte: Pere Puigdomènech, president de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC; Josep Gòdia i Tresánchez, director general d’Empreses Alimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i Carmen Cabezas Peña, secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’obertura de l’acte ha estat a càrrec de Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC.
El jurat dels premis ha estat format pel director i la Junta Permanent del CCNIEC, i pels directors generals de Salut Pública i d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya.

DESCARREGEU LA NOTA DE PREMSA DELS PREMIS CCNIEC 2022
O consulteu-la al web  de l’Institut d’Estudis Catalans: https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=3576


Fotografia dels Guardonats amb els amb els Premis CCNIEC 2022


Tarjetó d’invitació a l’acte de lliurament dels Premis CCNIEC 2022.

Premiat X Convocatòria 2021: Mercat Arrels

Barcelona, 21 de gener de 2022

El CCNIEC, conscient de la importància que té la indústria alimentària i la relacionada amb la nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària d’aquesta.

El CCNIEC ha reconegut la tasca de Mercat Arrels amb el X Premi CCNIEC, a la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població. Arrels és un projecte impulsat des de la cooperativa Som Cultura que neix amb l’objectiu d’oferir una eina útil i sostenible per a facilitar l’accés de tothom a una alimentació de qualitat i sostenible. Es tracta d’un mercat de pagès en xarxa que posa en contacte els petits productors del país amb la població.

Presideixen l’acte: Pere Puigdomènech, president de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC; Ramon Sentmartí Castañé, director gerent de Prodeca – Promotora dels Aliments Catalans, que depèn del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i Carmen Cabezas Peña, secretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’obertura de l’acte ha estat a càrrec de Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC.

DESCARREGEU LA NOTA DE PREMSA DELS PREMIS CCNIEC 2021
https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=3235

El Sr. Ramon Sentmartí Castañé, fa el lliurament del Premi a la Sra. Myriam Soteras, representant de MERCAT ARRELS.

Invitació a l’Acte d’entrega dels Premis CCNIEC 2021

Fotografia dels Guardonats amb els amb els Premis CCNIEC 2021

Premiat IX Convocatòria 2019: Heura Foods

El CCNIEC ha reconegut la tasca d’Heura Foods amb el IX Premi CCNIEC, a la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població. Foods for Tomorrow és la start up catalana creadora d’Heura Foods, una marca que defineixen com «la carn del segle xxi» i que produeix aliments que tenen en compte els animals, la salut de les persones i la sostenibilitat del planeta. Es descriuen com els creadors dels successors de la carn, ja que aconsegueixen la mateixa experiència gastronòmica que amb la carn, però directament amb productes del regne vegetal. Volen afrontar els reptes humanitaris i d’emergència climàtica d’aquest segle des de la gastronomia i les sobretaules i fomentant la democratització de les opcions d’aliments d’origen vegetal per a consumidors que no volen ingerir productes carnis. Actualment estan desenvolupant una gamma amb tots els productes carnis més consumits per a fer-ne una versió 100 % vegetal molt més sostenible, ètica i que, des d’un punt de vista organolèptic, no comporti cap renúncia.

Barcelona, 12 de desembre de 2019

L’acte, que s’ha celebrat a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha estat presidit per Joandomènec Ros, president de l’IEC; Joan Guix i Oliver, secretari de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i Glòria Cugat Pujol, sub-directora general de la Inspecció i Control Agroalimentari de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L’obertura de l’acte ha estat a càrrec de Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC.

Tarjetó d’invitació a l’Acte de Lliurament dels Premis CCNEIC 2019:

Sr. Bernat Baños, representant d’Heura Foods, reben el Premi de mans del Sr. Joan Guix.

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.

Fotografia dels premiats:

Premiat VIII Convocatòria 2018: Ametller Origen

El CCNIEC ha reconegut la tasca d’Ametller Origen amb el VIII Premi CCNIEC a la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població, per la seva contribució perquè les persones portin un estil de vida saludable mitjançant una alimentació basada en productes frescos, molts d’ells de proximitat, i intentant utilitzar noves formes d’envasament cuidant l’entorn. També es premia Ametller Origen per la seva tasca d’acompanyament als consumidors en la bona utilització dels aliments i en com cuinar-los tot mantenint les nostres tradicions.

Barcelona, 11 de desembre de 2018

L’acte, que s’ha celebrat a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, ha estat presidit per Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i Glòria Cugat, subdirectora general d’Inspecció i Control Agroalimentari del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L’obertura de l’acte ha estat a càrrec de Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC.

Tarjetó d’invitació a l’Acte de Lliurament dels Premis CCNEIC 2018:

Descarregeu la nota de premsa de l’Acte

Premiat VII Convocatòria 2017: Programa AMED de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya

El CCNIEC ha reconegut la tasca del Programa AMED de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya amb el VII Premi CCNIEC a la millor iniciativa en el camp de la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària, per la promoció de l’alimentació mediterrània en l’àmbit de la restauració col·lectiva mitjançant l’acreditació dels establiments que reuneixen un mínim de requisits del model d’alimentació mediterrani perquè els clients els puguin identificar i menjar saludablement fora de casa.

Barcelona, 15 de desembre de 2017.

L’acte s’ha celebrat a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans.  El jurat dels premis ha estat format pel president i la Junta Permanent del CCNIEC, i els directors generals de Salut Pública i d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya.

Presideixen l’acte de lliurament: Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i Carmel Mòdol Bresolí, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

 

Sra. Gemma Salvador, rebent el premi del mans del Sr. Carmel Mòdol Bresolí.

Tarja d’invitació a l’acte d’entrega dels Pemis CCNIEC 2017

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.

Premiat VI Convocatòria 2015: ex aequo, Fundació Eroski i el Grup Alimentari Guissona

El CCNIEC, conscient de la importància que te la indústria alimentària i la relacionada amb la nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa en el camp de la innovació en els seus productes, la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària d’aquesta.

Barcelona, 11 de desembre de 2015.

L’acte s’ha celebrat l’una del migdia a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans.  El Jurat ha estat format pels membres de la Junta Permanent del CCNIEC (Jordi Salas-Salvadó, Maria Isabel Covas, Lluís Serra, Josep A. Tur, Abel Mariné i Montserrat Barbany Cahiz); el director general de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.


Presideixen l’acte de lliurament: Joandomènec Ros i Aragonès, president de l’Institut d’Estudis Catalans; el Sr. Joan Puigdollers i Fargas, secretari de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Joan Girona i Gomis, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

El CCNIEC ha reconegut la tasca, ex aequo, de la Fundació Eroski i el Grup Alimentari Guissona amb el VI Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària.

La trajectòria de la Fundació Eroski en la promoció de l’alimentació equilibrada i de l’adquisició d’hàbits de vida saludables es llarga i notòria, essent pionera en la introducció d’un etiquetat nutricional basat en els colors del semàfor en totes les referències de marca pròpia, així como de l’eliminació dels greixos trans afegits en els processos industrials de fabricació, elevant l’estàndard de qualitat nutricional dels seus productes. Eroski ha fet un gran esforç en la formació dels consumidors, oferint una revista i un portal web d’informació al consumidor, tallers i activitats de formació múltiples entre la que destaca l’Escola d’Alimentació. Cal destacar que la marca pròpia d’Eroski és la única marca del mercat que etiqueta els seus productes a Catalunya en català.

Rep el premi el Sr. Alejandro Martínez Berriochoa, Director de Responsabilitat Social d’Eroski i Director General de Fundació Eroski, de mans del Sr. Joan Girona i Gomis

El Grup Alimentari Guissona ha anat incorporant valor al seu cicle productiu fins al punt que realitza tots els passos i processos per arribar directament al consumidor final, sense cap intermediari i amb una extensa gama de productes càrnics frescos, elaborats i cuinats. Del camp a la taula en tan sols 24h. En els darrers anys, el Grup ha emprat aquest model a d’altres productes alimentaris bàsics (llet, el pa, els iogurts, etc.), ampliant instal·lacions, processos i plantilla. Aquesta filosofia comporta beneficis per als consumidors, en forma de major qualitat, menor preu i garantia d’origen, i també per als productors, que tenen la seguretat que els productes acabaran comercialitzant-se directament a les botigues del Grup.

Rep el premi el Sr. Antonio Condal Tomas, Director de Relacions Públiques i Recursos Humans del Grup Alimentari Guissona, de mans del Sr. Joan Girona i Gomis


Tarjetó de l’entrega dels Premis CCNIEC 2015

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.

Altres fotogràfies de l’acte:

Premiat V Convocatòria 2014: La Fageda

El CCNIEC, conscient de la importància que te la indústria alimentària i la relacionada amb la nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa en el camp de la innovació en els seus productes, la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària d’aquesta.

Barcelona, 16 de gener de 2015.

L’acte s’ha celebrat a les dotze del migdia a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans. El Jurat ha estat format pels membres de la Junta Permanent del CCNIEC (Jordi Salas-Salvadó, Lluís Serra, Josep A. Tur, Abel Marine i Montserrat Barbany Cahiz); el director general de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i el director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.


Presideixen l’acte de lliurament: Joandomènec Ros, president de l’IEC; Carmen Cabezas, subdirectora de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya; Sra. Gloria Cugat,  subdirectora general d’Inspecció i Control  Agroalimentària del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

El CCNIEC ha reconegut la tasca de La Fageda amb el V Premi CCNIEC, a la millor iniciativa de la indústria alimentària, com a exemple de cooperativa agrícola catalana d’iniciativa social sense ànim de lucre, dedicada a les tasques eminentment agroalimentàries que es desenvolupen dins el marc del Centre Especial de Treball, una granja de vaques per a la producció de llet i una planta d’elaboració de productes làctics. Creada a Olot l’any 1982, fa més de trenta anys que genera oportunitats laborals innovadores i de qualitat per a persones amb discapacitat inteŀlectual o trastorns mentals greus.

Rep el premi el Sr. Albert Riera, Director de Comunicació de La Fageda, de mans de la Sra. Glòria Cugat:


Tarjetó de l’entrega de Premis CCNIEC 2014

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.

Altres fotogràfies de l’acte d’entrega:

Premiat IV Convocatòria 2013: Instituto Danone

El CCNIEC, conscient de la importància que te la indústria alimentària i la relacionada amb la nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa en el camp de la innovació en els seus productes, la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària d’aquesta.

Barcelona, 21 de novembre de 2013.

L’acte s’ha celebrat a l’una del migdia a la Sala ‘Prat de la Riba’ de l’Institut d’Estudis Catalans, essent el Jurat format pels membres de la Junta Permanent del CCNIEC (Jordi Salas-Salvadó, Maria Isabel Covas, Lluis Serra, Josep A Tur i Montserrat Barbany), el Director General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i el Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya.

Presideixen l’acte de lliurament: Joandomènec Ros, president de l’IEC; Carmen Cabezas, subdirectora de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i Mireia Medina, subdirectora general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya.

El CCNIEC ha reconegut la tasca de l’Instituto Danone amb el ‘Premi CCNIEC a la millor iniciativa de la indústria alimentària’ per la promoció de la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant la millora dels hàbits alimentaris saludables. La seva actuació es concreta en tres línies principals: el foment de la investigació, el desenvolupament de la formació i la divulgació científica en alimentació, nutrició i salut.

Rep el premi Sr. Luis Moreno, President de l’Insituto Danone, de mans de la Sra. Mireia Molina:


Tarjetó de l’entrega de Premis CCNIEC 2013

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.

Altres fotogràfies de l’acte d’entrega:

Premiat III Convocatòria 2012: Borges

El CCNIEC, conscient de la importància que te la indústria alimentària i la relacionada amb la nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa en el camp de la innovació en els seus productes, la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària d’aquesta.

Barcelona, 5 d’octubre de 2012.

L’acte s’ha celebrat a les dotze del migdia a la Sala ‘Prat de la Riba’ de l’Institut d’Estudis Catalans, essent el Jurat format pels membres de la Junta Permanent del CCNIEC (Jordi Salas-Salvadó, Maria Isabel Covas, Lluis Serra, Josep A Tur i Montserrat Barbany), el Director General de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i el Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Alimentàries de la Generalitat de Catalunya.

Presideixen l’acte de lliurament: Sr. Salvador Giner de San Julián, President de l’Institut d’Estudis Catalans, el Sr. Antoni Mateu i Serra, Director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Domènec Vila Navarra, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

El CCNIEC ha reconegut la tasca de l’empresa Borges amb el ‘Premi CCNIEC a la millor iniciativa de la indústria alimentària’ perr la promoció de la recerca científica en relació als beneficis del consum de fruits secs i de la dieta Mediterrània. Aquesta empresa, líder en el camp dels fruits secs i l’oli d’oliva, ha col·laborat en el patrocini de diferents projectes de recerca impulsats des de Catalunya entre els que cal recalcar l’estudi PREDIMED, un projecte de recerca multicèntric liderat per catalans per avaluar l’efecte de la dieta Mediterrània en la prevenció primària de la malaltia cardiovascular.

Rep el premi el Sr. Antoni Pont de mans del Sr. Antoni Mateu i Serra:


Tarjetó de l’entrega de Premis CCNIEC 2012

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí

Premiat II Convocatòria 2011: Font Vella

El CCNIEC, conscient de la importància que te la indústria alimentària i la relacionada amb la nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa en el camp de la innovació en els seus productes, la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària d’aquesta.

Presideixen l’acte de lliurament: Sr. Carles Pellicer Punyed, Alcalde de la Ciutat de Reus, Sr. Joandomènec Ros Aragonès, Vicepresident de l’Institut d’Estudis Catalans, Sr. Lluís Salleras Sanmartí, President del Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Domènec Vila Navarra, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

El CCNIEC ha reconegut la tasca Font Vella per apostar decididament per la promoció de la salut lligada a la hidratació i als estils de vida saludable, impulsant estudis observacionals sobre obesitat infantil i comportaments nutricionals i hidratació, campanyes de prevenció de la obesitat infantil mitjançant l’esponsorització del projecte POIBA (Projecte de disseny i avaluació d’una intervenció de prevenció de l’obesitat infantil a Barcelona) dut a terme amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona i per la seva iniciativa d’implantar al 2011 la “Campanya d’Hidratació” a 350 Centres d’Atenció Primària de Catalunya amb col·laboració amb el Servei d’Educació Sanitària i Programes de Salut de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Rep el premi el Sr. Pedro Mir de mans del Sr. Domènech Vila Navarra:


Tarjetó de l’entrega dels Premis CCNIEC 2011

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.

Premiat I Convocatòria 2010: Casademont

El CCNIEC, conscient de la importància que te la indústria alimentària i la relacionada amb la nutrició a Catalunya i els Països Catalans ha decidit concedir una distinció a la millor iniciativa en el camp de la innovació en els seus productes, la millora de l’alimentació de la població o l’educació alimentària d’aquesta.

El premi és el reconeixement a la tasca de Casademont en la seva aposta per la innovació i per la promoció i impuls de projectes relacionats amb els hàbits alimentaris saludables, l’activitat física i la recerca en tecnologia alimentaria a través de l’activitat de la Fundació Jaume Casademont, concretament amb les diferents línies de beques d’Alimentació i Salut, que ajuden a finançar projectes innovadors i finalistes dins aquests camps.

Presideixen l’acte: Sr. Antoni Plasencia i Taradach, Director General de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social, i el Sr. Joan Gené i Albesa, Director General d’Alimentació, Qualitat i Indrústries Alimentàries del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Generalitat de Catalunya.


Tarjetó de l’entrega dels Premis CCNIEC 2010

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.