• DIRECCIÓ

Director

Jordi Salas-Salvadó

Catedràtic de Nutrició i Bromatologia, Unitat de Nutrició Humana, Universitat Rovira i Virgili

Cap Clínic de Nutrició, Servei de Medicina Interna, Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Director del Grup de Recerca CCNIEC “Alimentació, Nutrició, Creixement i Salut Mental”

Junta Permament

Montserrat Fitó Colomer
Coordinadora del Grup de recerca de Risc Cardiovascular i Nutrició (CARIN) de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).
Directora del Grup de recerca CCNIEC en Risc Cardiovascular i Nutrició.

Jordi Pich i Solé
Professor Titular de Psicologia, Universitat de les Illes Balears
Membre del Grup de Recerca CCNIEC en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu

Francesc Guardiola
Professor Titular del Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia, Universitat de Barcelona.
Director del Grup de Recerca CCNIEC “Lípids i Compostos Bioactius (Cadena Alimentària i Salut) – LIBIFOOD”

Emili Ros Rahola
Investigador Emèrit – IDIBAPS, Hospital Clínic de Barcelona
Director del Grup de Recerca CCNIEC –  Nutrició i arteriosclerosi, CIBERobn

Lluís Serra Majem
Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Director del Grup de Recerca CCNIEC en Nutrició Comunitària

Josep A. Tur Marí
Catedràtic de Fisiologia, Universitat de les Illes Balears
Director del Grup de Recerca CCNIEC en Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu

M. Carmen Vidal Carou
Catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona.

Directora del Grup de Recerca CCNIEC Aminies i Poliamines Bioactives dels Aliments

Cristina Andrés Lacueva
Professora Titular del Departament de Nutrició i Bromatologia, Universitat de Barcelona

Directora del Grup de Recerca CCNIEC Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments

Nancy Babio-Sánchez
Professor Agregat de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili
Membre del Grup de Recerca CCNIEC “Alimentació, Nutrició, Creixement i Salut Mental”

Anna Bach-Faig
Directora acadèmica Màster Universitari de Nutrició i Salut
Estudis de Ciències de la Salut, Universitat Oberta de Catalunya
Membre del Grup de Recerca CCNIEC “Grup Interdisciplinar en Alimentació, Nutrició, Societat I Salut (FOODLAB)”

Secretària

Dra. Montserrat Barbany Cahiz

Unitat d’Endrocrinologia, Clínica de la Sagrada Família, Barcelona

Vocal de la Fundació SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad)