DARRERES NOTÍCIES


Inscripció oberta
Cliqueu per veure tota la informació relativa a la sessió
DESCARREGEU EL PROGRAMA CIENTÍFICA LA SECCIÓ “PREMIS DEL CCNIEC” PODEU CONSULTAR ELS GUARDONATS  DE LA CONVOCATÒRIA 2021
ConsultarAltes activitats d’interés pels membres del CCNIEC

Organització: Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació
JORNADA 2022
Dia 21 d’abril a les 16.00 h a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans
«Els reptes de l’alimentació del futur»
Descarregueu el programa científic