GRUP DE RECERCA RISC CARDIOVASCULAR I NUTRICIÓ

Institut Hospital de Mar d’Investigacions Mèdiques-IMIM
“Centro de Investigación Biomédica en Red. Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN)”

Director: Montserrat Fitó Colomer
Adreça mail de contacte del grup de Recerca: ablasco@imim.es
Telèfon de contacte: (+34) 93 3160720
https://intranet.imim.cat/

Actualització fitxa tècnica del grup: setembre 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Montserrat Fitó Colomer
IP del Grup de Recerca en Risc Cardiovascular i Nutrició (CARIN)
IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques
a/e: mfito@imim.es

Albert Goday Arno
Cap de secció d’Endocrinologia, Hospital del Mar
a/e: AGoday@parcdesalutmar.cat

Helmut Schröder
Investigador sénior, IMIM
a/e: hschroeder@imim.es

Olga Castañer Niño
Investigadora postdoctoral , IMIM
a/e: ocastaner@imim.es

M Dolors Zomeño Fajardo
Dietista i investigadora predoctoral, IMIM
a/e: mzomeno@imim.es

Mireia Malcampo Manrúbia
Dietista i investigadora predoctoral, IMIM
a/e: mmalcampo@imim.es

Alejandra Pérez Vega
Dietista i investigadora predoctoral, IMIM
a/e: kperez@imim.es

Javier Hernando RedondoJavier Hernando Redondo
Investigador predoctoral, IMIM
a/e: jhernando1@imim.es

Virginia Munoa Urruticoechea
Estadística, IMIM
a/e: vmunoa1@imim.es

Daniel Muñoz Aguayo
Tècnic responsable de laboratori, IMIM
a/e: Dmunoz@imim.es

Gemma Blanchart Cuella
Tècnic de laboratori, IMIM
a/e: gblanchart@imim.es

Anna Maria Blasco Lapuente
Secretària, CIBER
a/e: ablaco@imim.es

Juana Antonia Flores Le Roux
Cap del Servei d’Endocrinologia, Hospital del Mar
a/e: JAFlores@parcdesalutmar.cat

David Benaiges Boix
Endocrinòleg, Hospital del Mar
a/e: DBenaiges@parcdesalutmar.ca

Gemma Llauradó
Endocrinòloga, Hospital del Mar
a/e: gllaurado@psmar.cat

Juan José Chillarón Jordán
Endocrinòleg , Hospital del Mar
a/e: JChillaron@parcdesalutmar.cat

Dolors Muns Cornellas
Dietista-Nutricionista, Hospital del Mar
a/e: mmuns@psmar.cat

Anna Casajoana Badia
Cirurgiana de la Unitat Funcional d’Obesitat i Cirurgia bariàtrica , Hospital del Mar
a/e: acasajoanabadia@psmar.cat

Elisenda Climent Biescas
Endocrinòloga, Hospital del Mar
a/e: elisenda.climent.biescas@gmail.com

Montserrat Villatoro Moreno
Dietista-Nutricionista, Hospital del Mar
a/e: mvillatoro@imim.es

Carme Serra Saus
Infermera, Hospital del Mar
a/e: CSerra@parcdesalutmar.cat

Actualització del personal investistigador: setembre 2021

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El grup és un equip multidisciplinari format per especialistes en anàlisi clínica, endocrinologia, medicina de família, biologia, farmàcia i nutrició. Està focalitzat en l’estudi de la nutrició i la seva relació amb el risc de malalties degeneratives cròniques, com les cardiovasculars.

El estudio de los mecanismos subyacentes al beneficio de una dieta saludable se centra en los factores de riesgo clásicos y biomarcadores emergentes (estat inflamatori i oxidatiu, perfil lipídic i funcionalitat de HDL, aterogenicitat de LDL i VLDL, funció endotelial i resistència a la insulina) , els efectes nutrigenòmics promoguts pels nutrients i la interacció dels mismes amb la flora intestinal.

El grup té quatre línies principals d’investigació, que es detallen a continuació: a/ estudis d’intervenció nutricional, b/epidemiologia i tractament de l’obesitat i la diabetis, c/ epidemiologia nutricional i obesitat infantil, i d/ mecanismes moleculars i cel·lulars relacionats amb el risc d’enfermitats cardiovasculars i neurodegeneratives

LÍNIES DE RECERCA

LÍNIA DE RECERCA:
ESTUDIS D’INTERVENCIÓ NUTRICIONAL
Investigador(s) principals(s): Montse Fitó/ Olga Castañer

Estudi PREDIMED
Risc de malalties cardiovasculars
studi multicèntric coordinat pel Dr. Estruch (Hospital Clínic de Barcelona), aleatoritzat i paral·lel; En 7.447 individus amb elevat risc cardiovascular es van realitzar tres grups d’intervenció (dos grups de dieta Mediterrània, un enriquida amb oli d’oliva verge o fruits secs i un grup control amb una dieta baixa en greixos) per avaluar els efectes sobre marcadors primaris (malaltia cardiovascular) i secundaris de malaltia cardiovascular. L’Estudi PREDIMED ha demostrat que la dieta mediterrània produeix una reducció en la incidència d’esdeveniments cardiovasculars (Estruch et al. NEJM, 2018).
Risc de malalties neurodegeneratives
Durant els últims anys, el grup ha desenvolupat models cel·lulars per avaluar les propietats de les HDL, així com anàlisi transcriptòmica per a la prevenció del risc cardiovascular i neurodegeneratiu. D’aquesta manera, la Dra. Castañer se serveix d’ells per explorar possibles factors de risc de demència relacionats amb el risc cardiovascular. Aquestes són la base de la línia d’investigació en la qual estudia les vies relacionades amb el risc cardiovascular i metabòlic i la seva associació amb la demència. Recentment hem reportat la regulació a la baixa de les vies transcriptòmiques relacionades amb la neuroinflamació per part de la dieta mediterrània, la qual cosa podria influir en el desenvolupament de malalties neurodegeneratives (Almanza I, Nutr Neurosci 2020).

Estudi PREDIMED-plus
Estudi multicèntric coordinat pel Dr. Sales-Salvador (Universitat Rovira i Virgili de Reus) amb l’objectiu d’establir la utilitat d’una dieta mediterrània amb restricció energètica, associada a un suport conductual i canvis en l’estil de vida, en la prevenció primària d’esdeveniments cardiovasculars i malalties neurogegenerativas de pacients amb síndrome metabòlica (https://www.predimedplus.com/).
Contribució principal: Cárdenas-Fonts G, Eur J Nutr 2018; Schröder H, Int J Behav Nutr Phys Act 2018; Sales-Salvador, J Diabetis Care 2018; Martínez-González MA, Int J Epidemiol 2018. Intervencions amb olis d’oliva i olis d’oliva funcionals (enriquits amb compostos biològicament actius)
Hem realitzat diversos estudis d’intervenció aleatoritzats i creuats entre els que destaquem:
Estudi VOHF:
Projecte en el qual es va estudiar l’efecte de 3 tipus d’oli d’oliva verge: un enriquit amb compostos fenòlics propis de l’oli, un altre enriquit a més amb compostos propis de la farigola i un oli d’oliva verge control, en 33 voluntaris amb dislipèmia. La bioactivitat dels compostos fenòlics i derivats, i d’altres compostos de la dieta és un altre dels nostres objectius científics.
Contribució principal: Farràs M J Nutr Biochem 2018; Hernáez A J Nutr 2015; Hernáez A ATVB 2014; Martin-Peláez S Nutrients 2016; Martin-Peláez S, Eur J Nutr 2015; Farràs M, MNFR 2015; Castañer O Clin Nutr 2011; Covas MI Annals of Int Med 2006; Covas MI Free Radical Biol Med 2006.

LÍNIA DE RECERCA:
EPIDEMIOLOGIA I TRACTAMENT DE L’OBESITAT I DIABETIS
Investigador principal: Albert Goday

El grup d’endocrinologia s’ha centrat en l’epidemiologia de la diabetis i de l’obesitat, inicialment en la incidència de la diabetis tipus 1 i més recentment en l’estudi de la prevalença de la diabetis mellitus tipus 2 i de l’obesitat a Espanya. El grup també està implicat en el tractament de l’obesitat i el seu seguiment en l’àmbit de l’atenció primària. La Unitat d’Atenció a l’Obesitat Mòrbida de l’Hospital de la Mar (coordinada pel Dr. Goday), un equip multidisciplinari format per professionals d’endocrinologia, cirurgia, infermeria i nutrició, està centrada en el tractament de l’obesitat des d’una teràpia clínica integral i / o quirúrgica. Es pretén aprofundir en l’estudi dels hàbits dietètics en l’obesitat mòrbida i les seves modificacions després de la cirurgia bariàtrica, així mateix s’estudia l’evolució dels factors de risc abans i després de la cirurgia. Es disposa d’una cohort de pacients que han estat candidats a la cirurgia bariàtrica, amb els consecutius seguiments postcirurgia.
El Servei d’Endocrinologia treballa, en col·laboració amb els investigadors de l’IMIM, en l’Estudi PREDIMED-plus descrit més amunt. Tant en el marc de l’estudi PREDIMEDplus com en la cohort de cirurgia bariàtrica, s’estudia l’expansió de la intervenció sobre l’estil de vida al nucli convivencial.
Contribució principal: Zomeño MD, International Journal of Obsity 2020; Gortazar L, BMJ Open Diabetis Res Care 2020; Climent I, J Hypertens 2020; Benaiges D, J Clin Med 2020; Benaiges D, Endocrinol Diabetis Nutr 2020; Julià H, Obes Surg 2019; Gortazar L, Diabetis metab Res Rev 2019; Vazquez LA, Diabetis Ther 2019; Climent I, Surg Obes Relat Dis 2018; Benaiges D, Clin Invest Arterioscler 2017; Pérez-Segura P, Clin transl Oncol 2017; Climent I, Obes Surg 2017; Benaiges D, Am J Hypertens 2016; Benaiges D, Am J Hypertens 2016.

LÍNIA DE RECERCA:
EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I OBESITAT INFANTIL
Investigador principal: Helmut Schröder

Dieta i Risc Cardiometabòlic
No es disposa d’una eina per a recollir de forma estandarditzada i ràpida la informació sobre l’alimentació. En aquest sentit, s’està treballant en el desenvolupament i aplicabilitat d’una eina per avaluar la dieta a la pràctica clínica. L’Estudi REGICOR (Registre Gironí del Cor, coordinat pel Dr. Marrugat) es compon de diverses cohorts a nivell poblacional amb dades antropomètriques, d’activitat física, consum d’aliments i seguiment d’esdeveniments cardiovasculars, per a l’estudi del risc cardiometabòlic. Actualment s’està treballant, en el marc de l’Estudi REGICOR, sobre la capacitat predictiva de components de la dieta, activitat física i condició cardiorespiratòria del desenvolupament de la malaltia cardiovascular en un seguiment a 20 anys. Un dels objectius d’aquest estudi és el desenvolupament d’una aplicació de mobile-health que inclourà dades d’edat, sexe, estils de vida (dieta, activitat física i consum de tabac), i una estimació de la condició cardiorespiratòria, i permetrà determinar el risc cardiovascular a 10 i 20 anys amb precisió.
Contribució principal: Cárdenas-Fonts G, Eur J Public Health 2018, Funtikova A, J Nutr 2015; Schröder H, JAMA Intern Med 2014, Schröder H, Eur J Nutr 2014, Funtikova A, Eur J Clin Nutr 2012; Schröder H.

Sobrepès i Obesitat Infantil
Espanya té una de les freqüències més elevades de sobrepès d’Europa. Actualment, en aquesta línia d’investigació estem treballant en diversos estudis que ens permetrien identificar determinants de l’obesitat infantil, el que és essencial per al desenvolupament d’estratègies preventives.

• Estudi STOP (Science and Technology in childhood Obesity Policy)
Projecte finançat per Horizon 2020 per abordar l’obesitat infantil, en el qual participa CIBERESP com a consorci. L’estudi STOP (https://www.stopchildobesity.eu/) té com a objectiu ampliar i consolidar la base d’evidència multidisciplinària que permetrà construir polítiques eficaces i sostenibles per prevenir i tractar l’obesitat infantil. El principal objectiu de STOP és avaluar els efectes acumulatius de les exposicions múltiples i sinèrgiques en els nens i les seves famílies.

• Estudi PASOS (Physical Activity, Sedentarism and Obesity of Spanish youth)
Projecte multicèntric liderat per la Gasol Fundation en el qual participen 13 centres de recerca d’Espanya (https://www.gasolfoundation.org/wp-content/uploads/2019/ 11 / Informe-PASSOS-2019-online.pdf). En l’estudi PASOS participen més de 3.800 nens / es i adolescents de 8 a 16 anys i les seves famílies de 121 localitats seleccionades a l’atzar de les 17 comunitats autònomes.

• Estudi CORALS (https://corals.es/)
Estudi de cohorts prospectiu multicèntric, en el marc de la CIBERobn, que inclourà aproximadament 2000 nens de 3 a 6 anys amb recollida d’informació anual durant un seguiment mitjà de 10 anys. L’objectiu principal és identificar els factors de risc d’obesitat infantil, així com quantificar el risc de cada un d’ells a través d’una cohort longitudinal en què es pretén fer un seguiment de 10 anys.

• Estudi PERCEPS
Estudi transversal amb 900 nens amb l’objectiu principal de determinar l’associació entre la percepció parental del pes de l’infant i les pràctiques d’alimentació infantil que els pares apliquen a l’infant. Una percepció errònia del pes de l’infant / està associada amb una conducta permissiva, mentre que els pares preocupats pel pes dels seus fills / tendeixen a aplicar una conducta més restrictiva. D’altra banda, la disfunció familiar s’associa també amb la percepció dels pares del pes de l’infant.

• Estudi LungFit
És un projecte intramural del CIBERESP amb l’objectiu de determinar l’associació entre l’activitat física i la incidència de malalties respiratòries en nens i adolescents. A més, es pretén avaluar l’impacte de nivell socioeconòmic dels pares sobre aquesta associació.

• Estudi MESEMPO
Es pretén desenvolupar una app (M-Health) com una estratègia d’empoderament de famílies amb nens / es pre-escolars per a la prevenció d’obesitat infantil. Les noves tecnologies de la informació i la Comunicació (TIC) suposen una revolució en promoció de la salut ja que permeten avaluar els hàbits amb un baix cost en grans poblacions. En l’estudi MESMPO es realitzarà una adaptació de la plataforma myHEALTHWATCHER (https://myhealthwatcher.es/) per a 500 famílies amb nens / es pre-escolars per tal de millorar els seus hàbits d’estil de vida.
Contribució principal: Gómez SF, BMJ Open 2020; Bawaked R, Pediatr Obes, 2020; Gomez SF, Eur J Pediatr 2018; Schröder H, Obesity Facts 2017; Bawaked R, Food Nutr Res 2017; Schröder H, Plos One 2017, Navarro I, J Nutr Biochem 2017; Schröder H, Eur J Pediatr 2015, Schröder H, Plos One 2014; Schröder H, Nutrition 2013.

LÍNIA DE RECERCA:
MECANISMES MOLECULARS I CEL·LULARS RELACIONATS AMB EL RISC DE MALALTIES CARDIOVASCULARS I NEURODEGENERATIVES
NUTRIGENÒMICA
Investigador(s) principals(s): Montse Fitó/ Olga Castañer

En el marc dels estudis d’intervenció nutricional, hem demostrat canvis favorables en l’expressió gènica en cèl·lules mononuclears perifèriques, particularment relacionats amb la inflamació, resistència a la insulina, pressió arterial, metabolisme del colesterol i processos lligats a l’arteriosclerosi.
Contribució principal: Farràs M, Nutrients 2019; Martin-Peláez S Eur J Nutr 2017; Farràs M J Nutr Biochem 2013; Castañer O Am J Clin Nutr 2013; Konstantinidou V Mol Nutr Food Res 2013; Castañer O Am J Clin Nutr 2012; Khymenets O Drug Metabol Disp 2010; Konstantinidou V FASEB J 2010; Konstantinidou V et al. OMICS 2009.

Paper de les lipoproteïnes d’alta densitat (HDL)

En els últims anys, s’ha referit que la qualitat de les HDL podria ser igual o més important que la quantitat de colesterol HDL. El Grup ha demostrat que després d’una intervenció nutricional amb dieta mediterrània o oli d’oliva verge, poden millorar diverses propietats funcionals de HDL (com la capacitat de la HDL per recollir l’excés de colesterol de les cèl·lules perifèriques o macròfags, la capacitat antioxidant de HDL i els efectes protectors de HDL a l’endoteli). A més, el grup ha demostrat que una bateria de biomarcadors en relació la funció de la HDL pot predir la incidència de síndrome coronària millor que (i independentment de) les concentracions de colesterol HDL, i recentment s’ha estudiant la base genètica d’aquestes propietats funcionals de la HDL.
Contribució principal: Soria-Florido MT Circulation 2020; Hernáez A Mol Nutr Food Res 2019; Hernáez A Circulació 2017; Sayols-Baixera S Arterioscler Thromb Vasc Biol 2017.

Paper d’altres propietats de les lipoproteïnes en el risc cardiovascular (VLDL i LDL)
Certes propietats de les LDL poden ser igual o més importants que la quantitat de colesterol o triglicèrids transportats. El Grup va demostrar que seguir una dieta mediterrània o consumir oli d’oliva verge va millorar diverses característiques relacionades amb la aterogenicidad de LDL i va demostrar que aquestes propietats estaven associades amb un major risc cardiovascular i alguns factors de risc cardiovascular. D’altra banda, hem demostrat que les lipoproteïnes riques en triglicèrids estan associades amb el risc de malalties cardiovasculars i poden comportar un risc residual lligat a l’colesterol romanent transportat. El grup està estudiant actualment la base genètica d’aquests trets i la seva relació causal amb la malaltia cardiovascular, es pretén discernir si seguir una dieta mediterrània pot disminuir la aterogenicidad de les lipoproteïnes riques en triglicèrids i l’associació d’aquests trets amb altres malalties com la diabetis tipus 2.
Contribució principal: Castañer O, JACC 2020; Hernáez A, PLoS ONE 2019; Climent I Obes Surg 2017; Climent I Surg Obes Relat Dis 2018, Hernáez A, Mol Nutr Food Res 2017.

Factors de risc cardiovascular emergents i relacionats amb la microbiota
El grup també està interessat en l’estudi de factors de risc no clàssics, com inflamació de baix grau, biomarcadors relacionats amb l’estrès oxidatiu, resistència a la insulina, estat hormonal, funció renal i cardíaca i disfunció endotelial, que poden contribuir a l’avanç de la comprensió de la malaltia cardiovascular. En particular, el grup també està obrint noves línies d’investigació centrades en els canvis de les poblacions de microbiota intestinal i la permeabilitat a causa de les intervencions nutricionals i la seva relació amb el risc cardiovascular.
Contribució principal: Castañer O Int J Endocrinol 2018; Subirana I Rep 2018; Martin-Peláez S Eur J Nutr 2017.

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-2021)

Castañer O, Pintó X, Subirana I, Amor AJ, Ros E, Hernáez Á, Martínez-González MÁ, Corella D, Salas-Salvadó J, Estruch R, Lapetra J, Gómez-Gracia E, Alonso-Gomez AM, Fiol M, Serra-Majem L, Corbella E, Benaiges D, Sorli JV, Ruiz-Canela M, Babió N, Sierra LT, Ortega E, Fitó M.
Remnant Cholesterol, Not LDL Cholesterol, Is Associated With Incident Cardiovascular Disease.
J Am Coll Cardiol. 2020 Dec 8;76(23):2712-2724.
doi: 10.1016/j.jacc.2020.10.008.
PMID: 33272365.

Soria-Florido MT, Castañer O, Lassale C, Estruch R, Salas-Salvadó J, Martínez-González MÁ, Corella D, Ros E, Arós F, Elosua R, Lapetra J, Fiol M, Alonso-Gómez A,  Gómez-Gracia E, Serra-Majem L, Pintó X, Bulló M, Ruiz-Canela M, Sorlí JV, Hernáez Á, Fitó M.
Dysfunctional High-Density Lipoproteins Are Associated With a Greater Incidence of Acute Coronary Syndrome in a Population at High Cardiovascular Risk: A Nested Case-Control Study.
Circulation. 2020 Feb 11;141(6):444-453.
doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.041658.
PMID: 31941372.

Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas MI, Corella D, Arós F, Gómez-Gracia E, Ruiz-Gutiérrez V, Fiol M, Lapetra J, Lamuela-Raventos RM, Serra-Majem L,
Pintó X, Basora J, Muñoz MA, Sorlí JV, Martínez JA, Fitó M, Gea A, Hernán MA, Martínez-González MA; PREDIMED Study Investigators.
Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts.
N Engl J Med. 2018 Jun 21;378(25):e34.
doi: 10.1056/NEJMoa1800389.
PMID: 29897866.

Hernáez Á, Castañer O, Elosua R, Pintó X, Estruch R, Salas-Salvadó J, Corella D, Arós F, Serra-Majem L, Fiol M, Ortega-Calvo M, Ros E, Martínez-González MÁ,
de la Torre R, López-Sabater MC, Fitó M.
Mediterranean Diet Improves High-Density Lipoprotein Function in High-Cardiovascular-Risk Individuals: A Randomized Controlled Trial.
Circulation. 2017 Feb 14;135(7):633-643.
doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023712.
PMID: 28193797.

Sayón-Orea C, Razquin C, Bulló M, Corella D, Fitó M, Romaguera D, Vioque J,Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, López-Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Sánchez VM, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Ruiz-Canela M, Sorlí JV, Castañer O, Fiol M, Navarrete-Muñoz EM, Arós F, Gómez- Gracia E, Zulet MA, Sánchez-Villegas A, Casas R, Bernal-López R, Santos-Lozano JM, Corbella E, Bouzas C, García-Arellano A, Basora J, Asensio EM, Schröder H, Moñino M, García de la Hera M, Tojal-Sierra L, Toledo E, Díaz-López A, Goday A,  Salas-Salvadó J, Martínez-González MA.
Effect of a Nutritional and Behavioral Intervention on Energy-Reduced Mediterranean Diet Adherence Among Patients With Metabolic Syndrome: Interim Analysis of the PREDIMED-Plus Randomized Clinical Trial.
JAMA. 2019 Oct 15;322(15):1486-1499.
doi: 10.1001/jama.2019.14630.
PMID: 31613346

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

El grup pertany a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i al “Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN)”
El grup pertany al “Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans-CCNIEC” des de l’any 2013. Investigador principal: Montserrat Fitó Colomer
Oficialment el grup va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya: Grup de recerca consolidat Registre Gironí del Cor-REGICOR 2014-2017. Agència de Gestió Ajuts Universitaris de Recerca (SGR 240). Investigador Principal: Jaume Marrugat de la Iglesia