GRUP DE RECERCA RISC CARDIOVASCULAR I NUTRICIÓ

Institut Hospital de Mar d’Investigacions Mèdiques-IMIM
“Centro de Investigación Biomédica en Red. Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN)”

Director: Montserrat Fitó Colomer
Adreça mail de contacte del grup de Recerca: ablasco@imim.es
Telèfon de contacte: (+34) 93 3160720
https://intranet.imim.cat/

Actualització fitxa tècnica del grup: juliol 2017

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Montserrat Fitó Colomer. Coordinadora de grup. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: mfito@imim.es

Helmut Schröder. Investigador sènior. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: hschroeder@imim.es

Olga Castañer Niño. Investigadora post-doctoral. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: ocastaner@imim.es

Álvaro Hernáez Camba. Investigador post-doctoral. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: ahernaez@imim.es

Albert Sanllorente Melenchón. Investigador pre-doctoral. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: albertsanllorente@gmail.com

Maria Trinidad Soria Florido. Investigadora pre-doctoral. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: mariat.soria@gmail.com

Rowaedh Bawaked. Investigadora pre-doctoral. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: rbawakid@gmail.com

Gabriela Cárdenas Fuentes. Investigadora pre-doctoral. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: gabrielacardenasf@gmail.com

Dolores Zomeño Fajardo. Dietista de l’estudi PREDIMEDPlus. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: mzomeno@imim.es

Regina Llimona Coronado. Dietista de l’estudi PREDIMEDPlus. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: rellimona@gmail.com

Daniel Muñoz Aguayo. Responsable tècnic de laboratori. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: dmunoz@imim.es

Gemma Blanchart Cuella. Tècnic de laboratori. IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques. a/e: gblanchart@imim.es

Anna Maria Blasco Lapuente. Administració/Gestió. CIBEROBN-Centro de Investigación Biomédica en Red. a/e: ablasco@imim.es

Juana Antonia Flores Le Roux. Investigador col·laborador. Hospital del Mar. a/e: 94066@parcdesalutmar.cat

Albert Goday Arno. Investigador col·laborador. Hospital del Mar. a/e: AGoday@parcdesalutmar.cat

David Benaiges Boix. Investigador col·laborador. Hospital del Mar. a/e: 96002@parcdesalutmar.cat

Juan José Chillarón Jordán. Investigador col·laborador. Hospital del Mar. a/e: 94425@parcdesalutmar.cat

Dolors Muns Cornellas. Tècnic col·laborador. Hospital del Mar. a/e: dmuns@imim.es

Montserrat Villatoro Moreno. Dietista col·laboradora. Hospital del Mar. a/e: mvillatoro@imim.es

Carme Serra Saus. Infermera col·laboradora. Hospital del Mar. a/e: mvillatoro@imim.es

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El grup és un equip multidisciplinari format per especialistes en anàlisis clíniques, endocrinologia, medicina de família, biologia, farmàcia i nutrició. Està focalitzat en l’estudi de la nutrició i la seva relació amb el risc de malalties degeneratives cròniques, com les cardiovasculars.

L’estudi dels mecanismes subjacents al benefici d’una dieta saludable es centra en els factors de risc clàssics i biomarcadors emergents (estat inflamatori i oxidatiu, perfil lipídic i funcionalitat de HDL, aterogenicitat de LDL, funció endotelial i resistència a la insulina), els efectes nutrigenòmics promoguts pels nutrients i la interacció dels mateixos amb la flora intestinal.

El grup compta amb tres principals línies d’investigació, que es detallen a continuació: estudis d’intervenció nutricional, l’epidemiologia i el tractament de l’obesitat i la diabetis, i l’epidemiologia nutricional i l’obesitat infantil.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Estudis d’intervenció nutricional
La dieta mediterrània, el nostre patró alimentari habitual, té efectes saludables àmpliament descrits i científicament provats, sobre la morbiditat i mortalitat de malalties cardiovasculars. En aquest context el nostres estudis d’intervenció nutricional tenen l’objectiu d’esbrinar l’efecte de la dieta sobre els factors de risc cardiovascular i malalties cardiovasculars així com establir els mecanismes cel·lulars i moleculars que promouen aquests beneficis. A banda d’estudis de biodisponibilitat, com a estudis d’intervenció nutricionals a gran escala destaquem: l’Estudi PREDIMED, PREDIMED-plus i l’Estudi Europeu multicèntric EUROLIVE.
Investigador principal: Montserrat Fitó Colomer

Línia: Epidemiologia i tractament de la obesitat i la diabetis
El grup s’ha centrat en l’epidemiologia de la diabetis i de l’obesitat, inicialment en la incidència de la diabetis tipus 1 i més recentment en l’estudi de la prevalença de la Diabetis Mellitus tipus 2 i de la obesitat a Espanya. El grup també està implicat en el tractament de la obesitat i el seu seguiment en l’àmbit de la atenció primària. La Unitat d’Atenció a la Obesitat Mòrbida del Hospital del Mar, un equip multi-disciplinar format per endocrinòlegs, cirurgians i nutricionistes, està centrada en el tractament de la obesitat des de una teràpia clínica integral i/o quirúrgica. Es pretén aprofundir en l’estudi dels hàbits dietètics en la obesitat mòrbida i les modificacions dels mateixos després de la cirurgia bariàtrica, així mateix s’estudia l’evolució dels factors de risc abans i després de la cirurgia.
Investigador principal: Albert Goday Arno

Línia: Epidemiologia nutricional i obesitat infantil
La nostra investigació se centra en l’anàlisi de l’impacte dels patrons dietètics, com un global, sobre les malalties cardiovasculars i les seves comorbiditats. El caràcter multifactorial de la dieta fa difícil l’estudi d’un únic aliment o nutrient, llevat de disposar de dades d’assaigs aleatoritzats amb un disseny específic per a això. A més estem interessats en altres variables d’estil de vida com ara l’activitat física i el consum d’alcohol.
L’epidèmia de l’obesitat és un dels majors reptes actuals per a la política sanitària. Indicadors d’adipositat general i abdominal s’han relacionat amb risc cardio-metabòlic en nens, adolescents i adults. A més de l’estudi de la prevalença i incidència de sobrepès i obesitat en població infantil i adulta, investiguem l’impacte de l’adipositat sobre factors de risc cardiovascular.
Investigador principal: Helmut Schröder

Línia: Funcionalitat de la lipoproteïna d’alta densitat (HDL)
En els Estudis EUROLIVE i PREDIMED es va observar que el consum d’una dieta mediterrània i d’oli d’oliva verge produïen un augment de colesterol HDL. Però, durant els últims anys, s’ha vist que la qualitat de les HDL podria ser tant o més important que la quantitat de colesterol que transporten. L’objectiu d’aquesta recerca és establir quines característiques de les HDL milloren amb les intervencions nutricionals, com la seva capacitat de retirar colesterol de cèl·lules humanes, la seva capacitat antioxidant i estat pro/anti-inflamatori.
Investigador principal: Montserrat Fitó Colomer/Álvaro Hernáez Camba

Línia: Nutrigenòmica
L’estudi de canvis d’expressió gènica atribuïbles a nutrients, enfocats en el nostre cas a gens relacionats amb malaltia cardiovascular. Hem demostrat en diversos treballs, canvis favorables en l’expressió de gens relacionats amb la inflamació, resistència a la insulina, pressió arterial, eflux de colesterol i aterosclerosis, en cèl·lules mononucleades perifèriques, en relació a la intervenció nutricional.
Investigador principal: Olga Castañer Niño

Línia: Biomarcadors de risc cardiovascular
L’obectiu és l’estudi de nous biomarcadors relacionats amb la patologia cardiovascular com els relacionats amb processos inflamatoris, oxidatius, de hemòstasia, funció renal i cardiaca, funció endotelial, així com perfils transcriptòmics, metabolòmics o proteics.
Investigador principal: Montserrat Fitó Colomer/Daniel Muñoz Aguayo

Línia: Sobrepès i Obesitat Infantil
En l’actualitat el sobrepès i l’obesitat afecta greument la població infantil a tot el món. El nostre grup en col·laboració amb el Professor Lluís Serra-Majem, cap del Grup de Recerca en Nutrició, de la Universitat de Las Palmas Gran Canària, està investigant els variables d’estil de vida que poden predir l’excés de pes. Per tal d’establir indicadors de risc cardio-metabòlic en població infantil, col·laborem en el seguiment de l’Estudi EnKid i disposem de dades pròpies de cohort de 2140 nens de 8 a 10 anys (Estudi POIBC). Dins del Projecte POIBC (Efectes d’una intervenció d’estil de vida en la prevenció de l’obesitat infantil), ha treballat en un programa de base comunitària, per incidir en l’alta prevalença de sobrepès i obesitat en nens i nenes.
Investigador principal: Helmut Schröder

Línia: Envelliment Saludable
És conegut que en persones d’edat avançada, una dieta no equilibrada ni saludable, la baixa activitat física, sedentarisme i el consum excessiu d’alcohol produeixen un major risc de malalties cròniques, limitació funcional i mort prematura. El poder quantificar els factors lligats a l’estil de vida al llarg del temps, pot ser de gran ajuda per al coneixement i maneig de l’obesitat. Per això estem centrats en mesurar la distribució de l’obesitat, l’estat nutricional (massa muscular i adipositat) i la situació funcional, així com els seus canvis al llarg del temps i la seva associació amb factors personals.
Investigador principal: Helmut Schröder

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2015-2017)

De la Torre R, Corella D, Castañer O, et al…Fitó M*.
Protective effect of homovanillyl alcohol on cardiovascular disease and total mortality: virgin olive oil, wine, and catechol-methylathion.
Am J Clin Nutr. 2017; 105 (6): 1297-1304.
PMID: 28446500.

Background: Hydroxytyrosol is a phenolic compound that is present in virgin olive oil (VOO) and wine. Hydroxytyrosol-related foods have been shown to protect against cardiovascular disease (CVD).
Objective: We investigated the associations between hydroxytyrosol and its biological metabolite, 3-O-methyl-hydroxytyrosol, also known as homovanillyl alcohol (HVAL), with CVD and total mortality.
Design: We included 1851 men and women with a mean ± SD age of 66.8 ± 6 y at high risk of CVD from prospective cohort data. The primary endpoint was a composite of myocardial infarction, stroke, and death from cardiovascular causes; the secondary endpoint was all-cause mortality. Twenty-four-hour urinary hydroxytyrosol and HVAL and catechol-O-methyltransferase (COMT) rs4680 genotypes were measured.
Results: After multivariable adjustment, all biomarkers were associated, as a continuous variable, with lower CVD risk, but only HVAL showed a strong inverse association (HR: 0.44; 95% CI: 0.25, 0.80) for the comparison between quintiles. Only HVAL, as a continuous variable, was associated with total mortality (HR: 0.81; 95% CI: 0.70, 0.95). Individuals in the highest quintile of HVAL compared with the lowest had 9.2 (95% CI: 3.5, 20.8) and 6.3 (95% CI: 2.3, 12.1) additional years of life or years free of CVD, respectively, after 65 y. Individuals with the rs4680GG genotype had the highest HVAL concentrations (P = 0.05). There was no association between COMT genotypes and events or interaction between COMT genotypes and HVAL concentrations.
Conclusions: We report, for the first time to our knowledge, an independent association between high urinary HVAL concentrations and a lower risk of CVD and total mortality in elderly individuals. VOO and wine consumption and a high metabolic COMT capacity for methylation are key factors for high HVAL concentrations. The association that stems from our results reinforces the benefits of 2 key components of the Mediterranean diet (wine and VOO). This trial was registered at www.predimed.es as ISRCTN35739639

Hernáez A, Castañer O, Elosua R, et al…Fitó M*.
Mediterranean Diet Improves High-Density Lipoprotein Function in High-Cardiovascular-Risk Individuals: A Randomized Controlled Trial.
Circulation. 2017; 135(7): 633-643.
PMID: 28193797.

BACKGROUND: The biological functions of high-density lipoproteins (HDLs) contribute to explaining the cardioprotective role of the lipoprotein beyond quantitative HDL cholesterol levels. A few small-scale interventions with a single antioxidant have improved some HDL functions. However, to date, no long-term, large-scale, randomized controlled trial has been conducted to assess the effects of an antioxidant-rich dietary pattern (such as a traditional Mediterranean diet [TMD]) on HDL function in humans.
METHODS: This study was performed in a random subsample of volunteers from the PREDIMED Study (Prevención con Dieta Mediterránea; n=296) after a 1-year intervention. We compared the effects of 2 TMDs, one enriched with virgin olive oil (TMD-VOO; n=100) and the other enriched with nuts (TMD-Nuts; n=100), with respect to a low-fat control diet (n=96). We assessed the effects of both TMDs on the role of HDL particles on reverse cholesterol transport (cholesterol efflux capacity, HDL ability to esterify cholesterol, and cholesteryl ester transfer protein activity), HDL antioxidant properties (paraoxonase-1 arylesterase activity and total HDL antioxidant capacity on low-density lipoproteins), and HDL vasodilatory capacity (HDL ability to induce the release of nitric oxide in endothelial cells). We also studied the effects of a TMD on several HDL quality-related characteristics (HDL particle oxidation, resistance against oxidative modification, main lipid and protein composition, and size distribution).
RESULTS: Both TMDs increased cholesterol efflux capacity relative to baseline (P=0.018 and P=0.013 for TMD-VOO and TMD-Nuts, respectively). The TMD-VOO intervention decreased cholesteryl ester transfer protein activity (relative to baseline, P=0.028) and increased HDL ability to esterify cholesterol, paraoxonase-1 arylesterase activity, and HDL vasodilatory capacity (relative to control, P=0.039, P=0.012, and P=0.026, respectively). Adherence to a TMD induced these beneficial changes by improving HDL oxidative status and composition. The 3 diets increased the percentage of large HDL particles (relative to baseline, P<0.001). CONCLUSIONS: The TMD, especially when enriched with virgin olive oil, improved HDL atheroprotective functions in humans. CLINICAL TRIAL REGISTRATION: URL: http://www.controlled-trials.com. Unique identifier: ISRCTN35739639. Hernáez A, Castañer O, Goday A, et al…Fitó M*. The Mediterranean Diet decreases LDL atherogenicity in high cardiovascular risk individuals: a randomized controlled trial.
Mol Nutr Food Res. 2017 Apr 3. doi: 10.1002/mnfr.201601015. [Epub ahead of print]
PMID: 28371298.
SCOPE: Traditional Mediterranean diet (TMD) protects against cardiovascular disease through several mechanisms such as decreasing LDL cholesterol levels. However, evidence regarding TMD effects on LDL atherogenic traits (resistance against oxidation, size, composition, cytotoxicity) is scarce.
METHODS AND RESULTS: We assessed the effects of a 1-year intervention with a TMD on LDL atherogenic traits in a random sub-sample of individuals from the PREDIMED study (N = 210). We compared two TMDs: one enriched with virgin olive oil (TMD-VOO, N = 71) and another with nuts (TMD-Nuts, N = 68), versus a low-fat control diet (N = 71). After the TMD-VOO intervention, LDL resistance against oxidation increased (+6.46%, p = 0.007), the degree of LDL oxidative modifications decreased (-36.3%, p<0.05), estimated LDL particle size augmented (+3.06%, p = 0.021), and LDL particles became cholesterol-rich (+2.41% p = 0.013) relative to the low-fat control diet. LDL lipoproteins became less cytotoxic for macrophages only relative to baseline (-13.4%, p = 0.019). No significant effects of the TMD-Nuts intervention on LDL traits were observed versus the control diet. CONCLUSION: Adherence to a TMD, particularly when enriched with virgin olive oil, decreased LDL atherogenicity in high cardiovascular risk individuals. The development of less atherogenic LDLs could contribute to explaining some of the cardioprotective benefits of this dietary pattern. Goday A, Farré M, Rodríguez-Morató J, Ramon-Moros JM, Pérez-Mañá C, Papaseit E, Civit E, Langohr K, Carbó M, Benaiges D, Castañer O, Flores JA, Pera MR, Grande L, de la Torre R*. Pharmacokinetics in Morbid Obesity: Influence of Two Bariatric Surgery Techniques on Paracetamol and Caffeine Metabolism.
Obes Surg. 2017 (En Premsa).
PMID: 28560524.
PURPOSE: The purpose of the study was to study the impact of the two most common bariatric surgery techniques on paracetamol pharmacokinetics (a marker of gastric emptying) and caffeine metabolism (a marker of liver function).
MATERIALS AND METHODS: In the present prospective study, we studied 24 morbid obese patients before, at 4 weeks, and 6 months after having undergone sleeve gastrectomy (n = 10) or Roux-en-Y gastric bypass (n = 14). For comparative purposes, 28 healthy controls (14 normal weights and 14 overweights) were also included in the study.
RESULTS: Paracetamol pharmacokinetics was altered in the obese participants leading to lower bioavailability. Bariatric surgery resulted in faster absorption and normalized pharmacokinetic parameters, prompting an increase in paracetamol bioavailability. No differences were found between surgical procedures. In the case of caffeine, the ratio paraxanthine/caffeine did not differ between morbid obese and healthy individuals. This ratio remained unmodified after surgery, indicating that the liver function (assessed by cytochrome P450 1A2 activity) was unaffected by obesity or bariatric surgery.
CONCLUSIONS: Paracetamol pharmacokinetics and caffeine plasma levels are altered in severely obese patients. The two studied bariatric surgical techniques normalize paracetamol oral bioavailability without impairing the liver function (measured by cytochrome P450 1A2 activity).

Schröder H, Salas-Salvadó J, Martínez-González MA, Fitó M, Corella D, Estruch R, Ros E.
Baseline Adherence to the Mediterranean Diet and Major Cardiovascular Events: Prevención con Dieta Mediterránea Trial.
JAMA Intern Med. 2014; 174(10): 1690-1692.
PMID: 25111658.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

El grup pertany a l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i al “Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN)”

El grup pertany al “Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans-CCNIEC” des de l’any 2013. Investigador principal: Montserrat Fitó Colomer.

Oficialment el grup va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya: Grup de recerca consolidat Registre Gironí del Cor-REGICOR 2014-2017. Agència de Gestió Ajuts Universitaris de Recerca (SGR 240).        Investigador Principal: Jaume Marrugat de la Iglesia.

President de l’Associació Catalana de Diabetis”. Albert Goday Arno