GRUP DE RECERCA FUNDACIÓ DIETA MEDITERRÀNIA

Centre: Fundació Dieta Mediterrània (Barcelona)

Directora: Rosa M Casas
Co-director: Ramón Estruch
a/e de contacte: rcasas1@clinic.cat info@dietamediterranea.com
Telèfon de contacte:  (+34) 93 414 31 58

Pàgina web del Grup: https://dietamediterranea.com/

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Rosa M. Casas, Director
Fundació Dieta Mediterrània
a/e: rcasas1@clinic.cat

Ramon Estruch, Co-director
Consultor Sènior. Servei de Medicina Interna, Hospital Clínic
a/e: restruch@clinic.cat

Blanca Raidó Quintana
Responsalbe de Formació, Fundació Dieta Mediterrània
a/e: blanca.raido@fundaciondietamediterranea.org

Jordi Gonzalez
Nutricionista-Dietista, Fundació Dieta Mediterrània
a/e: jordi@fundaciondietamediterranea.org

Ana Mª Ruiz
Nutricionista-Dietista pre-doctoral, Fundació Dieta Mediterrània
a/e: AMRUIZ@clinic.cat


Actualització del Grup: juliol 2021

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

La Fundació Dieta Mediterrània (FDM) és una entitat sense ànim de lucre de caràcter científic fundada el 1996. La finalitat principal de la qual és la salvaguarda del patrimoni mil·lenari comú a les poblacions de la conca mediterrània, la filosofia de vida i costums alimentàries i culinàries han despertat d’interès d’eminents científics de tot el món en les últimes dècades per la seva contribució a la prevenció de nombroses malalties.

La Fundació Dieta Mediterrània està formada per un patronat que inclou organismes de l’administració pública així com altres entitats i empreses. Està avalada per un comitè científic (Paralelo 40) de gran prestigi internacional dels diferents elements que defineix la Dieta Mediterrània (nutrició, salut, economia, antropologia, etc.) format per reconeguts investigadors internacionals, que assessoren la FDM en temes científics, i està presidit pel Dr. Ramon Estruch, consultor sènior del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Clínic de Barcelona i Professor Associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

La Fundació destaca per la seva llarga trajectòria paral·lela en la investigació del “patró de dieta mediterrània” i salut, així com en la promoció del patró a través de campanyes d’educació nutricional. La seva recerca es basa en l’estudi de la mencionada associació, sobretot a través de revisions sistemàtiques, en la monotorització de l’adhesió al patró a través d’índexs alimentaris, la buscada del consens en una definició de l’esmentat patró entre els experts i la investigació de com millorar l’oferta i la demanda alimentaria en l’àmbit de l’alimentació laboral, sense oblidar la part d’investigació més cultural, i altres no vinculades amb la salut de forma directa.

La FDM organitza de forma biennal, en el marc d’Alimentària, el Congrés Internacional de Barcelona sobre la Dieta Mediterrània que reuneix més de 300 experts d’arreu del món.

Una altra activitat on participa de forma activa és en projectes internacionals. Els últims a destacar són: Meddiet / ENPI i Md.net / InterregMed.

A més a més, des de la seva creació, la FDM realitza entre altres una varietat d’activitats dirigides a la promoció, difusió i investigació de la Dieta Mediterrània.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Fomenta l’estudi, la investigació i la difusió dels beneficis de la Dieta Mediterrània a nivell nutricional i de salut.
Investigador principal: Rosa Mª Casas

Línia: Recuperació i promoció de la Dieta Mediterrània de manera sostenible i amb el compromís amb el medi ambient.
Investigador principal: Rosa Mª Casas

Línia: Impolsar estils de vida saludables entre la societat.
Investigador principal: Rosa Mª Casas

Línia: Promoció de la Dieta Mediterrània a les escoles, així com mitjançant les activitats de revisió de menús escolars.
Investigador principal: Rosa Mª Casas

Línia: Promoció de la Dieta Mediterrània sobre les malalties cròniques.
Investigador principal: Rosa Mª Casas

Línia: Recopilació de l’evidència científica sobre el binomi dieta mediterrània i salut.
Investigador principal: Rosa Mª Casas

Línia: Inventari Dieta Mediterrània.
Investigador principal: Paz Gomez

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-2021)

Juton C, Castro-Barquero S, Casas R, Freitas T, Ruiz-León AM, Crovetto F, Domenech M, Crispi F, Vieta E, Gratacós E, Estruch R, Schroder H.
Reliability and Concurrent and Construct Validity of a Food Frequency Questionnaire for Pregnant Women at High Risk to Develop Fetal Growth Restriction.
Nutrients. 2021 May 12;13(5):1629.
doi: 10.3390/nu13051629.
PMID: 34066238.

Hernáez Á, Castañer O, Tresserra-Rimbau A, Pintó X, Fitó M, Casas R, Martínez-González MÁ, Corella D, Salas-Salvadó J, Lapetra J, Gómez-Gracia E, Arós F, Fiol M, Serra-Majem L, Ros E, Estruch R.
Mediterranean Diet and Atherothrombosis Biomarkers: A Randomized Controlled Trial.
Mol Nutr Food Res. 2020 Oct;64(20):e2000350.
doi: 10.1002/mnfr.202000350.
PMID: 32918853.

Estruch R, Casas R, Ros E.
Eat Even More Vegetables and Fruits to Protect Your Heart.
Ann Intern Med. 2020 Jun 16;172(12):826-827.
doi: 10.7326/M20-2504.
PMID: 32423347.

Castro-Barquero S, Tresserra-Rimbau A, Vitelli-Storelli F, Doménech M, Salas-Salvadó J, Martín-Sánchez V, Rubín-García M, Buil-Cosiales P, Corella D, Fitó M,
Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, Garcia-Rios A, García-Molina L,
Delgado-Rodriguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Vidal J, Vázquez C, Cofán M, Romanos-Nanclares A, Becerra-Tomas N, Barragan R, Castañer O, Konieczna J,
González-Palacios S, Sorto-Sánchez C, Pérez-López J, Zulet MA, Bautista-Castaño I, Casas R, Gómez-Perez AM, Santos-Lozano JM, Rodríguez-Sanchez MÁ, Julibert A,
Martín-Calvo N, Hernández-Alonso P, Sorlí JV, Sanllorente A, Galmés-Panadés AM, Cases-Pérez E, Goicolea-Güemez L, Ruiz-Canela M, Babio N, Hernáez Á, Lamuela-
Raventós RM, Estruch R.
Dietary Polyphenol Intake is Associated with HDL-Cholesterol and A Better Profile of other Components of the Metabolic Syndrome: A PREDIMED-Plus Sub-Study.
Nutrients. 2020 Mar 4;12(3):689.
doi: 10.3390/nu12030689.
PMID: 32143308.

Roth I, Casas R, Ribó-Coll M, Doménech M, Lamuela-Raventós RM, Estruch R.
Acute consumption of Andalusian aged wine and gin decreases the expression of genes related to atherosclerosis in men with high cardiovascular risk: Randomized intervention trial.
Clin Nutr. 2019 Aug;38(4):1599-1606.
doi: 10.1016/j.clnu.2018.07.014.
PMID: 30471795.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Catalunya
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla La Mancha
Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón
Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña
Universitat Ramon Llull – Blanquerna
Universidad de Navarra
Ministerio de Cultura y Deporte de España