GRUP DE RECERCA “LÍPIDS I COMPOSTOS BIOACTIUS (CADENA ALIMENTÀRIA I SALUT)” – LIBIFOOD

Universitat de Barcelona (Barcelona)

Directora: Francesc Guardiola Ibarz
Co-director: Raquel Martin Venegas

fguardiola@ub.edu

(+34) 93-4037196

Web: https://libifood.wordpress.com/

Actualització fitxa tècnica del grup: juliol 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Francesc Guardiola Ibarz, Director
Professor Titular
Universitat de Barcelona
a/e: fguardiola@ub.edu

Raquel Martin Venegas, Co-director
Professora Agregada
Universitat de Barcelona
a/e: raquelmartin@ub.edu

Magda Rafecas Martínez
Catedràtica d’Universitat
Universitat de Barcelona
a/e: magdarafecas@ub.edu

Rut Ferrer Roig
Catedràtica d’Universitat
Universitat de Barcelona
a/e: rutferrer@ub.edu

Stefania Vichi
Professora Agregada
Universitat de Barcelona
a/e: stefaniavichi@ub.edu

Alba Tres Oliver
Investigadora Ramón y Cajal
Universitat de Barcelona
a/e: atres@ub.edu

Beatriz Quintanilla Casas
Becària FPU
Universitat de Barcelona
a/e: beatrizquintanilla@ub.edu

Elisa Varona Sánchez
Becària FPI
Universitat de Barcelona
a/e: evarona@ub.edu

Anna Diez Betriu
Contracte Postdoctoral
Universitat de Barcelona
a/e: annadiez@ub.edu

Paula Albendea Pérez
Becària FPU
Universitat de Barcelona
a/e: paula.albendea4@ub.edu

Berta Torres Cobos
Becària FPU
Universitat de Barcelona
a/e: bertatorres@ub.edu

Joan Campo Sabariz
Investigador predoctoral en formació APIF
Universitat de Barcelona
a/e: joan_campo@ub.edu

Adriana García Vara
Investigadora postgraduada (Contracte Fundació Bosch i Gimpera)
Universitat de Barcleona
a/e: adriana.garcia@ub.edu

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

Aquest grup de recerca desenvolupa les seves activitats en el camp dels lípids des de ja fa més de 30 anys. Els estudis realitzats abasten des de la caracterització de la fracció lipídica de diversos aliments d’origen vegetal i animal, fins al desenvolupament i avaluació d’indicadors de qualitat lipídica en els aliments. Aquests indicadors de qualitat estan relacionats amb l’origen i amb factors productius o tecnològics d’elaboració. L’avaluació té en compte tant els aspectes lligats al valor nutritiu, l’estabilitat oxidativa, la qualitat sensorial, l’autenticitat, etc. Aquests indicadors ens permeten també optimitzar les condicions de diferents processos tecnològics i la millora de la qualitat i l’estabilitat del producte, per exemple amb l’ús d’antioxidants i l’envasament al buit o atmosferes modificades.

També es cobreixen aspectes relatius a l’avaluació de la ingesta d’alguns compostos lipídics, Aixa com l’estudi dels efectes sobre l’organisme de diferents ingredients i compostos d’alteració (fitosterols, fibra, productes d’oxidació del colesterol). Una altra àrea de recerca del grup és l’estudi de de l’efecte de la dieta sobre diferents indicadors de salut intestinal com són la capacitat per a absorbir nutrients i la funció intestinal de barrera. Aquests estudis es porten a terme tant en condicions fisiològiques com en models d’inflamació intestinal.

Finalment, també s’ocupa de l’estudi de les matèries grasses per pinsos i la seva relació amb la qualitat i seguretat de carns i altres aliments d’origen animal pel consum humà.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Compostos bioactius a la cadena alimentària.
Investigador principal: Magda Rafecas Martínez

Línia: Oxidació, estabilitat i qualitat dels aliments.
Investigador principal: Francesc Guardiola Ibarz

Línia: Greixos en alimentació animal: influència sobre la qualitat de la carn i ous.
Investigador principal: Francesc Guardiola Ibarz

Línia: Autenticació d’aliments.
Investigador principal: Alba Tres Oliver

Línia: Oli d’oliva i fruits secs. Factors que influeixen en la seva composició, perfil sensorial i qualitat.
Investigador principal: Stefania Vichi

Línia: Tranport intestinal i funció epitelial de barrera
Investigador(s) principal(s): Ruth Ferrer / Raquel Martín

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-2021)

Varona E, Tres A, Rafecas M, Vichi S, Barroeta AC, Guardiola F.
Composition and Nutritional Value of Acid Oils and Fatty Acid Distillates Used in Animal Feeding.
Animals (Basel). 2021 Jan 15;11(1):196.
doi: 10.3390/ani11010196.
PMID: 33467545.

Quintanilla, B.; Strochi, G.; Bustamante, J.; Torres-Cobos, B.; Guardiola, F.; Moreda, W.; Martínez, J.M.; Valli, E.; Bendini, A.; Gallina, T.; Tres, A.; Vichi, S.
Large-scale evaluation of shotgun triacylglycerol profiling for the fast detection of olive oil adulteration.
Food Control, 123: 107851 (2020)
https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107851

Vichi S, Mayer MN, León-Cárdenas MG, Quintanilla-Casas B, Tres A, Guardiola F, Batlle I, Romero A.
Chemical Markers to Distinguish the Homo- and Heterozygous Bitter Genotype in Sweet Almond Kernels.
Foods. 2020 Jun 5;9(6):747.
doi: 10.3390/foods9060747.
PMID: 32516989.

Tres A, Tarnovska N, Varona E, Quintanilla-Casas B, Vichi S, Gibert A, Vilchez E, Guardiola F.
Determination and Comparison of the Lipid Profile and Sodium Content of Gluten-Free and Gluten-Containing Breads from the Spanish Market.
Plant Foods Hum Nutr. 2020 Sep;75(3):344-354. doi:
10.1007/s11130-020-00828-w.
PMID: 32488604.

Moral-Anter D, Campo-Sabariz J, Ferrer R, Martín-Venegas R.
Cyperus esculentus L. Tubers (Tiger Nuts) Protect Epithelial Barrier Function in Caco-2 Cells Infected by Salmonella Enteritidis and Promote Lactobacillus plantarum Growth.
Nutrients. 2020 Dec 28;13(1):71.
doi: 10.3390/nu13010071.
PMID: 33379352.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia-Universitat de Barcelona.
https://www.ub.edu/portal/web/dp-nutricio-alimentacio/grups-de-recerca

Departament de Bioquímica i Fisiologia
https://www.ub.edu/portal/web/dp-bioquimicaifisiologia/recerca

Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat (INSA) Alimentària-Universitat de Barcelona.
http://insa.ub.edu/recerca/directori-de-grups-de-recerca

Xarxa d’innovació alimentària (XIA)
https://xia.network/la-xarxa/

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) – Generalitat de Catalunya.
Grup de recerca reconegut 2017SGR1269