GRUP DE RECERCA “LÍPIDS I COMPOSTOS BIOACTIUS (CADENA ALIMENTÀRIA I SALUT)” – LIBIFOOD

Universitat de Barcelona (Barcelona)

Directora: Magda Rafecas Martínez, Professor Titular, UB.

magdarafecas@ub.edu

(+34) 934 03 48 41

Web: https://libifood.wordpress.com/

Twitter: @libifood

Actualització fitxa tècnica del grup: novembre 2017

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Magda Rafecas Martínez, Professora Titular, Universitat de Barcelona
a/e: magdarafecas@ub.edu

Francesc Guardiola Ibarz, Professor Titular, Universitat de Barcelona
a/e: fguardiola@ub.edu

Stefania Vichi, Professora Agregada, Universitat de Barcelona
a/e: stefaniavichi@ub.edu

Alba Tres Oliver, Investigadora Juan de la Cierva, Universitat de Barcelona
a/e: atres@ub.edu

Julen Bustamante Alonso, Contractat Postdoctoral, Universitat de Barcelona
a/e: julen.bustamante@ub.edu

Elisa Varona Sánchez, Becària FPI, Universitat de Barcelona
a/e: evarona@ub.edu

Beatriz Quintanilla Casas, Becària FPU, Universitat de Barcelona
a/e: beatrizquintanilla@ub.edu

Anna Diez Betriu, Becària Doctorat Industrial, Universitat de Barcelona
a/e: annadiez@ub.edu

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

Aquest grup de recerca desenvolupa les seves activitats en el camp dels lípids des de ja fa més de 30 anys. Aquests estudis abasten des de la caracterització de la fracció lipídica de diversos aliments d’origen vegetal i animal, fins al desenvolupament i avaluació d’indicadors de qualitat lipídica en els aliments. Aquests “indicadors de qualitat” estan relacionats amb l’origen i amb factors productius o tecnològics d’elaboració. L’avaluació té en compte tant els aspectes lligats al valor nutritiu, l’estabilitat oxidativa, la qualitat sensorial, etc. Aquests indicadors ens permeten també optimitzar les condicions de diferents processos tecnològics i la millora de la qualitat i l’estabilitat del producte, per exemple amb l’ús d’antioxidants i l’envasament al buit o atmosferes modificades.
També es cobreixen aspectes relatius a l’avaluació de la ingesta d’alguns compostos lipídics, Aixa com l’estudi dels efectes sobre l’organisme de diferents ingredients i compostos d’alteració (fitosterols, fibra, productes d’oxidació del colesterol).
Finalment, també s’ocupa de l’estudi de les matèries grasses per pinsos i la seva relació amb la qualitat i seguretat de carns i altres aliments d’origen animal pel consum humà.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Compostos bioactius a la cadena Alimentària
Investigador principal: Magda Rafecas Martínez

Línia: Oxidació, estabilitat i qualitat dels aliments
Investigador principal: Francesc Guardiola Ibarz

Línia: Greixos en alimentació animal
Investigador principal: Francesc Guardiola Ibarz

Línia: Autenticació d’aliments
Investigador principal: Alba Tres Oliver

Línia: Oli d’oliva. Factors que influeixen en la seva composició, perfil sensorial i qualitat
Investigador principal: Stefania Vichi

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2015-2017)

Alemán M, Bou, Tres, Polo J, Codony R, Guardiola F.
Oxidative stability of a heme iron-fortified bakery product: Effectiveness of ascorbyl palmitate and co-spray-drying of heme iron with calcium caseinate.
Food Chemistry,196 567-576. 2016.
PMID: 26593529
Abstract:
Fortification of food products with iron is a common strategy to prevent or overcome iron deficiency. However, any form of iron is a pro-oxidant and its addition will cause off-flavours and reduce a product’s shelf life. A highly bioavailable heme iron ingredient was selected to fortify a chocolate cream used to fill sandwich-type cookies. Two different strategies were assessed for avoiding the heme iron catalytic effect on lipid oxidation: ascorbyl palmitate addition and co-spray-drying of heme iron with calcium caseinate. Oxidation development and sensory acceptability were monitored in the cookies over one-year of storage at room temperature in the dark. The addition of ascorbyl palmitate provided protection against oxidation and loss of tocopherols and tocotrienols during the preparation of cookies. In general, ascorbyl palmitate, either alone or in combination with the co-spray-dried heme iron, prevented primary oxidation and hexanal formation during storage. The combination of both strategies resulted in cookies that were acceptable from a sensory point of view after 1year of storage.

Vichi S, Cortés-Francisco N, Romero A, Caixach J.
Determination of volatile thiols in virgin olive oil by derivatisation and LC-HRMS, and relation with sensory attributes.
Food Chemistry, 149, 313-318. 2014.
PMID: 24295712
Abstract:
Volatile thiols were determined by derivatisation followed by ESI-LC-HRMS in twenty-five virgin olive oils (VOOs) pertaining to different commercial classes. 4-Methoxy-2-methyl-2-butanethiol (4MMB) was quantified, and 3-methyl-2-butenethiol and methanethiol were identified for the first time in VOO by non-target analysis. In order to evaluate the influence of volatile thiols on VOO aroma, the sensory notes, defects and secondary attributes were determined in samples according to European regulation by an Official VOO Panel. A significant correlation was found between the concentration of 4MMB in VOO samples and the ‘fig tree leaf’ sensory attribute. To confirm these results, 4MMB odour detection threshold and odour recognition were investigated.

Tres A, Magrinya N, Bou R, Guardiola F, Nuchi CD, Codony R.
Impact of the oxidative quality of fish oils in feeds on the composition and oxidative stability of chicken and rabbit meat.
Animal Feed Science and Technology,196, 76-87. 2014.

Bayes-García L, Tres A, Vichi S, Calvet T, Cuevas-Diarte MA, Codony R, Boatella J, Caixach J, Ueno S, Guardiola F.
Authentication of Iberian dry-cured ham: New approaches by polymorphic fingerprint and ultrahigh resolution mass spectrometry.
Food Control, 60,

Diana M, Tres A, Quilez J, Llombart M, Rafecas M.
Spanish cheese screening and selection of lactic acid bacteria with high gamma-aminobutyric acid production.
LWT – Food Science and Technology, 56, 351-355. 2014.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

AGAUR (grup de qualitat reconegut 2014 SGR 1196)

Institucions públiques que ens financen: Generalitat de Catalunya (AGAUR, ACCIO), MINECO, MECD, European Commission (H2020), INSA-UB.

Institucions públiques amb les que es col·labora:
IRTA
UAB
CSIC
Universidad de Córdoba
Università degli Studi di Udine
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Centre de Récherche Agronomique de Wallonie
RIKILT (Institute of Food Science) de la UR-Wageningen
National Food Institute, Technical University of Denmark.