GRUP DE RECERCA NUTRICIÓ I SALUT MENTAL

Universitat Rovira i Virgili (Reus)

Directora: Victoria Arija Val, Catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública, Universitat Rovira i Virgili

victoria.arija@urv.cat

(+34) 977 75 93 34

(+34) 977 75 93 22

http://www.nutrisam-urv.com/es/

Actualització fitxa tècnica del grup:
octubre de 2017

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Victoria Arija Val, Direcció grup NUTRISAM. Catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública, Universitat Rovira i Virgili. a/e: victoria.arija@urv.cat

Josefa Canals Sans, Direcció grup NUTRISAM. Catedràtica de Psicopatologia, Universitat Rovira i Virgili. a/e: victoria.arija@urv.cat

Núria Aranda Pons, Farmacèutica. Investigadora del grup NUTRISAM. Professora Associada, Universitat Rovira i Virgili. a/e: nuria.aranda@urv.cat

Carmen Hernández Martínez, Psicòloga. Investigadora del grup NUTRISAM. Professora Lector,

Universitat Rovira i Virgili. a/e: carmen.hernandez@urv.cat

Mònica Tous Márquez, Biotecnòloga. Investigadora del grup NUTRISAM. Professora Associada,

Universitat Rovira i Virgili. a/e: monica.tous@urv.cat

Núria Voltas Moreso, Psicòloga. Investigadora del grup NUTRISAM. Professora Associada, Universitat Rovira i Virgili. a/e: nuria.voltas@urv.cat

Cristina Bedmar Carretero, Nutricionista. Investigadora del grup NUTRISAM. Professora Associada, Universitat Rovira i Virgili. a/e: cristina.bedmar@urv.cat

Estefania Aparicio Llopis, Nutricionista. Investigadora del grup NUTRISAM. Professora Associada,

Universitat Rovira i Virgili. a/e: estefania.aparicio@urv.cat

Paula Morales Hidalgo, Psicòloga. Investigadora pre-doctoral del grup NUTRISAM. Universitat Rovira i Virgili. a/e: paula.morales@urv.cat

Cristina Jardí Piñana, Nutricionista. Investigadora pre-doctoral del grup NUTRISAM. Universitat Rovira i Virgili. a/e: cristina.jardi@urv.cat

Joana Roigé Castellví, Psicòloga. Investigadora pre-doctoral del grup NUTRISAM. Universitat Rovira i Virgili. a/e: joana.roige@urv.cat

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

La feina del grup NUTRISAM es basa en estudis de cohorts en diferents grups de població al llarg de la vida (dones embarassades, lactants, nens en edat escolar, adolescents, etc.) i estudis d’intervenció.

El grup NUTRISAM té com a objectius principals:

  1. L’estudi de la freqüència i distribució dels problemes de salut, dels seus factors de risc (estat nutricional, comportaments i hàbits alimentaris, activitat física, contaminació de l’aire i exposició a tòxics, estrès, estat de salut mental, gènere, entorn socioeconòmic…), i el seu impacte en la salut mental.
  2. Un millor coneixement dels mecanismes moleculars, bioquímics i cel·lulars implicats en l’etiopatogènia de les malalties mentals i trastorns associats.
  3. La promoció de la salut i un òptim neurodesenvolupament, la prevenció de les malalties i trastorns mentals i el desenvolupament de noves intervencions per canviar les conductes, els hàbits de vida, etc. i la millora dels contextos socials relacionats amb la salut pública i el benestar mental.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Estat nutricional i la seva relació amb el comportament i la salut mental al llarg de la vida.
Investigador principal:Victoria Arija i Josefa Canals

Línia: Avaluació del consum alimentari en diferents grups de població (dones embarassades, lactants, nens en edat escolar, adolescents).
Investigador principal: Victoria Arija

Línia: L’estat nutricional i la seva relació amb la salut mental mitjançant l’ús d’un enfoc multidisciplinari (i tenint en compte els determinants genètics de la població, el sexe, l’activitat física, l’exposició als contaminants de l’aire i els tòxics de la llar, l’estrès, els hàbits de son, el tabac, l’alcohol i el consum de drogues, infeccions i l’entorn socioeconòmic).
Investigador principal:Victoria Arija i Josefa Canals

Línia: L’estat nutricional i el neurodesenvolupament: impacte dels factors hereditaris i ambientals en els trastorns del neurodesenvolupament.
Investigador principal: Josefa Canals i Victoria Arija

Línia: Epidemiologia de la psicopatologia infantil i de l’adolescent.
Investigador principal:Josefa Canals

Línia: Programes d’intervenció comunitari en estils de vida per promoure la salut.
Investigador principal: Victoria Arija i Josefa Canals

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2015-2017)

Iglesias L, Canals J, Arija V.
Effects of prenatal iron status on child neurodevelopment and behavior: A systematic review.
Crit Rev Food Sci Nutr. 2017 Jan 13:1-11. doi: 10.1080/10408398.2016.1274285. [Epub ahead of print]
PMID: 28084782

Iron deficiency and iron-deficiency anemia are the main worldwide nutritional disorders. A good level of prenatal iron is essential for the correct child neurodevelopment but this association has been poorly investigated. To gather the scientific evidence on the relation between prenatal iron status and child neurodevelopment. To emphasize the importance of personalize the dose and type of supplementation. Wide search strategy was performed in electronic databases for English language articles with no limitations as regards the language or date of publication. Additional studies were selected by hand search. The inclusion criteria were pregnant women without high-risk pregnancy and their children as study population and neurodevelopment as the main outcome. Six RCTs and 13 observational studies were included. The majority concluded that deficit or excess iron during pregnancy injures the mental and psychomotor development of child. Other authors found no association of low iron level with troubles in neurodevelopment, recommended multi-micronutrients instead of iron alone and/or showed inconsistent results. Both iron deficiency as its excess are harmful for the child neurodevelopment. The prenatal iron supplementation should be adjusted for each woman, taking into account the iron stores, some genetic mutation and other health habits.

Aparicio E, Canals J, Voltas N, Valenzano A, Arija V.
Emotional Symptoms and Dietary Patterns in Early Adolescence: A School-Based Follow-up Study.
J NutrEducBehav. 2017; 49(5):405-414.e1.
PMID: 28495039

OBJECTIVE: To examine the relationship between early emotional symptoms and dietary patterns over 3 years in a school-based sample.
DESIGN: Three-year longitudinal prospective study.
SETTING: Thirteen schools in Reus, Spain.
PARTICIPANTS: From a sample of 562 preadolescents with and without emotional symptoms, 165 were observed and were classified as either showing (n = 100) or not showing emotional symptoms (n = 65).
MAIN OUTCOME MEASURE: Emotional symptoms were assessed at baseline and after 1 and 3 years. In the third year, data were collected on food consumption, adherence to the Mediterranean diet (MD), and physical activity.
ANALYSIS: Dietary patterns were created by principal component analysis. Multivariate logistic regression was conducted with P < .05 considered significant.
RESULTS: Girls with emotional symptoms scored significantly lower in assessments for MD (score of 5.41 ± 2.19) and physical activity (score of 4.97 ± 2.05) than did girls who had no emotional symptoms (scores: MD, 6.19 ± 1.67; physical activity: 5.86 ± 1.94). Approximately 39.68% of girls with emotional symptoms showed high adherence to a sweet and fatty food pattern. After adjusted logistic regression, girls with emotional symptoms were 4 times as likely to have high adherence to a sweet and fatty food pattern (odds ratio, 4.79; 95% confidence interval, 1.55-15.10). No differences were observed among boys.
CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS: Girls with emotional symptoms during early adolescence have high adherence to a pattern rich in sweet and fat foods and low adherence to MD, and engage in low levels of physical activity. These findings highlight the importance of managing emotional distress to prevent it from having a negative effect on eating behavior.

Victoria Arija Val; Felipe Villalobos; RoserPedret; Angels Vinuesa; MercéTimón; Teresa Basora; DolorsAguas; JosepBasora.
Effectiveness of a physical activity program on cardiovascular disease risk in adult primary health-care users: the “Pas-a-Pas” community intervention trial.
BMC Public Health2017; 5;17(1):576.
PMID: 28619115

BACKGROUND: Physical activity is a major, modifiable, risk factor for cardiovascular disease (CVD) that contributes to the prevention and management of CVD. The aim of this study was to assess the short- and medium-term effectiveness of 9 months of a supervised physical activity program, including sociocultural activities, on CVD risk in adults.
METHODS: Multicentered, randomized, controlled community intervention involving 364 patients in four primary care centers. The participants were randomly assigned to a Control Group (CG = 104) or Intervention Group (IG = 260); mean age 65.19 years; 76.8% women. The intervention consisted of 120 min/week walking (396 METs/min/week) and sociocultural gathering once a month. Clinical history, physical activity, dietary intake, CVD risk factors (smoking, systolic and diastolic blood pressure, weight, waist circumference, BMI, total cholesterol, LDL- and HDL-cholesterol, triglycerides, glycosylated hemoglobin and glucose) and global CVD risk were assessed at baseline and at the end of the intervention and multivariate models were applied to the data. Incidence of adverse cardiovascular events and continued adherence to the physical activity were assessed 2 years after intervention.
RESULTS: At the end of the intervention period, in the IG relative to the CG group, there was a significant increase in physical activity (774.81 METs/min/week), a significant change during the intervention period in systolic blood pressure (-6.63 mmHg), total cholesterol (-10.12 mg/dL) and LDL-cholesterol (-9.05 mg/dL) even after adjustment for potential confounders. At 2 years after the intervention, in the IG, compared with the CG, tthe incidence of adverse cardiovascular events was significantly lower (2.5% vs. 10.5%) and the adherence to regular physical activity was higher (72.8% vs 27.2%) in IG compared to CG.
CONCLUSIONS: This community-based physical activity program improved cardiovascular health in the short- as well as medium-term, and promoted regular physical activity in the medium-term in older Spanish adults.
TRIALS REGISTRATION: Clinicaltrials.gov ID NCT02767739 . Trial registered on May 5th, 2016. Retrospectively registered.

Voltas N, Arija V, Hernández-Martínez C, Jiménez-Feijoo R, Ferré N, Canals J.
Are there early inflammatory biomarkers that affect neurodevelopment in infancy?
J Neuroimmunol. 2017; 15;305:42-50.
PMID: 28284344

Few studies have investigated the relationship between post-natal inflammatory biomarkers at early age and child neurodevelopment outcomes. The main aim of this study was to examine the relationship between IL-6, IL-1β, IL-4 cytokines, as well as cortisol at 6 and 12months of age, and neurodevelopment and psychological problems at 30months of age. The study was conducted on a sample of 51 full-term newborns who were followed up at 6, 12, and 30months of age. Infant neurodevelopment was assessed using the Bayley Scales of Infant Development-II, psychological problems were assessed with the Child Behavior Checklist 1.5-5 (CBCL 1.5-5) and the mother’s emotional symptoms were assessed with the General Health Questionnaire-28. When the infants were 6 and 12months old, IL-6, IL-1β, IL-4 cytokines, and cortisol were measured in blood samples. The results showed that higher IL-6 at 12months predicted higher scores in internalizing (emotionally reactive, anxious/depressed, withdrawn and attention problems) and externalizing problems (aggressive behavior) at 30months. By contrast, high levels of IL-1β at 6months were related to worse motor skills. Inflammatory biomarkers were not related to mental performance. IL-6 and IL-1β could be early markers of later psychological problems and psychomotor disabilities.

Fernández-Barrés S, García-Barco M, Basora J, Martínez T, Pedret R, Arija V, Project ATDOM-NUT group.
The efficacy of a nutrition education intervention to prevent risk of malnutrition for dependent elderly patients receiving Home Care: A randomized controlled trial.
Int J Nurs Stud. 2017;70:131-141.
PMID: 28273591

OBJECTIVE: To assess the effect of a nutrition education intervention included in the Home Care Program for caregivers to prevent the increasing risk of malnutrition of dependent patients at risk of malnutrition.
DESIGN: Randomized controlled multicenter trial of 6 months of duration and 12 months follow-up.
SETTINGS: 10 Primary Care Centers, Spain.
PARTICIPANTS: Patients enrolled in the Home Care Program between January 2010 and March 2012, who were dependent and at risk of malnutrition, older than 65, and had caregivers (n=190).
INTERVENTION: The nurses conducted initial educational intervention sessions for caregivers and then monitored at home every month for 6 months.
MEASUREMENTS: The nutritional status was assessed using the Mini Nutritional Assessment test (primary outcome), diet, anthropometry, and biochemical parameters (albumin, prealbumin, hemoglobin and cholesterol). Other descriptive and outcome measures were recorded: current medical history, Activities of daily living (Barthel test), cognitive state (Pfeiffer test), and mood status (Yesavage test). All the measures were recorded in a schedule of 0-6-12 months.
RESULTS: 173 individuals participated after exclusions (intervention n=101; control n=72). Mean age was 87.8±8.9years, 68.2% were women. Difference were found between the groups for Mini Nutritional Assessment test score change (repeated measures ANOVA, F=10.1; P<0.001), the intervention improved the Mini Nutritional Assessment test score of the participants in the intervention group. The egg consumption (F=4.1; P=0.018), protein intake (F=3.0; P=0.050), polyunsaturated fatty acid intake (F=5.3; P=0.006), folate (F=3.3; P=0.041) and vitamin E (F=6.4; P=0.002) showed significant group×time interactions.
CONCLUSION: A nutrition education intervention for caregivers halted the tendency of nutritional decline, and reduced the risk of malnutrition of older dependent patients.
TRIAL REGISTRATION: Clinical Trial Registration-URL: www.clinicaltrials.gov. Identifier: NCT01360775.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Generalitat de Catalunya

Universitat Rovira i Vigili

Institut de Investigació Sanitària Pere Virgili