GRUP DE RECERCA NUTRICIÓ I SALUT MENTAL

Universitat Rovira i Virgili (Reus)

Director: Victoria Arija Val, Catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública, Universitat Rovira i Virgili
Co-director: Josepa Canals Sans, Catedràtica de Psicopatologia, Universitat Rovira i Virgili

victoria.arija@urv.cat

(+34) 977 75 93 34

http://www.nutrisam-urv.com/es/

Actualització fitxa tècnica del grup:
març de 2023

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Victoria Arija Val, Director del Grup
Catedràtica de Medicina Preventiva i Salut Pública, Universitat Rovira i Virgili
a/e: victoria.arija@urv.cat

Josefa Canals Sans, Co-Director del Grup
Catedràtica de Psicopatologia, Universitat Rovira i Virgili
a/e: josefa.canals@urv.cat

Carmen Hernández Martínez
Professor Agregat, Universitat Rovira i Virgili
a/e: carmen.hernandez@urv.cat

Anna Huguet Roselló
Professor Lector Serra Hunter, Universitat Rovira i Virgili
a/e: anna.huguet@urv.cat

Andrés Díaz López
Professor Lector Serra Hunter, Universitat Rovira i Virgili
a/e: andres.diaz@urv.cat

Núria Voltas Moreso
Professor Lector Serra Hunter, Universitat Rovira i Virgili
a/e: nuria.voltas@urv.cat

Lucía Iglesias Vázquez
Investigador pre-doctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: lucia.iglesias@urv.cat

Meritxell Rojo Marticella
Investigador pre-doctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: meritxell.rojo@urv.cat

Sandra  Díaz Torres
Investigador pre-doctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: sandraditorres@gmail.com

Sharanpreet Kaur
Investigador pre-doctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: sharanpreet.kaur@urv.cat

Xiruo Kou
Investigador pre-doctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: xiruo.kou@estudiants.urv.cat

Josue Cruz Rodríguez
Investigador pre-doctoral, Universitat Rovira i Virgili
Universitat Rovira i Virgili
a/e: josue.cruz@estudiants.urv.cat

Ehsan Motevalizade
Investigador pre-doctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: ehsan.motevalizadeh@estudiants.urv.cat

Behnaz Shahabi
Investigador pre-doctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: behnaz.shahabi@estudiants.urv.cat

Susana Vargas Pérez
Investigador pre-doctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: susana.vargas@urv.cat

Cristina Silvente
Investigador pre-doctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: csilvente@gmail.com

Actualització dels membres del Grup de Recerca: març 2023

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El  grup NUTRISAM és un grup interdisciplinar que té com objectiu realitzar estudis epidemiològics i assajos clínics en l’àmbit de la nutrició, el metabolisme i la salut mental i investigar la relació dels factors nutricionals amb el neurodesenvolupament,  els problemes psicològics i l’estat cognitiu en diferents etapes de la vida da.  El treball del grup inclou  desenvolupar estudis de cohorts en diferents grups de població al llarg de la vida (lactants, nens en edat escolar, adolescents, dones embarassades, adults, ancians etc.) i estudis d’intervenció.

El grup NUTRISAM té com a objectius principals:

  1. L’estudi de la prevalència i distribució dels problemes de salut mental i altres relacionats amb la nutrició
  2. Avaluar l’empacte de factors de risc/protectors, tals com l’estat nutricional, comportaments i hàbits alimentaris, activitat física, contaminació de l’aire i exposició a tòxics, estrès, estat de salut mental, gènere, o  entorn socioeconòmic…sobre la salut i el neurodesenvolupament.
  3. La promoció de la salut i un òptim neurodesenvolupament, la prevenció de les malalties i trastorns mentals i el desenvolupament de noves intervencions per generar canvis en les emocions i les conductes, els hàbits de vida, etc. i la millora dels contextos socials relacionats amb la salut pública i el benestar mental.

LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca: Factors materns durant la gestació  (dietètics, nutricionals, estils de vida, genètics, emocionals i medioambientals) i efecte sobre la salut materno-filial, amb seguiment fins als 4 anys de vida del nen.
Investigador(s) principal(s): Victoria Arija i Josefa Canals

Línia de recerca: Suplementació amb ferro en l’embaraçada i salud materno-filial.
Investigador(s) principal(s): Victoria Arija

Línia de recerca: Relació entre l’excès de ferro i la diabetes mellitus en població general.
Investigador(s) principal(s): Victoria Arija

Línia de recerca: Avaluació del consum alimentari en diferents grups de població.
Investigador(s) principal(s): Victoria Arija

Línia de recerca: L’estat nutricional i el neurodesenvolupament: impacte dels factors hereditaris i ambientals en els trastorns del neurodesenvolupament del nen, amb un enfoc multidisciplinari (tenint en compte: determinants genètics, sexe, activitat física, contaminants, estrès, hàbits de son, tabac, alcohol, infeccions…).
Investigador(s) principal(s): Josefa Canals i Victoria Arija

Línia de recerca: Epidemiologia dels trastorns psicopatológics en nens i adolescents.
Investigador(s) principal(s): Josefa Canals

Línia de recerca: Programes d’intervenció nutricional i d’estils de vida sobre la prevenciói control de malalties cròniques prevalents en població adulta i gent gran.
Investigador(s) principal(s): Victoria Arija

Línia de recerca: Programes d’intervenció en estils de vida per promoure la salut mental i el benestar mental i prevenir la malaltia mental.
Investigador(s) principal(s): Josefa Canals

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2020-2022)

Martín-Grau C, Díaz-López A, Aparicio E, Arija V.
Short-Chain Fatty Acid Reference Ranges in Pregnant Women from a Mediterranean Region of Northern Spain: ECLIPSES Study.
Nutrients. 2022 Sep 15;14(18):3798.
doi: 10.3390/nu14183798.
PMID: 36145175.

Iglesias-Vázquez L, Hernández-Martínez C, Voltas N, Canals J, Coronel P, Gimeno M, Arija V.
Adapting prenatal iron supplementation to maternal needs results in optimal child neurodevelopment: a follow-up of the ECLIPSES Study.
BMC Pregnancy Childbirth. 2022 Sep 17;22(1):710. doi:
10.1186/s12884-022-05033-y.
PMID: 36115950.

Iglesias-Vázquez L, Binter AC, Canals J, Hernández-Martínez C, Voltas N, Ambròs A, Fernández-Barrés S, Pérez-Crespo L, Guxens M, Arija V.
Maternal exposure to air pollution during pregnancy and child’s cognitive, language, and motor function: ECLIPSES study.
Environ Res. 2022 Sep;212(Pt D):113501.
doi: 10.1016/j.envres.2022.113501.
PMID: 35640710.

Arija V, Esteban-Figuerola P, Morales-Hidalgo P, Jardí C, Canals-Sans J.
Nutrient intake and adequacy in children with autism spectrum disorder: EPINED epidemiological study.
Autism. 2023 Feb;27(2):371-388.
doi: 10.1177/13623613221098237.
PMID: 35722960.

Díaz-López A, Díaz-Torres S, Martín-Luján F, Basora J, Arija V.
Prenatal adherence to the Mediterranean diet decreases the risk of having a small-for-gestational-age baby, ECLIPSES study.
Sci Rep. 2022 Aug 13;12(1):13794.
doi: 10.1038/s41598-022-17957-8.
PMID: 35963881.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Generalitat de Catalunya
Universitat Rovira i Vigili
Institut de Investigació Sanitària Pere Virgili
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
ONG Nutrició sense fronteras