GRUP DE RECERCA ANTIOXIDANTS – TECNOLOGIA DE PRODUCTES VEGETALS

Universitat de Lleida (Lleida)

Directora: Mari Paz Romero Fabregat, Catedràtica d’Universitat (Universitat de Lleida)

maripaz@tecal.udl.cat

(+34) 973 702 592

http://www.etsea.udl.es/dept/tecal/cat/investigacio/WEBGrup-Olis-06.html
http://www.antioxidants.udl.cat

Actualització fitxa tècnica del grup: octubre 2017

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Maria-Paz Romero Fabregat, Catedràtica d’Universitat, Universitat de Lleida.
A/e: maripaz@tecal.udl.cat

Laura Rubió Piqué, Professora visitant – Investigadora responsable de la subunitat de Nutrició, Universitat de Lleida.
A/e: Laurarubio@tecal.udl.cat

Alba Macià Puig, Investigadora postdoctoral, Universitat de Lleida.
A/e: albamacia@tecal.udl.cat

Iziar Ludwig, Investigadora postdoctoral, Universitat de Lleida.
A/e: iludwig@tecal.udl.cat

David Bars Cortina, Personal acadèmic en formació, Universitat de Lleida.
A/e: dbars@tecal.udl.cat

Silvia Yuste Pérez, Personal acadèmic en formació, Universitat de Lleida.

A/e: syuste@tecal.udl.cat

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El grup de recerca Antioxidants va néixer al Departament de Tecnologia d’Aliments de la Universitat de Lleida (UdL) i actualment forma part de la Unitat de Tecnologia de Productes Vegetals (UPV) dins el Centre de Referència de Tecnologia dels Aliments (XaRTA) de la Generalitat de Catalunya i està considerat grup de qualitat (2000SGR 00098).

El grup disposa d’una àmplia experiència en la millora de la qualitat de l’oli d’oliva, i en aquesta línia s’ha profunditzat en la caracterització de diferents olis d’oliva verges, així com l’anàlisi de la influència de factors  de camp i del procés d’extracció sobre al qualitat de l’oli. Des de fa uns anys el grup ha ampliat el seu horitzó de treball amb la col·laboració de grups de recerca de l’àmbit clínic i ha reforçat la seva activitat en l’estudi de diferents compostos bioactius que tenen especial interès per la relació amb la incidència d’algunes malalties de gran importància, incloent-hi trastorns cardiovasculars i determinats tipus de càncer. Aquesta experiència és quantifica amb més de 100 publicacions internacionals (ISI) i nombroses comunicacions en congressos internacionals. Ha desenvolupat 20 projectes d’investigació, amb finançament públic, privat i mixt. Destaquen els 12 projectes del Pla Nacional de I+D+i sobre diversos aspectes de l’oli d’oliva i la participació en 3 grans projectes de l’àmbit dels compostos bioactius. Les activitats de recerca es centren principalment en: i) Desenvolupament i validació de mètodes analítics avançats (HPLC- MS/MS) per a la caracterització de compostos bioactius (fenols, carotenoids, pèptids bioactius, glutatió, vitamina C, β-glucans,…) dels aliments i/o ingredients alimentaris; ii) Desenvolupament de models in vitro i model animal per estudiar la digestibilitat, la biodisponibilitat, el metabolisme i la distribució en teixits de compostos bioactius dels aliments i els seus metabòlits; iii) Suport analític en estudis clínics per a la validació de marcadors de consum.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Control de qualitat d’olis d’oliva verge. Anàlisi de paràmetres de qualitat físico-química de oli d’oliva verge. Anàlisi sensorial.
Investigador principal: Maria-Paz Romero Fabregat

Línia:Anàlisi de fraccions minoritàries de l’oli d’oliva verge. Fracció fenòlica. Pigments (clorofil·les i carotenoides). Tocoferols. Àcids grassos.
Investigador principal:Maria-Paz Romero Fabregat

Línia:Obtenció i caracterització d’extractes fenòlics de productes vegetals (fruits, oli d’oliva, cacau, etc…) y subproductes de transformació de productes vegetals. Avaluació de la seva capacitat antioxidant mitjançant ORAC, Rancimat i diferents test in vitro.
Investigador principal:Maria-Paz Romero Fabregat

Línia:Metodologies per a la identificació i quantificació d’antioxidants (fenols, carotenoides i tocoferols) en aliments mitjançant cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses en tandem (MS/MS). Anàlisi de pèptids.
Investigador principal:Alba Macià

Línia:Avaluació de la biodisponibilitat i metabolisme de fenols mitjançant models de digestió in vitro, models animals i estudis en humans. Marcadors de consum de metabòlits fenòlics en fluids biològics (sang, plasma, lipoproteïnes, orina, femta) en estudis d’intervenció i estudis postprandials en humans.
Investigador principal:Laura Rubió

Línia:Metabolisme colònic de compostos fenòlics en models de fermentació in-vitro. Efecte de compostos bioactius en el perfil de metabòlits colònics d’interès biològic en estudis amb animals i humans (àcids grassos cadena curta, esterols, àcids biliars, trimetilamina oxidada).
Investigador principal: Iziar Ludwig

Línia: Models in vitro i in vivo de càncer colorectal. Avaluació dels efectes de la quimioprevenció a nivell molecular de compostos bioactius (fibra i polifenols) i avaluació de l’eficàcia in vivo del consum d’aliments rics en compostos fenòlics en la prevenció o atenuació de CRC en un model animal de càncer colorectal.
Investigador principal:Laura Rubió

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (DARRERS 5 ANYS)

Mosele, JI, Gosalbes, MJ, Macià A, Rubió L, Vázquez-Castellanos JF, Jiménez Hernández N, Moya A, Latorre A, Motilva MJ.
Effect of daily intake of pomegranate juice on fecal microbiota and feces metabolites from healthy volunteers.
Mol Nut food Res. 2015; 59; 10: 1942-1953.
PMID: 26228065
Abstract
SCOPE: The purpose of the study was to evaluate the effect, regarding the metabolic and microbial profile of feces, of diet supplementation of healthy adults with pomegranate juice (PJ).
METHODS AND RESULTS: Twelve healthy adults were recruited to the study, which consisted of the intake of 200 mL/day of PJ during 4 weeks. Feces were collected before and after the supplementation with PJ. Metabolites (phenolic catabolites, short-chain fatty acids, and fecal steroids) and microbial profile were analyzed at baseline and at 4 weeks. Fecal phenolic metabolites, 3-phenylpropionic acid, catechol, hydroxytyrosol, and urolithin A, showed a significant increase in their concentration after supplementation with PJ. Among fecal steroids, parallel to the significant increase of cholesterol concentration, a significant decrease of coprostanol was observed. Although no significant changes in the microbiota profile were observed, different relationships between initial microbiota and the metabolites produced were found. Catechol showed positive and negative correlation with Oscillospora and Paraprevotella genera, respectively, and 3-phenylpropionic acid was positively correlated with Odoribacter genus.
CONCLUSION: Inclusion of PJ in the diet did not significantly alter the gut microbiota composition in healthy adults, but the individual bacterial composition could contribute to the generation of potential health-promoting phenolic metabolites.

Romeu M, Rubió L, Sánchez-Martos V, Castañer O, De La Torre R, Valls RM, Ras R, Pedret A, Catalán Ú, López De Las Hazas MDC, Motilva MJ, Fitó M, Solà, R, Giralt M.
Virgin Olive Oil Enriched with Its Own Phenols or Complemented with Thyme Phenols Improves DNA Protection against Oxidation and Antioxidant Enzyme Activity in Hyperlipidemic Subjects.
J Agric Food Chem. 2016; 64; 9: 1879-1888.
PMID: 26889783.
Abstract
The effects of virgin olive oil (VOO) enriched with its own phenolic compounds (PC) and/or thyme PC on the protection against oxidative DNA damage and antioxidant endogenous enzymatic system (AEES) were estimated in 33 hyperlipidemic subjects after the consumption of VOO, VOO enriched with its own PC (FVOO), or VOO complemented with thyme PC (FVOOT). Compared to pre-intervention, 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine (a marker for DNA damage) decreased in the FVOO intervention and to a greater extent in the FVOOT with a parallel significant increase in olive and thyme phenolic metabolites. Superoxide dismutase (AEES enzyme) significantly increased in the FVOO intervention and to a greater extent in the FVOOT with a parallel significant increase in thyme phenolic metabolites. When all three oils were compared, FVOOT appeared to have the greatest effect in protecting against oxidative DNA damage and improving AEES. The sustained intake of a FVOOT improves DNA protection against oxidation and AEES probably due to a greater bioavailability of thyme PC in hyperlipidemic subjects.

López De Las Hazas MC, Piñol, C, Macià, A, Motilva MJ.
Hydroxytyrosol and the Colonic Metabolites Derived from Virgin Olive Oil Intake Induce Cell Cycle Arrest and Apoptosis in Colon Cancer Cells.
J Agric Food Chem. 2017; 65; 31: 6467-6476.
PMID:28071050.
Abstract
After the sustained consumption of virgin olive oil (VOO), the unabsorbed native phenols (mainly hydroxytyrosol (HT)) are transformed into its catabolites in the intestine by microbials. The role of these catabolites in preventing colon cancer has not been sufficiently investigated. This work aims to study the antiproliferative and apoptotic activities in colon (Caco-2; HT-29) cancer cell lines of the main catabolites detected in human feces (phenylacetic, phenylpropionic, hydroxyphenylpropionic, and dihydroxyphenylpropionic acids and catechol), after the sustained VOO intake. Additionally, an assessment of the ability of these colonic cells to metabolize the studied compounds was performed. The results showed that HT and phenylacetic and hydroxyphenylpropionic acids produce cell cycle arrest and promote apoptosis. HT-29 cells were more sensitive to phenol treatments than Caco-2. In synthesis, the results of the present study represent a good starting point for understanding the potential apoptotic and antiproliferative effects of VOO phenolic compounds and their colonic metabolites.
Mosele JI, Macià A, Romero MP, Motilva, MJ, Rubió L.
Application of in vitro gastrointestinal digestion and colonic fermentation models to pomegranate products (juice, pulp and peel extract) to study the stability and catabolism of phenolic compounds.
J Funct Foods. 2015; 14: 529-540.
Valls RM, Farràs M, Pedret A, Fernández-Castillejo S, Catalán Ú, Romeu M, Giralt M, Sáez GT, Fitó M, de la Torre R, Covas MI, Motilva MJ, Solà R, Rubió L.
Virgin olive oil enriched with its own phenolic compounds or complemented with thyme improves endothelial function: The potential role of plasmatic fat-soluble vitamins. A double blind, randomized, controlled, cross-over clinical trial.
J Funct Foods. 2017; 28; 285-29.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Agrotecnio Center
Consell Regulador Denominació Origen Protegit Les Garrigues
INNOPAN (Centro de Difusión Tecnológica del Sector Panadero)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària-IRTA
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
IMIM-Hospital de Mar
FISABIO- Genómica y Salud

Col·laboracions internacionals: University of Perugia, Italy (Dr. G. Montedoro), University of Helsinki, Finland (Dr. M Heinonen), Institute of Food Research, Norwich, UK (Dr. P Kroon), University of Arkansas, Fayetteville, USA (Dr. J.W. King), Tufts University, Boston, USA (Dr. JB Blumberg), Wageningen University, The Netherlands (Dr. I Rietjens), Dept. Food and Nutritional Sciences, University of Reading, UK (Dr. J Spencer), and Disease and Stress Biology Laboratory, Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica and Instituto de Tecnologia Química e Biológica, Oeiras, Portugal (Dr. C. Nunes Santos).