GRUP DE RECERCA ANTIOXIDANTS – TECNOLOGIA DE PRODUCTES VEGETALS

Universitat de Lleida (Lleida)

Directora: Mari Paz Romero Fabregat
Co-directora: Laura Rubió Piqué – Responsable de l’àrea de Nutrició

A/e de contacte: mariapaz.romero@udl.cat

Tèlefon de contacte: (+34) 973 702 592
Pàgina web del Grup: http://www.antioxidants.udl.cat

Actualització fitxa tècnica del grup: setembre 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Mari Paz Romero Fabregat, Director del Grup
Catedràtic d’Universitat, Universitat de Lleida
a/e: mariapaz.romero@udl.cat

Laura Rubió Piqué, Co-director
Responsable de l’àrea de Nutrició
Professora Lectora (Serra Húnter), Universitat de Lleida
a/e: laura.rubio@udl.cat

Alba Macià Puig
Investigadora postdoctoral, Universitat de Lleida
a/e: alba.macia@udl.cat

Neus Prieto
Personal acadèmic en formació, Universitat de Lleida
a/e: neusp10@hotmail.com

Pau Sentís
Personal acadèmic en formació, Universitat de Lleida
a/e: pau.sentis@eurecat.org

actualizació membres: setembre de 2021

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El grup de recerca Antioxidants va néixer al Departament de Tecnologia d’Aliments de la Universitat de Lleida (UdL) i actualment forma part de la Unitat de Tecnologia de Productes Vegetals (UTPV) dins el Centre de Referència de Tecnologia dels Aliments (XaRTA) de la Generalitat de Catalunya i ha està considerat interrumpudament desde 2004 grup consolidat i de qualitat (2000SGR 00098).
Desde els seus inicis, el grup disposa d’una àmplia experiència en la millora de la qualitat de l’oli d’oliva, i en aquesta línia s’ha profunditzat en la caracterització de diferents olis d’oliva verges, així com l’anàlisi de la influència de factors de camp i del procés d’extracció sobre la qualitat de l’oli. Posteriorment, l’activitat de recerca del grup es va ampliar en l’anàlisi i la caracterització de compostos bioactius de diferent aliments i/o ingredients alimentaris (fenols, carotenoids, pèptids bioactius, vitamines, β-glucans,…), així com l’avaluació de la seva biodsiponibilitat i metabolisme en models de digestió, models animals i estudis en humans, disposant a dia d’avui d’un ampli coneixement i expertesa en metodologies analítiques avançades tant en matrius alimentàries diverses com en fluids biològics.
Des de fa uns anys el grup ha ampliat el seu horitzó de treball amb la col·laboració de grups de recerca de l’àmbit clínic i ha reforçat la seva activitat en l’estudi de diferents compostos bioactius dels aliments que tenen especial interès pel seu rol protector enfront malalties cardiovasculars, determinats tipus de càncer així com l’efecte en la microbiota intestinal i els seus metabolits d’interés biològic. En aquesta linia, la nostra recerca més recent s’ha dedicat a la valorització i desenvolupament de nous productes alimentaris i validació de la seva funcionalitat per a la prevenció de malalties cròniques, com ara olis d’oliva enriquits amb fenols, una nova varietat de poma biofortificada en antocianines o nous genotips d’ordi rics en fenols i β-glucans. El nostre objectiu és treballar per establir un nexe entre l’agricultura, la tecnologia alimentària, la nutrició i la salut.
El grup s’ha incorporat recentment a Agrotecnio, un centre de recerca d’excel·lència en agricultura, producció animal i tecnologia alimentària de la UdL. El grup també està associat a la plataforma mixta de Ciència i Tecnologia dels Aliments d’Eurecat, en què s’ofereixen serveis per desenvolupar nous ingredients i aliments saludables.
L’experiència en recerca és quantifica amb més de 150 publicacions internacionals (ISI) i i 20 projectes finançats pel govern espanyol i organismes locals, destacant 12 CICYT i 4 grans projectes col·laboratius relacionats directament amb el camp dels compostos bioactius alimentaris i el seu impacte en la salut. Les contribucions més rellevants a la gestió tecnològica es basen en col·laboracions de recerca amb empreses multinacionals alimentàries com La Morella Nuts (Barry Callebaut), PASA (Gallina Blanca Star Group) i ORDESA.
El grup ha col·laborat amb altres grups de recerca de tot el món: Universitat d’Helsinki, Finlàndia (Prof. Hehinonen), Institute of Food Research, Norwich, Regne Unit (Prof. Kroon), Universitat de Perugia, Itàlia (Prof. Montedoro), Universitat de Arkansas, Fayetteville, EUA (Prof. King), Tufts University, Boston, EUA (Prof. Blumberg), Universitat de Wageningen, Països Baixos (Prof. Rietjens), Universitat de Reading, Reading, Regne Unit (Prof. Spencer), Institut de Biologia Experimental e Tecnológica, Oreiras, Portugal (Prof. Bronze) i University of Surrey, Regne Unit (Prof. Clifford).

LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca: Desenvolupament i formulació de nous productes alimentaris amb possibles beneficis per a la salut.
Efecte i optimització de factors agronòmics i tecnològics per la millora de la composició nutricional i compostos bioactius. Estudis de vida útil. Estudis d’avaluació sensorial i acceptació de consumidors.
Investigador principal: Maria-Paz Romero Fabregat

Línia de recerca: Composició i control de qualitat d’olis d’oliva verge. Anàlisi de paràmetres de qualitat físico-química de oli d’oliva verge.
Anàlisi sensorial. Anàlisi d’àcids grassos i de fraccions minoritàries de l’oli d’oliva verge. Fracció fenòlica. Pigments (clorofil·les i carotenoides). Tocoferols.
Investigador principal: Maria-Paz Romero Fabregat

Línia de recerca: Metodologies per a la identificació i quantificació de compostos antioxidants
(fenols, carotenoides i tocoferols) en aliments mitjançant cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses en tandem (MS/MS).
Investigador principal: Alba Macià

Línia de recerca: Avaluació de la biodisponibilitat i metabolisme de fenols. Models de digestió in vitro, models animals i estudis en humans.
Marcadors de consum de metabolits fenòlics en fluids biològics (sang, plasma, lipoproteïnes, orina, femta) en estudis d’intervenció i estudis postprandials en humans.
Investigador(s) principal(s): Laura Rubió i Alba Macià

Línia de recerca: Metabolisme colònic de fenols en models de fermentació in-vitro i estudis en humans.
Efecte de compostos bioactius en el perfil de metabòlits colònics d’interès biològic en estudis amb animals i humans (àcids grassos cadena curta, esterols, àcids biliars, trimetilamina oxidada).
Investigador principal: Laura Rubió

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (DARRERS 5 ANYS)

Yuste S, Ludwig IA, Romero MP, Piñol-Felis C, Catalán Ú, Pedret A, Valls RM, Fernández-Castillejo S, Motilva MJ, Macià A, Rubió L.
Metabolic Fate and Cardiometabolic Effects of Phenolic Compounds from Red-Fleshed Apple in Hypercholesterolemic Rats: A Comparative Study with Common White-Fleshed Apple. The AppleCOR Study.
Mol Nutr Food Res. 2021 May;65(10):e2001225.
doi: 10.1002/mnfr.202001225.
PMID: 33851768.

Yuste S , Macià A , Motilva MJ , Prieto-Diez N , Romero MP , Pedret A , Solà R , Ludwig IA , Rubió L .
Thermal and non-thermal processing of red-fleshed apple: how are (poly)phenol composition and bioavailability affected? 
Food Funct. 2020 Dec 1;11(12):10436-10447.
doi: 10.1039/d0fo02631j.
PMID: 33237980.

Rubió L, Yuste S, Ludwig I, Romero MP, Motilva MJ, Calderón L, Pla-Pagà L, Companys J, Macià A.
Application of Dried Blood Spot Cards combined with liquid chromatography-tandem mass spectrometry to determine eight fat-soluble micronutrients in human blood.
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2020 Sep 1;1152:122247.
doi: 10.1016/j.jchromb.2020.122247.
PMID: 32585494.

Calderón-Pérez L, Gosalbes MJ, Yuste S, Valls RM, Pedret A, Llauradó E, JimenezN, Artacho A, Pla-Pagà L, Companys J, Ludwig I, Romero MP, Rubió L, Solà R.
Gut metagenomic and short chain fatty acids signature in hypertension: a cross-sectional study.
Sci Rep. 2020 Apr 15;10(1):6436.
doi: 10.1038/s41598-020-63475-w.
PMID: 32296109.

Farràs M, Fernández-Castillejo S, Rubió L, Arranz S, Catalán Ú, Subirana I, Romero MP, Castañer O, Pedret A, Blanchart G, Muñoz-Aguayo D, Schröder H, Covas
MI, de la Torre R, Motilva MJ, Solà R, Fitó M.
Phenol-enriched olive oils improve HDL antioxidant content in hypercholesterolemic subjects. A randomized, double-blind, cross-over, controlled trial.
J Nutr Biochem. 2018 Jan;51:99-104.
doi: 10.1016/j.jnutbio.2017.09.010.
PMID: 29125992.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Agrotecnio Center
Consell Regulador Denominació Origen Protegit Les Garrigues
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària-IRTA
Eurecat
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili
IMIM-Hospital de Mar
FISABIO- Genómica y Salud