GRUP DE RECERCA AMINES I POLIAMINIES BIOACTIVES DELS ALIMENTS

Universitat de Barcelona (Barcelona)

Directora: M. Carmen Vidal Carou, Catedràtica de Nutrició i Bromatologia

mcvidal@ub.edu

(+34) 934 02 45 13

http://insa.ub.edu/recerca/directori-de-grups-de-recerca

Actualització fitxa tècnica del grup: setembre 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Carmen Vidal Carou, Director del Grup
Catedràtica de Nutrició i Bromatologia, Universitat de Barcelona
a/e: mcvidal@ub.edu

Teresa Veciana Nogués
Professora Titular de Nutrició i Bromatologia, Universitat de Barcelona
a/e: veciana@ub.edu

M Luz Latorre Moratalla
Professora Lector, Universitat de Barcelona
a/e: mariluzlatorre@ub.edu

Oriol Comas Basté
Investigador Postdoctoral i Professor Associat, Universitat de Barcelona
a/e: oriolcomas@ub.edu

Natalia Toro Funes
Investigadora Postdoctoral, Universitat de Barcelona
a/e: natalia.toro@ub.edu

Joan Bosch Fusté
Investigador Postdoctoral, Universitat de Barcelona
a/e: jbosch001@ub.edu

Sònia Sánchez Pérez
Investigadora Predoctoral, Universitat de Barcelona
a/e: soniasanchezperez@ub.edu

Salvador Hernandez Macias
Investigador Predoctoral, Universitat de Barcelona
a/e: salva.hernandez@ub.edu

Nelly C. Muñoz Esparza
Investigadora Predoctoral, Universitat de Barcelona
a/e: nelly.munoz@ub.edu

Judit Costa Català
Investigadora Predoctoral, Universitat de Barcelona
a/e: jcostacatala@ub.edu

Adriana Duelo Martínez
Investigadora Predoctoral, Universitat de Barcelona
a/e: aduelo@ub.edu

Ricard Celorio Sardà
Investigador Predoctoral, Universitat de Barcelona
a/e: ricard.celorio.97@gmail.com

Actualització de l’apartat: setembre de 2021

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El grup de recerca treballa en l’àmbit de les amines i poliamines des de 1983 i fruit d’aquesta dedicació es disposa d’un ampli coneixement sobre el seu anàlisi, l’origen o les causes de la seva presència en els aliments, els efectes positius o negatius, segons els casos, en l’organisme i les estratègies per reduir o augmentar la seva presència en els aliments. L’experiència acumulada ha permès disposar d’una extensa base de dades de composició quali i quantitativa d’amines i poliamines en aliments (amb més de 1000 entrades). Aquesta informació va ser transferida a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) per a l’elaboració d’un informe científic en el que s’avaluà el risc de les amines en els aliments. La recerca en aquest àmbit es basa principalment en l’ampliació i actualització de la base de dades i en l’avaluació de l’exposició dietètica i, eventualment, del risc o del benefici associat, contemplant els diferents escenaris possibles: població sana o certs individus sensibles.

Durant els darrers anys, la intolerància a la histamina ha esdevingut un tema d’interès creixent, tant per a la societat com per a la comunitat científica. En aquest àmbit, el grup de recerca centra actualment la seva activitat investigadora en augmentar el coneixement sobre aquest intolerància alimentària, així com també en el desenvolupament de noves estratègies per al seu diagnòsitc i gestió dietètica. Concretament, s’estan duent a terme diferents projectes, en col·laboració amb centres com l’Hospital Clínic i l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, basats en l’estudi de la relació entre la microbiota i la intolerància a la histamina, la identificació de biomarcadors de la histamina en orina o l’eficàcia clínica de la suplementació amb enzim DAO, entre d’altres. Així mateix, s’està treballant per disposar d’un enzim DAO exògen d’origen vegetal com a ingredient actiu de complements alimentosos per al tractament dietètic d ela intolerència a la histamina.

El grup treballa també en línies de recerca relacionades amb la sostenibilitat alimentària i l’economia circular. Actualment s’està treballant en diferents estratègies de revalorització de les mares del cava, un subproducte sense valor afegit de l’elaboració del cava. Els resultats obtinguts fins al moment indiquen que les mares del cava tenen un efecte promotor en el creixement de bacteris fermentatius i protector envers microorganismes patògens i, per tant, poden esdevenir un ingredient òptim per a la millora de la seguretat de productes fermentats. El seu alt contingut en fibra també posiciona les mares del cava com a potencial ingredient prebiòtic.

LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca: Amines biògenes: significació en la qualitat i innocuïtat alimentària.
Investigador(s) principal(s): M. Carmen Vidal Carou;  M. Luz latorre Moratalla

Línia de recerca: Etiologia de la intolerància a la histamina: microbiota intestinal, polimorfismes genètics i interaccions entre fàrmacs i compostos bioactius amb l’enzim diamino oxidasa (DAO).
Investigador(s) principal(s): M. Carmen Vidal Carou;  M. Luz latorre Moratalla

Línia de recerca: Noves aproximacions per al diagnòstic de la intolerància a la histamina: estudi de biomarcadors metabolòmics de la histamina en orina.
Investigador(s) principal(s): M. Carmen Vidal Carou; Oriol Comas Basté

Línia de recerca: Control dietètic de la intolerància a la histamina: Dietes baixes en histamina i complements alimentosos d’enzim DAO (origen animal, vegetal o probiòtic)
Investigador(s) principal(s): M. Carmen Vidal Carou; Oriol Comas Basté

Línia de recerca: Estudis in vitro i clínics per a validar l’eficàcia de l’enzim diamino oxidasa (DAO) exògen en el tractament de la intolerància a la histamina.
Investigador(s) principal(s): M. Carmen Vidal Carou; M. Luz Latorre Moratalla

Línia de recerca: Interès i significació de les poliamines dietètiques en la salut.
Investigador(s) principal(s): M. Carmen Vidal Carou, Teresa Veciana Nogués

Línia de recerca: Mares del cava i economia circular: Revalorització de les mares del cava com a promotores del creixement de microorganismes fermentadors i pel seu potencial paper prebiòtic.
InInvestigador(s) principal(s):  M. Carmen Vidal Carou , M. Luz Latorre Moratalla

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-2021)

Nelly C. Muñoz-Esparza, Edgar M. Vásquez-Garibay, Elizabeth Guzmán-Mercado, Alfredo Larrosa-Haro, Oriol Comas-Basté, M. Luz Latorre-Moratalla, M. Teresa Veciana-Nogués i M. Carmen Vidal-Carou.
Influence of Breastfeeding Factors on Polyamine Content in Human Milk.
Nutrients 2021, 13, 3016.
https://doi.org/10.3390/nu13093016

Hernández-Macias S, Ferrer-Bustins N, Comas-Basté O, Jofré A, Latorre-Moratalla M, Bover-Cid S, Vidal-Carou MDC.
Revalorization of Cava Lees to Improve the Safety of Fermented Sausages.
Foods. 2021 Aug 18;10(8):1916.
doi: 10.3390/foods10081916.
PMID: 34441693

Sánchez-Pérez S, Comas-Basté O, Veciana-Nogués MT, Latorre-Moratalla ML, Vidal-Carou MC.
Low-Histamine Diets: Is the Exclusion of Foods Justified by Their Histamine Content?
Nutrients. 2021 Apr 21;13(5):1395.
doi: 10.3390/nu13051395.
PMID: 33919293

Comas-Basté O, Sánchez-Pérez S, Veciana-Nogués MT, Latorre-Moratalla M, Vidal-Carou MDC.
Histamine Intolerance: The Current State of the Art.
Biomolecules. 2020 Aug 14;10(8):1181.
doi: 10.3390/biom10081181.
PMID: 32824107

Izquierdo-Casas J, Comas-Basté O, Latorre-Moratalla ML, Lorente-Gascón M, Duelo A, Soler-Singla L, Vidal-Carou MC.
Diamine oxidase (DAO) supplement reduces headache in episodic migraine patients with DAO deficiency: A randomized double-blind trial.
Clin Nutr. 2019 Feb;38(1):152-158.
doi: 10.1016/j.clnu.2018.01.013.
PMID: 29475774

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Generalitat de Catalunya Programa d’ajuts SGR a grups consolidats de recerca (2014SGR1438)
Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (INSA·UB)
Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA) de la Generalitat de Catalunya
Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia de la Universitat de Barcelona.
Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona