GRUP DE RECERCA EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA I ESTRÉS OXIDATIU

Universitat de les Illes Balears (Illes Balears)

Director: Josep Antoni Tur Marí

A/e: nucox@uib.cat

Telèfon de contacte: (+34) 971 17 31 46

Actualització fitxa tècnica del grup:
juny 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Josep Antoni Tur i Marí
Catedràtic de Fisiologia, Universitat de les Illes Balears, Investigador Principal
a/e: antonipons@uib.es

Antoni Pons Biescas
Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat de les Illes Balears
a/e: antonipons@uib.es

Antoni Sureda Gomila
Professor Titular de Bioquímica i Biologia Molecular, Universitat de les Illes Balears
a/e: antoni.sureda@uib.es

Jordi Pich Solé
Professor Titular de Psicologia Bàsica, Universitat de les Illes Balears
a/e: jpich@uib.es

Maria del Mar Bibiloni Esteva
Professora Titular de Fisiologia, Universitat de les Illes Balears
a/e: mar.bibiloni@uib.es

Silvia Tejada Gavela
Professora Titular de Fisiologia, Universitat de les Illes Balears
a/e: silvia.tejada@uib.es

Cristina Bouzas Velasco
Professora Associada de Fisiologia & Investigadora postdoctoral contractada; Universitat de les Illes Balears & CIBEROBN
a/e: cristina.bouzas@uib.es

José Maria Gámez Martínez
Professor Associat de Fisiologia & FEA Cardiologia, Universitat de les Illes Balears & Hospital Universitari Son Llàtzer, Palma
a/e: jmgamez@hsll.es

Tomás Ripoll Vera
Professor Associat de Fisiologia & FEA Cardiologia, Universitat de les Illes Balears & Hospital Universitari Son Llàtzer, Palma
a/e: tripoll@hsll.es

Isabel Llompart Alabern
Professora Associada de Bioquímica i Biología Molecular & FEA Anàlisis Clíniques, Universitat de les Illes Balears & Hospital Universitari Son Espases, Palma
a/e: isabel.llompart@ssib.es

Lucía Ugarriza Hierro
Especialista en Atenció Primària, IBSalut CS Camp Redó, Palma
a/e: lugarriza@ibsalut.caib.es

Escarlata Angullo Martínez
Especialista en Atenció Primària, IBSalut CS Escola Graduada, Palma
a/e: eangullo@ibsalut.caib.es

Tomás Rodríguez Ruiz
Especialista en Atenció Primària, IBSalut CS Son Ferriol, Palma
a/e: trodriguez@ibsalut.caib.es

Emma Argelich Trigo
Infermera, Hospital de Manacor
a/e: eargelich15@gmail.com

David Mateos López
Infermer, Hospital Universitari Son Espases, Palma
a/e: david-mateos@hotmail.com

Manuela Abbate
Investigadora post-doctoral contractada, Universitat de les Illes Balears
a/e: manuela.abbate@uib.es

Sofia Montemayor Frias
Investigadora predoctoral becària Rotary Club, Universitat de les Illes Balears
a/e: sofiamf16@gmail.com

Catalina Maria Mascaró Bestard
Investigadora predoctoral FPU, Universitat de les Illes Balears
a/e: catalinamaria95@hotmail.com

Silvia Garcia Hernàndez
Investigadora predoctoral contractada, Universitat de les Illes Balears
a/e: silvia.garcia@uib.es

Margalida Monserrat Mesquida, Investigadora predoctoral contractada, Universitat de les Illes Balears
a/e: margalida.monserrat@uib.es

Maria Magdalena Quetglas Llabrés
Investigadora predoctoral contractada, Universitat de les Illes Balears
a/e: m.quetglas@uib.es

Rosario Pastor Martín
Professora Adjunta Nutrició, Universitat Catòlica d’Àvila
a/e: rosario.pastor@ucavila.es

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El grup, creat en 2001, és multidisciplinar i interinstitucional, fa part de CIBEROBN (CB12/03/30038), de la RETIC Predimed (RD06/0045/1004), de la xarxa Spanish Exernet de recerca en exercici físic i salut per a poblacions especials i de les Xarxes Europees MEDIS (Nutrition in Mediterranean Islands) i NutRedOx que ha rebut l’Acció COST CA16112. Realitza estudis epidemiològics d’hàbits nutricionals i estils de vida, així com anàlisis d’estrès oxidatiu i mecanismes antioxidants, en estats diversos fisiològics i patològics, i reuneix el grau d’experiència per a dur-ho a terme de forma altament productiva pel que fa a increment del coneixement i en implementació dels resultats i explotació social i econòmica dels resultats. Ha desenvolupat estudis de recerca a Espanya, Grècia, Argentina, Mèxic i Marroc. Des de 2007 és implicat en el Projecte Predimed, des de 2015 en el Projecte PREDIMEDPLUS, des del 2017 la al projecte de reversió del fetge adipós no alcohòlic, finançat per la Fundació La Marató TV3, i des del 2018 al projecte europeu STOP (Science and Technology in childhood Obesity Prevention) finançat pel programa Horizon 2020. És reconegut com a grup de recerca coherent molt competitiu pel Govern de les Illes Balears.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Caracterització i seguiment del patró alimentari de la població, la prevalença d’obesitat i les seves comorbilitats
Investigador principal: Josep Antoni Tur Marí

Línia: Estrès oxidatiu, marcadors d’inflamació i antioxidants.
Investigador principal: Antoni Pons Biescas i Antoni Sureda Gomila

Línia: Estudi longitudinal d’intervenció de l’efecte de la dieta mediterrània sobre la salut cardiovascular
Investigador principal: Josep Antoni Tur Marí

Línia: Avaluació de l’efecte de l’activitat física sobre la qualitat de vida. Antioxidants i rendiment esportiu
Investigador principal: Antoni Pons Biescas i Antoni Sureda Gomila

Línia: Recerca d’estratègies que potenciïn les defenses antioxidants
Investigador principal: Antoni Pons Biescas i Antoni Sureda Gomila

Línia: Estrès oxidatiu, antioxidants i medi ambient
Investigador principal: Antoni Sureda Gomila

Línia: Reversió de l’obesitat infantil
Investigador principal: Josep Antoni Tur Marí

Línia: Reversió del fetge adipós no alcohòlic
Investigador principal: Josep Antoni Tur Marí

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-2021)

Julibert A, Del Mar Bibiloni M, Gallardo-Alfaro L, Abbate M, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Fitó M, Martínez JA, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, Lopez-Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Serra-Majem L, Cano-Ibañez N, Martín-Sánchez V, Pintó X, Gaforio JJ, Matía-Martín P, Vidal J, Vázquez C, Daimiel L, Ros E, Sayon-Orea C, Becerra-Tomás N, Gimenez-Alba IM, Castañer O, Abete I, Tojal-Sierra L, Pérez-López J, Notario-Barandiaran L, Colom A, Garcia-Rios A, Castro-Barquero S, Bernal R, Santos-Lozano JM, Fernández-Lázaro CI, Hernández-Alonso P, Saiz C, Zomeño MD, Zulet MA, Belló-Mora MC, Basterra-Gortari J, Canudas S, Goday A, Tur JA; PREDIMED-PLUS investigators.
Metabolic Syndrome Features and Excess Weight Were Inversely Associated with Nut Consumption after 1-Year Follow-Up in the PREDIMED-Plus Study.
J Nutr. 2020 Dec 10;150(12):3161-3170.
doi: 10.1093/jn/nxaa289.
PMID: 33300039

Monserrat-Mesquida M, Quetglas-Llabrés M, Capó X, Bouzas C, Mateos D, Pons A, Tur JA, Sureda A.
Metabolic Syndrome is Associated with Oxidative Stress and Proinflammatory State.
Antioxidants (Basel). 2020 Mar 12;9(3):236.
doi: 10.3390/antiox9030236.
PMID: 32178436

Bibiloni MDM, Bouzas C, Abbate M, Martínez-González MA, Corella D, Salas- Salvadó J, Zomeño MD, Vioque J, Romaguera D, Martínez JA, Wärnberg J, López-
Miranda J, Estruch R, Bueno-Cavanillas A, Alonso-Gómez Á, Tinahones F, Serra- Majem L, Martín V, Lapetra J, Vázquez C, Pintó X, Vidal J, Daimiel L, Delgado-
Rodríguez M, Matía P, Ros E, Fernández-Carrión R, Garcia-Rios A, Zulet MA, Asensio A, Schröder H, Fitó M, Becerra-Tomás N, Basora J, Cenoz JC, Diez-Espino
J, Toledo E, Tur JA.
Nutrient adequacy and diet quality in a Mediterranean population with metabolic syndrome: A cross-sectional study.
Clin Nutr. 2020 Mar;39(3):853-861.
doi: 10.1016/j.clnu.2019.03.018.
PMID: 30952534

Monserrat-Mesquida M, Quetglas-Llabrés M, Abbate M, Montemayor S, Mascaró CM, Casares M, Tejada S, Abete I, Zulet MA, Tur JA, Martínez JA, Sureda A.
Oxidative Stress and Pro-Inflammatory Status in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease.
Antioxidants (Basel). 2020 Aug 16;9(8):759.
doi: 10.3390/antiox9080759.
PMID: 32824349

Sayón-Orea C, Razquin C, Bulló M, Corella D, Fitó M, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones
FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, López-Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Sánchez VM, Vidal J, Vázquez C, Ros E,
Ruiz-Canela M, Sorlí JV, Castañer O, Fiol M, Navarrete-Muñoz EM, Arós F, Gómez-Gracia E, Zulet MA, Sánchez-Villegas A, Casas R, Bernal-López R, Santos-Lozano
JM, Corbella E, Bouzas C, García-Arellano A, Basora J, Asensio EM, Schröder H, Moñino M, García de la Hera M, Tojal-Sierra L, Toledo E, Díaz-López A, Goday A,
Salas-Salvadó J, Martínez-González MA.
Effect of a Nutritional and Behavioral Intervention on Energy-Reduced Mediterranean Diet Adherence Among Patients With Metabolic Syndrome: Interim Analysis of the PREDIMED-Plus Randomized Clinical Trial.
JAMA. 2019 Oct 15;322(15):1486-1499.
doi: 10.1001/jama.2019.14630.
PMID: 31613346

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN)

CIBEROBN (Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició), Instituto de Salud Carlos III

Govern de les Illes Balears

Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears

UE-COST

Xarxa Exernet (activitat física i salut en poblacions especials)

Xarxa europea MEDIS (Mediterranean Islands)

Xarxa europea NutRedOx (Nutrients and Oxidative Stress)

Xarxa Europea STOP (Science and Technology in childhood Obesity Prevention)