GRUP DE RECERCA EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA I ESTRÉS OXIDATIU

Universitat de les Illes Balears (Illes Balears)

Director: Josep Antoni Tur Marí

A/e de contacte: nucox@uib.cat

Telèfon: (+34) 971 17 31 46

Pàgina web del Grup: https://www.uib.eu/research/structures/groups/grup/NUCOX/

Actualització fitxa tècnica del grup: desembre de 2023

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Josep Antoni Tur i Marí, Director del Grup
Catedràtic de Fisiologia
Universitat de les Illes Balears
a/e: pep.tur@uib.es

Antoni Pons Biescas
Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular
Universitat de les Illes Balears
a/e: antonipons@uib.es

Antoni Sureda Gomila
Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular
Universitat de les Illes Balears
a/e: antoni.sureda@uib.es

Jordi Pich Solé
Professor Titular de Psicologia Bàsica
Universitat de les Illes Balears
a/e: jpich@uib.es

Cristina Bouzas Velasco
Professora Ajudant Doctor de Fisiologia
Universitat de les Illes Balears
a/e: cristina.bouzas@uib.es

Maria del Mar Bibiloni Esteva
Professora Titular de Fisiologia
Universitat de les Illes Balears
a/e: mar.bibiloni@uib.es

Isabel Llompart Alabern
Professora Associada de Bioquímica i Biologia Molecular
Universitat de les Illes Balears & Hospital Universitari Son Espases, Palma
a/e: isabel.llompart@ssib.es

Silvia Tejada Gavela
Professora Titular de Fisiologia
Universitat de les Illes Balears
a/e: silvia.tejada@uib.es

Pere Antoni Borràs Rotger
Professora Titular de l’Activitat Física
Universitat de les Illes Balears
a/e: pa-borras@uib.es

Lucía Ugarriza Hierro
Metge Esp Atenció Primària
IBSalut CS Camp Redó, Palma
a/e: lugarriza@ibsalut.caib.es

Emma Argelich Trigo
Infermera
Hospital de Manacor
a/e: eargelich15@gmail.com

David Mateos López
Infermer
Hospital de Manacor
a/e: david-mateos@hotmail.com

Silvia García Hernández
Investigadora post-doctoral
Universitat de les Illes Balears
a/e: silvia.garcia@uib.es

Margalida Monserrat Mesquida
Investigadora post-doctoral
Universitat de les Illes Balears & IDISBA
a/e: margalida.monserrat@uib.es

Marina Ródenas Munar
Investigadora pre-doctoral
Universitat de les Illes Balears & CIBEROBN
a/e: marina.rodenas.munar@gmail.com

Actualització del Grup Investigador: desembre de 2023

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El grup, creat en 2001, és multidisciplinar i interinstitucional, fa part de CIBEROBN (CB12/03/30038), de l’Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA), de la xarxa Spanish Exernet de recerca en exercici físic i salut per a poblacions especials i de les Xarxes Europees MEDIS (Nutrition in Mediterranean Islands) i NutRedOx (Nutrients and Oxidative Stress) que ha rebut l’Acció COST CA16112. Realitza estudis epidemiològics d’hàbits nutricionals i estils de vida, així com anàlisis d’estrès oxidatiu i mecanismes antioxidants, en estats diversos fisiològics i patològics, i reuneix el grau d’experiència per a dur-ho a terme de forma altament productiva pel que fa a increment del coneixement i en implementació dels resultats i explotació social i econòmica dels resultats. Ha desenvolupat estudis de recerca a Espanya, Grècia, Argentina, Mèxic i Marroc. Des de 2007 és implicat en el Projecte Predimed i des de 2015 en el Projecte PREDIMEDPLUS. Participa a projectes de recerca europeus HORIZON (projecte STOP, projecte Co-Diet, projecte HealthyW8). És reconegut com a grup de recerca coherent molt competitiu pel Govern de les Illes Balears i per l’IDISBA.

LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca: Caracterització i seguiment del patró alimentari de la població, la prevalença d’obesitat i les seves comorbilitats.
Investigador (s) principal(s): Cristina Bouzas Velasco / Josep Antoni Tur Marí

Línia de recerca: Estrès oxidatiu, marcadors d’inflamació i antioxidants, i estratègies que potenciïn les defenses antioxidants.
Investigador (s) principal(s): Antoni Pons Biescas / Antoni Sureda Gomila

Línia de recerca: Estudi longitudinal d’intervenció de l’efecte de la dieta mediterrània sobre la salut cardiovascular.
Investigador (s) principal(s): Josep Antoni Tur Marí / Cristina Bouzas Velasco

Línia de recerca: Avaluació de l’efecte de l’activitat física sobre la qualitat de vida. Antioxidants i rendiment esportiu.
Investigador (s) principal(s): Antoni Pons Biescas / Josep Antoni Tur Marí

Línia de recerca: Estrès oxidatiu, antioxidants i medi ambient.
Investigador (s) principal(s): Antoni Sureda Gomila

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP

Sayón-Orea C, Razquin C, Bulló M, Corella D, Fitó M, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, López-Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Sánchez VM, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Ruiz-Canela M, Sorlí JV, Castañer O, Fiol M, Navarrete-Muñoz EM, Arós F, Gómez-Gracia E, Zulet MA, Sánchez-Villegas A, Casas R, Bernal-López R, Santos-Lozano JM, Corbella E, Bouzas C, García-Arellano A, Basora J, Asensio EM, Schröder H, Moñino M, García de la Hera M, Tojal-Sierra L, Toledo E, Díaz-López A, Goday A, Salas-Salvadó J, Martínez-González MA.
Effect of a Nutritional and Behavioral Intervention on Energy-Reduced Mediterranean Diet Adherence Among Patients With Metabolic Syndrome: Interim Analysis of the PREDIMED-Plus Randomized Clinical Trial.
JAMA. 2019 Oct 15;322(15):1486-1499.
doi: 10.1001/jama.2019.14630.
PMID: 31613346

Pineda E, Poelman MP, Aaspõllu A, Bica M, Bouzas C, Carrano E, De Miguel-Etayo P, Djojosoeparto S, Blenkuš MG, Graca P, Geffert K, Hebestreit A, Helldan A, Henjum S, Huseby CS, Gregório MJ, Kamphuis C, Laatikainen T, Løvhaug AL, Leydon C, Luszczynska A, Mäki P, Martínez JA, Raulio S, Romaniuk P, Roos G, Salvador C, Sassi F, Silano M, Sotlar I, Specchia ML, de Arriaga MT, Terragni L, Torheim LE, Tur JA, von Philipsborn P, Harrington JM, Vandevijvere S.
Policy implementation and priorities to create healthy food environments using the Healthy Food Environment Policy Index (Food-EPI): A pooled level analysis across eleven European countries.
Lancet Reg Health Eur. 2022 Nov 16;23:100522.
doi: 10.1016/j.lanepe.2022.100522.
PMID: 36405402

Salas-Salvadó J, Díaz-López A, Ruiz-Canela M, Basora J, Fitó M, Corella D, Serra-Majem L, Wärnberg J, Romaguera D, Estruch R, Vidal J, Martínez JA, Arós F, Vázquez C, Ros E, Vioque J, López-Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Tinahones FJ, Martín V, Lapetra J, Pintó X, Daimiel L, Delgado-Rodríguez M, Matía P, Gómez-Gracia E, Díez-Espino J, Babio N, Castañer O, Sorlí JV, Fiol M, Zulet MÁ, Bulló M, Goday A, Martínez-González MÁ; PREDIMED-Plus investigators.
Effect of a Lifestyle Intervention Program With Energy-Restricted Mediterranean Diet and Exercise on Weight Loss and Cardiovascular Risk Factors: One-Year Results of the PREDIMED-Plus Trial.
Diabetes Care. 2019 May;42(5):777-788.
doi: 10.2337/dc18-0836.
PMID: 30389673

García S, Pastor R, Monserrat-Mesquida M, Álvarez-Álvarez L, Rubín-García M, Martínez-González MÁ, Salas-Salvadó J, Corella D, Goday A, Martínez JA, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Vioque J, Romaguera D, Lopez-Miranda J, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Serra-Majem L, Riquelme-Gallego B, Pintó X, Gaforio JJ, Matía P, Vidal J, Vázquez C, Daimiel L, Ros E, Sayón-Orea C, Guillem-Saiz P, Valle-Hita C, Cabanes R, Abete I, Goicolea-Güemez L, Gómez-Gracia E, Tercero-Maciá C, Colom A, García-Ríos A, Castro-Barquero S, Fernández-García JC, Santos-Lozano JM, Cenoz JC, Barragán R, Khoury N, Castañer O, Zulet MÁ, Vaquero-Luna J, Bes-Rastrollo M, de Las Heras-Delgado S, Ciurana R, Martín-Sánchez V, Tur JA, Bouzas C.
Metabolic syndrome criteria and severity and carbon dioxide (CO2) emissions in an adult population.
Global Health. 2023 Jul 13;19(1):50.
doi: 10.1186/s12992-023-00948-3.
PMID: 37443076

Tur JA, Martinez JA.
Guide and advances on childhood obesity determinants: Setting the research agenda.
Obes Rev. 2022 Jan;23 Suppl 1:e13379.
doi: 10.1111/obr.13379.
PMID: 34734659.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

CIBEROBN (Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició), Instituto de Salud Carlos III
D.G. d’I+D+I del Govern de les Illes Balears
Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA)
UE-COST
UE-HORIZON
Xarxa Exernet (activitat física i salut en poblacions especials)
Xarxa europea MEDIS (Mediterranean Islands)
Xarxa europea NutRedOx (Nutrients and Oxidative Stress)