• PREMI 2018 TESIS DOCTORALS

Premi CCNIEC a la realització de Tesis Doctorals d’excel·lència relacionades amb el món de la nutrició i l’alimentació i reconèixer la seva qualitat científica

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència relacionades amb el món de la nutrició i l’alimentació i reconèixer la seva qualitat científica, convoca els següents premis:

2 Premis CCNIEC-EROSKI i un Premi CCNIEC-DANONE a les millors tesis doctorals, dotats cadascun amb 400 €.

Bases del premi

  • Podran optar a aquests premis qualsevol investigador membre d’algun grup de recerca del CCNIEC, que hagi realitzat la tesi doctoral entre l’1 d’octubre i el 30 de setembre de l’any de convocatòria del premi i que hagi realitzat la tesi doctoral, almenys en part, a qualsevol grup de recerca del CCNIEC.

  • Les sol·licituds als Premis podran presentar-se entre els dies 20 d’octubre i 20 de novembre de l’any de convocatòria del premi.

  • La sol·licitud es remetrà per e-mail al Sr Director del CCNIEC (secretaria@ccniec.cat) i s’adjuntarà: a) un resum de 150-200 paraules sobre el contingut i criteris de qualitat de la tesi, b) un exemplar definitiu en pdf de la tesi c) una carta signada pel director del Grup de recerca del CCNIEC al que pertany el doctorant i d) un certificat de la defensa de la tesi que especificarà la qualificació obtinguda i haurà d’ésser emès per la institució on aquesta defensa es produí.

  • La decisió del Jurat es considerarà inapel·lable i els aspirants al premi n’accepten les bases.

  • En la selecció de les tesis doctorals es tindrà en compte la qualificació obtinguda el dia de la seva lectura, així com el nombre i criteris de qualitat de les publicacions derivades de la mateixa.

  • El jurat qualificador estarà format per la Comissió Permanent del CCNIEC. Així i tot, es podrà designar com a part del jurat els especialistes que es considerin necessaris per a la valoració dels treballs presentats.

  • El/s autor/s premiats es comprometen a esmentar el premi obtingut en posteriors exposicions del treball, així com en les publicacions que se’n derivin de la tesi premiada.

  • El premis es lliuraran en acte públic a la seu de l’Institut de l’Institut d’Estudis Catalans.

Premiats passades convocatòries

Premiats III Convocatòria 2019

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència, convoca el Premi CCNIEC per reconèixer la seva qualitat científica amb els premis,
– 2 Premis CCNIEC-EROSKI
– 1 Premi CCNIEC-DANONE


En aquesta edició 2019,
els premiats han estat:


III Premi CCNIEC-Danone:
Sra. Magalí Palau Rodríguez autora de la TD titulada: “Aplicación de la Metabolómica para el estudio de la elevada resistencia a la insulina, dependiente e independiente de la obesidad. Estudio de fenotipos discordantes y efectos metabólicos de la pérdida de peso”, (dirigida per Cristina Andrés Lacueva i Sara Tulipani) i membre del Grup de Recerca CCNIEC “BIOMARCADORS I METABOLÒMICA NUTRICIONAL DELS ALIMENTS”


III Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
Sra. Irene Roth Pérez, autora de la TD titulada: “Efectos de la ingesta moderada de vinos andaluces de crianza biológica sobre la función endotelial” (dirigida per Ramon Estruch i Rosa Mª Casas) i membre del Grup de Rercca CCNIEC “GRUP DE RECERCA DE MEDICINA INTERNA – HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA”


III Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
 Sr. José Fernando Rinaldi de Alvarenga, autor de la TD titulada: “Mediterranean cuisine and health: a multiapproach exploring the sofrito technique”, (dirigida per Rosa M. Lamuela-Raventós i Paola Quifer-Rada), i membre del Grup de Recerca CCNIEC “ANTIOXIDANTS NATURALS: POLIFENOLS”
En nom del Sr. José Fernando Rinaldi, recull el premi el Sr. Julián Lozano.

Tarja d’invitació a l’acte d’entrega dels Pemis CCNIEC 2019

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.

Fotografia dels premiats:

Premiats II Convocatòria 2018

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència, convoca el Premi CCNIEC per reconèixer la seva qualitat científica. En aquesta edició 2018, convoca els següents premis:

2 Premis CCNIEC-EROSKI
1 Premi CCNIEC-DANONE
Dotació de cada premi: 400 €.

II Premi CCNIEC-Danone:
Felipe Villalobos Martínez
Grup de Recerca CCNIEC: GRUP DE RECERCA NUTRICIÓ I SALUT MENTAL
Universitat Rovira i Virgili (Reus)
per la Tesi Doctoral “Efectividad de un programa de actividad física sobre la salud cardiovascular y la calidad de vida en usuarios de atención primaria. Ensayo clínico aleatorizado”

 


II Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
Ana Cecilia Ho Palma
Grup de Recerca CCNIEC “GRUP DE RECERCA NITROGEN-OBESITAT”
Universitat de Barcelona
per la Tesi Doctoral “Respuesta innata de los adipocitos en el metabolismo de fragmentos de 3C en el tejido adiposo blanco e influencia de la insulina” (Recull el premi del Sr. Remesar, director del Grup de Recerca)

 


II Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
Nerea Becerra Tomás
Grup de Recerca CCNIEC: GRUP DE RECERCA NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL – NUTCRSM
Facultat de Medicina de Reus, Universitat Rovira i Virgili (Reus)
per la Tesi Doctoral “Dietary Factors Associated With Metabolic Syndrome And Type 2 Diabetes Risk

Tarja d’invitació a l’acte d’entrega dels Pemis CCNIEC 2018

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.

Premiats I Convocatoria 2017

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència, convoca el Premi CCNIEC per reconèixer la seva qualitat científica. En aquesta edició 2017, convoca els següents premis:

2 Premis CCNIEC-EROSKI
1 Premi CCNIEC-DANONE
Dotació de cada premi: 600 €.

Premi CCNIEC-Danone:
Sr. Pablo Hernández Alonso
Membre del Grup CCNIEC Nutrició, Alimentació, Creixement i Salut Mental
per la Tesi Doctoral “Health benefits of pistachio consumption in pre-diabetic subjects”

Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
Sra. Paola Quifer Rada
Membre del Grup CCNIEC Antioxidants Naturals: Polifenols
per la Tesi Doctoral “Risk and benefits of beer and nonalcoholic beer moderate consumption on cardiovascular system”

Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
Sra. Violeta Moizé Arcone
Membre del Grup CCNIEC Unitat Funcional d’Obesitat
per la Tesi Doctoral “Effect of bariatric surgery on the prevalence of micronutrient deficiències and protein status”.

Tarja d’invitació a l’acte d’entrega dels Pemis CCNIEC 2017

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.