• PREMI 2017 TESIS DOCTORALS

Premi CCNIEC a la realització de Tesis Doctorals d’excel·lència relacionades amb el món de la nutrició i l’alimentació i reconèixer la seva qualitat científica (Novetat 2017)

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència relacionades amb el món de la nutrició i l’alimentació i reconèixer la seva qualitat científica, convoca els següents premis:

2 Premis CCNIEC-EROSKI  /  1 Premi CCNIEC-DANONE a les millors tesis doctorals, dotats cadascun amb 600 €

Bases del premi

  • Podrà optar a aquests premis qualsevol investigador membre d’algun grup de recerca del CCNIEC, que hagi realitzat la tesi doctoral entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30de setembre de 2017 i que hagi realitzat la tesi doctoral, almenys en part, a qualsevol centre de recerca del CCNIEC.

  • Les sol·licituds als Premis podran presentar-se entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2017.

  • La sol·licitud es remetrà per e-mail al Sr Director del CCNIEC (secretaria@ccniec.cat) i s’adjuntarà: a) un resum de 150-200 paraules sobre el contingut i criteris de qualitat de la tesi, b) un exemplar definitiu en pdf de la tesi c) una carta signada pel director del Grup de recerca del CCNIEC al que pertany el doctorant i d) un certificat de la defensa de la tesi que especificarà la qualificació obtinguda i haurà d’ésser emès per la institució on aquesta defensa es produí.

  • La decisió del Jurat es considerarà inapel·lable i els aspirants al premi n’accepten les bases.

  • En la selecció de les tesis doctorals es tindrà en compte la qualificació obtinguda el dia de la seva lectura, així com el nombre i criteris de qualitat de les publicacions derivades de la mateixa.

  • El jurat qualificador estarà format per la Comissió Permanent del CCNIEC. Així i tot, es podrà designar com a part del jurat els especialistes que es considerin necessaris per a la valoració dels treballs presentats.

  • El/s autor/s premiats es comprometen a esmentar el premi obtingut en posteriors exposicions del treball, així com en les publicacions que se’n derivin de la tesi premiada.

  • El premis es lliuraran en acte públic a la seu de l’Institut de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 15 de desembre de 2017.