• PREMI 2023 TESIS DOCTORALS

Premi CCNIEC a la realització de Tesis Doctorals d’excel·lència relacionades amb el món de la nutrició i l’alimentació i reconèixer la seva qualitat científica

En nom de la Comissió Permanent del Centre Català de la Nutrició (CCNIEC) convoquem a tots els investigadors que hagin defensat la seva tesi entre el 1 d’octubre del 2022 i el 30 de setembre del 2023 a optar al Premi a la millor tesi..

Nombre de premis: 2 Premis CCNIEC-EROSKI i un Premi CCNIEC-DANONE a les millors tesis doctorals, dotats cadascun amb 400 €.

Bases del premi

 • Podran optar a aquests premis qualsevol investigador membre d’algun grup de recerca del CCNIEC, que hagi realitzat la tesi doctoral entre el 1 d’octubre del 2022 i el 30 de setembre del 2023, al menys en part, a qualsevol grup de recerca del CCNIEC i hagi obtingut una nota d’Excel·lent Cum Laude.

 • Per poder-se presentar, el grup de recerca CCNIEC al que pertany el doctorant haurà de tenir actualitzada la seva fitxa a la web del CCNIEC i participar de les activitats del CCNIEC.

 • Les sol·licituds als Premis podran presentar-se fins el 20 de desembre de l’any de convocatòria del premi.

 • La sol·licitud es remetrà per e-mail al Sr Director del CCNIEC (secretaria@ccniec.cat) i s’haurà d’adjuntar:

  a) Un resum de 150-200 paraules sobre el contingut i criteris de qualitat de la tesi.

  b) L’Annex 1 complert amb la qualificació obtinguda el dia de la seva lectura, així com el nombre i criteris de qualitat de les publicacions incloses a la mateixa. Només es valoraran els articles inclosos a la tesi publicats o enviats i acceptats fins a la data de tancament de la present convocatòria.

  c) un exemplar definitiu en pdf de la tesi.

  c) Una carta signada pel director del Grup de recerca del CCNIEC al que pertany el doctorant explicant la seva participació en les activitats del CCNIEC en els darrers 3 anys

  d) Un certificat de la defensa de la tesi emès per la institució on s’ha defensat , que especifiqui la qualificació obtinguda i si ha estat una tesis internacional.

 • Resolució:

  • El jurat qualificador estarà format per la Comissió Permanent del CCNIEC. Així i tot, es podrà designar com a part del jurat els especialistesque es considerin necessaris per a la valoració dels treballs presentats.
  • La persona premiada es compromet a esmentar el premi obtingut en posteriors exposicions del treball, així com en les publicacions que se’n derivin de la tesi premiada.
  • La decisió del Jurat es considerarà inapel·lablei les/els aspirants al premi n’accepten les bases.
  • El premis es lliuraran en acte públic a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans.

Premiats passades convocatòries

Premiats VI Convocatoria 2023

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència, convoca el Premi CCNIEC per reconèixer la seva qualitat científica amb els premis,
– 1 Premi CCNIEC-DANONE
– 2 Premis CCNIEC-EROSKI


DESCARREGEU LA NOTA DE PREMSA DELS PREMIS CCNIEC 2023
O consulteu-la al web de l’Institut d’Estudis Catalans: https://www.iec.cat/noticia/?id_noticia=3788


En aquesta edició 2023, els premiats han estat:


VI Premi CCNIEC-Danone:

EL SR. JULIÁN LOZANO CASTELLÓN, AUTOR DE LA TESI DOCTORAL TITULADA “COOKING WITH EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL: A STUDY TO MAINTAIN ITS HEALTH PROPERTIES” (DIRIGIDA PER ROSA M. LAMUELA RAVENTÓS I ANNA VALLVERDÚ QUERALT) I MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA CCNIEC “ANTIOXIDANTS NATURALS: POLIFENOLS”, DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
RECULL EL PREMI: JULIÁN LOZANO CASTELLÓNO, AUTOR DE LA TESI.VI Premi CCNIEC-Fundació Eroski:

LA SRA. EMILY PILAR LAVERIANO SANTOS, AUTORA DE LA TESI DOCTORAL TITULADA “DIETARY (POLY)PHENOL INTAKE AND CARDIOMETABOLIC HEALTH PARAMETERS IN ADOLESCENTS FROM SPAIN” (DIRIGIDA PER ROSA M. LAMUELA RAVENTÓS) I MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA CCNIEC “ANTIOXIDANTS NATURALS: POLIFENOLS”, DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
RECULL EL PREMI: EMILY PILAR LAVERIANO SANTOS, AUTORA DE LA TESI.

VI Premi CCNIEC-Fundació Eroski:

LA SRA. MARTA TRIUS SOLER, AUTORA DE LA TESI DOCTORAL TITULADA “EFFECT OF MODERATE BEER CONSUMPTION ON POST-MENOPAUSAL WOMEN’S HEALTH -NEW INSIGHTS TOWARDS MORE COMPREHENSIVE NUTRITIONAL RESEARCH AND A PERSONALIZED NUTRITION PERSPECTIVE” (DIRIGIDA PER ROSA M. LAMUELA RAVENTÓS I JUAN JOSÉ MORENO AZNÁREZ) I MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA CCNIEC “ANTIOXIDANTS NATURALS: POLIFENOLS”, DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA.
RECULL EL PREMI:  MARTA TRIUS SOLER, AUTORA DE LA TESI.


 

Fotografia dels Guardonats amb Premis CCNIEC 2023.

Tarjetó d’invitació als Premis CCNIEC 2023.

Premiats V Convocatòria 2022

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència, convoca el Premi CCNIEC per reconèixer la seva qualitat científica amb els premis,
– 2 Premis CCNIEC-EROSKI
– 1 Premi CCNIEC-DANONE

DESCARREGEU LA NOTA DE PREMSA DELS PREMIS CCNIEC 2022
O consulteu-la al web  de l’Institut d’Estudis Catalans: https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=3576


En aquesta edició 2022, els premiats han estat:


V Premi CCNIEC-Danone:

LA SRA. SARA CASTRO BARQUERO, AUTORA DE LA TESI DOCTORAL TITULADA “EFFECTS OF DIETARY POLYPHENOL INTAKE ON METABOLIC SYNDROME,BODY COMPOSITION AND OBESITY-RELATED INFLAMATION.” (DIRIGIDA PER RAMÓN ESTRUCH I ANNA TRESSERA) I MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA CCNIEC “GRUP DE RECERCA EN MEDICINA INTERNA” DE L’HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA. RECULL EL PREMI: SARA CASTRO BARQUERO, AUTORA DE LA TESI.

 V Premi CCNIEC-Fundació Eroski:

LA SRA. BEATRIZ QUINTANILLA CASAS, AUTORA DE LA TESI DOCTORAL TITULADA “DEVELOPMENT OF INNOVATE ANALYTICAL STRATEGIES FOR OLIVE OIL QUALITY AND AUTHENTICITY ASSESSMENT” (DIRIGIDA PER STEFANIA VICHI I ALBA TRES) I MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA CCNIEC “LÍPIDS I COMPOSTOS BIOACTIUS (CADENA ALIMENTÀRIA I SALUT)” – LIBIFOOD” DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. RECULL EL PREMI:  BEATRIZ QUINTANILLA CASAS, AUTORA DE LA TESI.

V Premi CCNIEC-Fundació Eroski:

LA SRA. MARGARIDA MONSERRAT MESQUIDA, AUTORA DE LA TESI DOCTORAL TITULADA “MARCADORES DE INFLAMACIÓN Y ESTRÉS OXIDATIVO EN LA PREVENCIÓN Y REVERSIÓN DE LA OBESIDAD Y SUS COMORBILIDADES ASOCIADAS.” (DIRIGIDA PER JOSEP TUR I ANTONI SUREDA) I MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA CCNIEC “GRUP DE RECERCA EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA I ESTRÉS OXIDATIU”, DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. RECULL EL PREMI:  MARGARIDA MONSERRAT MESQUIDA, AUTORA DE LA TESI.

 

Tarjetó d’invitació als Premis CCNIEC 2022

Fotografia dels Guardonats amb Premis CCNIEC 2022

Premiats IV Convocatoria 2021

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència, convoca el Premi CCNIEC per reconèixer la seva qualitat científica. En aquesta edició 2021, convoca els següents premis:

2 Premis CCNIEC-EROSKI
1 Premi CCNIEC-DANONE

Premi CCNIEC-Danone. La Sra. Suelen Souza, representant de Danone, fa el lliurament del Premi.

LA SRA. NICOLE HIDALGO LIBERON, AUTORA DE LA TESI DOCTORAL TITULADA “EFECTO DE LA CALIDAD DE LA DIETA GLOBAL EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO UTILIZANDO DIFERENTES ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DIETÉTICA EN POBLACIÓN DE PERSONAS MAYORES” (DIRIGIDA PER CRISTINA ANDRES-LACUEVA I RAUL ZAMORA ROS) I MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA CCNIEC “BIOMARCADORS I METABOLÓMICA NUTRICIONAL DELS ALIMENTS”
RECULL EL PREMI: RAUL ZAMORA ROS, CODIRECTOR DE LA TESI

Premi CCNIEC-Fundació Eroski: La Sra. Anna Bolet, representant de la Fundació Eroski, fa el lliurament del Premis.

LA SRA. ANALLELY LÓPEZ YERENA, AUTORA DE LA TESI DOCTORAL “TITULADA HEALTH-PROMOTING PHENOLIC COMPOUNDS IN EXTRA VIRGIN OLIVE OIL: AN INTEGRATED STUDY OF THEIR CONCENTRATION AND BIOAVAILABILITY” (DIRIGIDA PER ELVIRA ESCRIBANO FERRER I ANNA VALLVERDÚ QUERALT) I MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA CCNIEC “ANTIOXIDANTS NATURALS: POLIFENOLS”
RECULL EL PREMI:  ANALLELY LÓPEZ YERENA, AUTORA DE LA TESI

EL SR. RAÚL LÓPEZ FERNÁNDEZ, AUTOR DE LA TESI DOCTORA TITULADA “WINE LEES AND THEIR DERIVED PRODUCTS TO MANAGE HYPERTENSION. IDENTIFICATION OF THEIR BIOACTIVE COMPOUNDS AND UNDERLYING MECHANISMS” (DIRIGIDA PER MARÍA BEGOÑA MUGUERZA MARQUÍNEZ I FRANCISCA ISABEL BRAVO VÁZQUEZ) I MEMBRE DEL GRUP DE RECERCA CCNIEC “NUTRIGENÒMICA”
RECULL EL PREMI: FRANCISCA ISABEL BRAVO VÁZQUEZ, CODIRECTORA DE LA TESI


DESCARREGEU LA NOTA DE PREMSA DELS PREMIS CCNIEC 2021
https://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=3235

 

Invitació a l’Acte d’entrega dels Premis CCNIEC 2021

Fotografia dels Guardonats amb els amb els Premis CCNIEC 2021

Premiats III Convocatòria 2019

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència, convoca el Premi CCNIEC per reconèixer la seva qualitat científica amb els premis,
– 2 Premis CCNIEC-EROSKI
– 1 Premi CCNIEC-DANONE


En aquesta edició 2019,
els premiats han estat:


III Premi CCNIEC-Danone:
Sra. Magalí Palau Rodríguez autora de la TD titulada: “Aplicación de la Metabolómica para el estudio de la elevada resistencia a la insulina, dependiente e independiente de la obesidad. Estudio de fenotipos discordantes y efectos metabólicos de la pérdida de peso”, (dirigida per Cristina Andrés Lacueva i Sara Tulipani) i membre del Grup de Recerca CCNIEC “BIOMARCADORS I METABOLÒMICA NUTRICIONAL DELS ALIMENTS”


III Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
Sra. Irene Roth Pérez, autora de la TD titulada: “Efectos de la ingesta moderada de vinos andaluces de crianza biológica sobre la función endotelial” (dirigida per Ramon Estruch i Rosa Mª Casas) i membre del Grup de Rercca CCNIEC “GRUP DE RECERCA DE MEDICINA INTERNA – HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA”


III Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
 Sr. José Fernando Rinaldi de Alvarenga, autor de la TD titulada: “Mediterranean cuisine and health: a multiapproach exploring the sofrito technique”, (dirigida per Rosa M. Lamuela-Raventós i Paola Quifer-Rada), i membre del Grup de Recerca CCNIEC “ANTIOXIDANTS NATURALS: POLIFENOLS”
En nom del Sr. José Fernando Rinaldi, recull el premi el Sr. Julián Lozano.

Tarja d’invitació a l’acte d’entrega dels Pemis CCNIEC 2019

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.

Fotografia dels premiats:

Premiats II Convocatòria 2018

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència, convoca el Premi CCNIEC per reconèixer la seva qualitat científica. En aquesta edició 2018, convoca els següents premis:

2 Premis CCNIEC-EROSKI
1 Premi CCNIEC-DANONE
Dotació de cada premi: 400 €.

II Premi CCNIEC-Danone:
Felipe Villalobos Martínez
Grup de Recerca CCNIEC: GRUP DE RECERCA NUTRICIÓ I SALUT MENTAL
Universitat Rovira i Virgili (Reus)
per la Tesi Doctoral “Efectividad de un programa de actividad física sobre la salud cardiovascular y la calidad de vida en usuarios de atención primaria. Ensayo clínico aleatorizado”

 


II Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
Ana Cecilia Ho Palma
Grup de Recerca CCNIEC “GRUP DE RECERCA NITROGEN-OBESITAT”
Universitat de Barcelona
per la Tesi Doctoral “Respuesta innata de los adipocitos en el metabolismo de fragmentos de 3C en el tejido adiposo blanco e influencia de la insulina” (Recull el premi del Sr. Remesar, director del Grup de Recerca)

 


II Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
Nerea Becerra Tomás
Grup de Recerca CCNIEC: GRUP DE RECERCA NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL – NUTCRSM
Facultat de Medicina de Reus, Universitat Rovira i Virgili (Reus)
per la Tesi Doctoral “Dietary Factors Associated With Metabolic Syndrome And Type 2 Diabetes Risk

Tarja d’invitació a l’acte d’entrega dels Pemis CCNIEC 2018

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.

Premiats I Convocatoria 2017

El CCNIEC, amb la finalitat de promocionar la realització de tesis doctorals d’excel·lència, convoca el Premi CCNIEC per reconèixer la seva qualitat científica. En aquesta edició 2017, convoca els següents premis:

2 Premis CCNIEC-EROSKI
1 Premi CCNIEC-DANONE
Dotació de cada premi: 600 €.

Premi CCNIEC-Danone:
Sr. Pablo Hernández Alonso
Membre del Grup CCNIEC Nutrició, Alimentació, Creixement i Salut Mental
per la Tesi Doctoral “Health benefits of pistachio consumption in pre-diabetic subjects”

Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
Sra. Paola Quifer Rada
Membre del Grup CCNIEC Antioxidants Naturals: Polifenols
per la Tesi Doctoral “Risk and benefits of beer and nonalcoholic beer moderate consumption on cardiovascular system”

Premi CCNIEC-Fundació Eroski:
Sra. Violeta Moizé Arcone
Membre del Grup CCNIEC Unitat Funcional d’Obesitat
per la Tesi Doctoral “Effect of bariatric surgery on the prevalence of micronutrient deficiències and protein status”.

Tarja d’invitació a l’acte d’entrega dels Pemis CCNIEC 2017

Descarregar la nota de premsa de l’acte aquí.