GRUP INTERDISCIPLINAR EN ALIMENTACIÓ, NUTRICIÓ, SOCIETAT I SALUT (FOODLAB)
Estudis de Ciències de la salut. Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Director: Francesc Xavier Medina Luque
A/e: fxmedina@uoc.edu

Telèfon de contacte: 93 3263595
Web: http://transfer.rdi.uoc.edu/en/node/42130

Actualització fitxa tècnica del grup: juny 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Francesc Xavier Medina Luque, Director
Catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut
Director de la Càtedra UNESCO d’Alimentació, Cultura i Desenvolupament
World Chair of the International Commission of the Anthropology of Food and Nutrition (ICAF)
Estudis de Ciències de la Salut,
Universitat Oberta de Catalunya

a/e: fxmedina@uoc.edu

Alicia Aguilar Martínez
Sotsdirectora de docència
Directora acadèmica Màster Universitari de Nutrició i Salut
Estudis de Ciències de la Salut, Universitat Oberta de Catalunya
a/e: aaguilarmart@uoc.edu

Anna Bach-Faigmailto:fxmedina@uoc.edu
Directora acadèmica Màster Universitari d’Alimentació en l’Activitat Física i l’Esport
Estudis de Ciències de la Salut, Universitat Oberta de Catalunya
a/e: abachf@uoc.edu

Laura Esquius
Professora Associada
Estudis de Ciències de la Salut, Universitat Oberta de Catalunya
a/e: lesquius@uoc.edu

Marta Massip Salcedo
Professora Associada
Estudis de Ciències de la Salut, Universitat Oberta de Catalunya
a/e: mmassips@uoc.edu

Salvador Macip Maresma
Professor
Estudis de Ciències de la Salut, Universitat Oberta de Catalunya
a/e: smacipm@uoc.edu

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El Grup interdisciplinari de recerca en alimentació, nutrició, societat i salut (FoodLab) centra la seva recerca interdisciplinària en l’evolució dels patrons d’alimentació i la seva relació amb la societat i amb la salut, vinculada, així, tant a aspectes de nutrició i prevenció de malalties, com a la cultura alimentària.

Els aspectes en els quals fa un èmfasi especial són:
1. Programes de promoció de l’alimentació saludable i l’activitat física, en especial l’ús de la salut electrònica i les TIC per a l’apoderament de les persones en el canvi d’hàbits per a prevenir i abordar malalties cròniques, sobretot l’excés de pes. Igualment, proporcionar eines als professionals de la salut per a incorporar aplicacions de nutrició i salut electrònica, i també l’estudi de la nutrició aplicada a l’esport tant per al rendiment com per a la salut.
2. Anàlisi de les transformacions alimentàries des d’una perspectiva sociocultural i aplicació de metodologies qualitatives.
3. Comunicació científica en alimentació-nutrició, salut i societat.

A més, també es dedica una atenció especial a la dieta mediterrània: biodiversitat, sostenibilitat, cultura alimentària i oferta alimentària saludable.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Alimentació i Societat
Investigador principal: Francesc Xavier Medina Luque

Línia: Alimentació i TIC
Investigador principal: Alicia Aguilar Martínez

Línia: Alimnentació i Salut Pública
Investigador principal: Anna Bach-Faig

Línia: Alimentació i Activitat Física
Investigador principal: Laura Esquius

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-2021)

Franquesa M, Pujol-Busquets G, García-Fernández E, Rico L, Shamirian-Pulido L, Aguilar-Martínez A, Medina FX, Serra-Majem L, Bach-Faig A.
Mediterranean Diet and Cardiodiabesity: A Systematic Review through Evidence-Based Answers to Key Clinical Questions.
Nutrients. 2019 Mar 18;11(3):655.
doi: 10.3390/nu11030655.
PMID: 30889891

Pradal-Cano L, Lozano-Ruiz C, Pereyra-Rodríguez JJ, Saigí-Rubió F, Bach-Faig A, Esquius L, Medina FX, Aguilar-Martínez A.
Using Mobile Applications to Increase Physical Activity: A Systematic Review.
Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 7;17(21):8238.
doi: 10.3390/ijerph17218238.
PMID: 33171871

Serra-Majem L, Tomaino L, Dernini S, Berry EM, Lairon D, Ngo de la Cruz J, Bach-Faig A, Donini LM, Medina FX, Belahsen R, Piscopo S, Capone R, Aranceta- Bartrina J, La Vecchia C, Trichopoulou A.
Updating the Mediterranean Diet Pyramid towards Sustainability: Focus on Environmental Concerns.
Int J Environ Res Public Health. 2020 Nov 25;17(23):8758.
doi: 10.3390/ijerph17238758.
PMID: 33255721

de la Torre-Moral A, Fàbregues S, Bach-Faig A, Fornieles-Deu A, Medina FX, Aguilar-Martínez A, Sánchez-Carracedo D.
Family Meals, Conviviality, and the Mediterranean Diet among Families with Adolescents.
Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 3;18(5):2499.
doi: 10.3390/ijerph18052499.
PMID: 33802507

Cipriano-Crespo C, Rivero-Jiménez B, Conde-Caballero D, Medina FX, Mariano-Juárez L.
The Denied Pleasure of Eating: A Qualitative Study with Functionally Diverse People in Spain.
Foods. 2021 Mar 16;10(3):628.
doi: 10.3390/foods10030628.
PMID: 33809545

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

eHealth Center, Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona

Barcelona UNESCO Chair on Food, Culture and Development. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona

International Commission on the Anthropology of Food and Nutrition (ICAF). Oxford Hospital del Mar. Barcelona

Departament de Ensenyament, Generalitat de Catalunya. Barcelona

legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Barcelona

Secretaria General d’Esport, Generalitat de Catalunya. Barcelona

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, Ministerio de Educación. Madrid

CIHEAM, Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes. Bari

Grup d’Investigació de Problemes Relacionats amb l’Alimentació i el Pes. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Taula de Diàleg de Prevenció dels Transtorns del Comporament Alimentari. Agència Catalana de Consum