GRUP INTERDISCIPLINAR EN ALIMENTACIÓ, NUTRICIÓ, SOCIETAT I SALUT (FOODLAB)
Estudis de Ciències de la salut. Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)

Director: Francesc Xavier Medina Luque; a/e: fxmedina@uoc.edu
Co-director: Anna Bach-Faig; a/e: abachf@uoc.edu

Telèfon de contacte:  (+34) 93 3263595 / (+34) 932856416
Web: http://transfer.rdi.uoc.edu/en/node/42130

Actualització fitxa tècnica del grup: DESMBRE DE 2023

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Francesc Xavier Medina Luque, Director
Catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut (UOC)
Director de la Càtedra UNESCO d’Alimentació, Cultura i Desenvolupament
World Chair of the International Commission of the Anthropology of Food and Nutrition (ICAF)
Estudis de Ciències de la Salut, Universitat Oberta de Catalunya
a/e: fxmedina@uoc.edu

Anna Bach-Faig , Co-Director
Directora Master Oficial d’Alimentació Saludable i Sostenible. Professora Agregada
Estudis de Ciències de la salut. Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
a/e: abachf@uoc.edu

Alicia Aguilar Martínez
Sotsdirectora de docència
Estudis de Ciències de la salut. Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
a/e: aaguilarmart@uoc.edu

Gemma Chiva-Blanch
Professora agregada i Investigadora CIBEROBN en IDIBAPS
Estudis de Ciències de la salut. Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) / IDIBAPS
a/e: gchivab@uoc.edu

Marta Massip Salcedo
Professora agredada i Sotsdirectora Aliances
Estudis de Ciències de la salut. Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
a/e: mmassips@uoc.edu

Salvador Macip Maresma
Catedràtic, Director dels Estudis de Ciències de la salut i Investigador
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) / University of Leicester
a/e: smacipm@uoc.edu

Iris Blásquez Sucarrats
Investigadora PLANEAT
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
a/e: iblazquez1@uoc.edu

Patricia Jurado González
Investigadora
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
a/e: pjuradogo@uoc.edu

Júlia Rius
Investigadora
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
a/e: jriusbo@uoc.edu

Marta Torrubiano
Investigadora
Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona)
a/e: mtorrubianob@uoc.edu

Actualitazció del Grup Investigador: DESEMBRE DE 2023

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El Grup interdisciplinari de recerca en alimentació, nutrició, societat i salut (FoodLab) de la UOC que se centra la seva recerca interdisciplinària en l’evolució dels patrons d’alimentació i la seva relació amb la societat i amb la salut, vinculada, així, tant a aspectes de nutrició i prevenció de malalties i cultura alimentària.

Els aspectes en els quals fa un èmfasi especial són:

  1. Nutrició Comunitària
  2. Gastronomia
  3. Antropología
  4. Sostenibilitat alimentària
  5. Alimentació i Envelliment
  6. Alimentació i Salut Cardiovascular
  7. Alimenció i salut de la dona

La majoria de membres formen part del Grup consolidat 2021 SGR 01357 per part de l’AGAUR.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Alimentació i Societat
Investigador principal: Francesc Xavier Medina Luque

Línia: Alimentació i TIC
Investigador principal: Alicia Aguilar Martínez

Línia: Alimnentació i Salut Pública
Investigador principal: Anna Bach-Faig

Línia: Sostenibilitat alimentària
Investigador principal: Anna Bach-Faig

Línia: Alimentació i salut de la dona
Investigador principal: Marta Massip

Línia: Alimentació i envelliment
Investigador principal: Salvador Macip
Co-invesgtigador: Marta Massip

Línia: Alimentació i salut cardiovascular
Investigador principal: Gemma Chiva

Línia:Dieta Mediterrània
Investigador principal: Anna Bach-Faig
Co-invesgtigador: Gemma Chiva

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP

de la Torre-Moral A, Fàbregues S, Bach-Faig A, Fornieles-Deu A, Medina FX, Aguilar-Martínez A, Sánchez-Carracedo D.
Family Meals, Conviviality, and the Mediterranean Diet among Families with Adolescents.
Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 3;18(5):2499.
doi: 10.3390/ijerph18052499.
PMID:33802507

Bach-Faig A, Wickramasinghe K, Panadero N, Fàbregues S, Rippin H, Halloran A, Fresán U, Pattison M, Breda J.
Consensus-building around the conceptualisation and implementation of sustainable healthy diets: a foundation for policymakers.
BMC Public Health. 2022 Aug 4;22(1):1480.
doi: 10.1186/s12889-022-13756-y.
PMID: 35927688.

Galli A, Antonelli M, Wambersie L, Bach-Faig A, Bartolini F, Caro D, Iha K, Lin D, Mancini MS, Sonnino R, Vanham D, Wackernagel M.
EU-27 ecological footprint was primarily driven by food consumption and exceeded regional biocapacity from 2004 to 2014.
Nat Food. 2023 Sep;4(9):810-822.
doi: 10.1038/s43016-023-00843-5.
PMID: 37709937

Cipriano-Crespo C, Rivero-Jiménez B, Conde-Caballero D, Medina FX, Mariano-Juárez L.
The Denied Pleasure of Eating: A Qualitative Study with Functionally Diverse People in Spain.
Foods. 2021 Mar 16;10(3):628.
doi: 10.3390/foods10030628.
PMID: 33809545.

Chiva-Blanch G, Bratseth V, Laake K, Arnesen H, Solheim S, Schmidt EB, Badimon L, Seljeflot I.
One year of omega 3 polyunsaturated fatty acid supplementation does not reduce circulating prothrombotic microvesicles in elderly subjects after suffering a myocardial infarction.
Clin Nutr. 2021 Dec;40(12):5674-5677.
doi: 10.1016/j.clnu.2021.10.007.
PMID: 34742136.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

eHealth Center, Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona
Barcelona UNESCO Chair on Food, Culture and Development. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona
International Commission on the Anthropology of Food and Nutrition (ICAF). Oxford Hospital del Mar. Barcelona
Agència de Salut Pública de Barcelona
Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Barcelona
Grup d’Investigació de Problemes Relacionats amb l’Alimentació i el Pes. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona.
ISGlobal