UNITAT DE RECERCA EN PEDIATRIA, NUTRICIÓ I DESENVOLUPAMENT / PEDIATRIC, NUTRITION, AND DEVELOPMENT RESEARCH UNIT (PEDINUR)

Universitat Rovira i Virgili (URV),

Director: Joaquín Escribano Subías
a/e: joaquin.escribano@urv.cat
Telèfons:  (+34) 977759364 /(+34)  977759365

Actualització fitxa tècnica del grup: NOVEMBRE DE 2023

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Joaquín Escribano Subías, Director
Director de la Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament (PEDINUR)/ Pediatric, Putrition, and Development Research Unit (PEDINUR)
Universitat Rovira i Virgili (URV) – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: joaquin.escribano@urv.cat

Natàlia Ferré Pallàs. Coordinadora.
Professora agregada
Universitat Rovira i Virgili (URV) – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: natalia.ferre@urv.cat

Verònica Luque. Coordinadora.
Professora Lectora. Serra Húnter Fellow.
Universitat Rovira i Virgili (URV) – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: veronica.luque@urv.cat

Ester Parada Ricart
Professora associada
Universitat Rovira i Virgili (URV) – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: esther.parada@urv.cat

Noèlia Ramírez
Investigadora Miguel Servet
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: noelia.ramirez@iispv.cat

Gemma Castillejo
Professora associada
Universitat Rovira i Virgili (URV) – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: gemmacastillejo@gmail.com

Albert Feliu Rovira
Professor associat
Universitat Rovira i Virgili (URV) – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: albert.feliu.rovira@gmail.com

Mariona Gispert llauradó
Professora associada i Investigadora postdoctoral
Universitat Rovira i Virgili (URV) – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: mariona.gispert@urv.cat

Mireia Alcázar López
Professora associada i Investigadora postdoctoral
Universitat Rovira i Virgili (URV) – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: mireia.alcazar@iispv.cat

Carme Rubio Torrents
Investigadora postdoctoral
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: carme.rubio@iispv.cat

Judit Muñoz Hernando
Investigadora postdoctoral
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: judit.munoz@iispv.cat

Susana Larrosa Capacés
Investigadora clínic predoctoral
Universitat Rovira i Virgili – Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV), Hospital Universitari Sant Joan
a/e: slarrosa@grupsagessa.com

Elisabet Camprubí Tubella
Investigadora clínic predoctoral – Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Universitat Rovira i Virgili – IISPV
a/e: elisabet.camprubi@urv.cat

Irina Gheorghita
Investigadora predoctoral
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e:  Irina.gheorghita@iispv.cat

Irene Hernández Pérez
Investigadora predoctoral
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: irene.hernandez@iispv.cat

Emma Perucho Gorrita
Investigadora predoctoral
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgli (IISPV)
a/e: emma.perucho@iispv.cat

Nina Vidal González
Personal de suport a la recerca
FMCS URV/ Unitat de Pediatria
a/e: nina.vidal@iispv.cat

(Actualizació dels membres del Grup Investigador: març 2023

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

És un Grup de Recerca Consolidat que concentra l’activitat investigadora en pediatria que es duu a terme als dos Hospitals Universitaris de la zona (Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i Hospital Universitari Sant Joan de Reus). Les seves principals línies d’investigació s’emmarquen dins l’estudi de problemes de salut relacionats amb la nutrició, com la obesitat o la malaltia celíaca, i també sobre l’efecte de l’alimentació del lactant en la seva salut i desenvolupament posterior mitjançant la programació metabòlica.

Té també per objectiu desenvolupar, des d’un enfocament de Medicina Basada en l’Evidència, revisions crítiques i sistemàtiques de la literatura d’aspectes relacionats amb les seves línies d’investigació. Gran part de l’activitat del grup es centra en estratègies de prevenció i tractament de l’obesitat i les malalties no comunicables des dels primers mesos de vida. Les seves estratègies de prevenció, s’enmarquen en la programació metabòlica, camp en què eñ grup ha rebut finançament des de 2002 fins el 2023 (EU CHildhood Obesity Project, EndObesity).

En quant a tractament de l’obesitat infantil, el grup ha dissenyat i implementat un programa basat en entrevistes motivacionals, tot coordinant els Hospitals de referencia i els Centres d’Atenció Primària de Salut de la zona (Obemat2.0).  D’altra banda, el grup ha treballat en la validació de tècniques de valoració de la composició corporal i l’obesitat abdominal en pediatria i especialment en la obesitat infantil. Com a part del coneixement dels factors associats a la obesitat que contribueixen al desenvolupament de les malalties no comunicables, el grup ha dut a terme investigacions recents en el paper de la microbiota intestinal (Microbekids).

En el marc del projectes europeus que porten a terme a la Unitat, s’ha aconseguit recentment finançament europeu per a progressar en el coneixement de biomarcadors de dieta i activitat física que puguin ser d’utilitat per a la millora del diagnòstic i tractament de les malalties no comunicables a través de ciències òmiques, com la metabolòmica i la proteòmica (estudi Biomarkid).

En el camp de la pediatria clínica, el grup treballa en el diagnòstic i tractament de diverses patologies, amb un especial interès en la malaltia celíaca.
En aquest camp, membres del grup han estat responsables de la redacció de guies clíniques de tractament i diagnòstic a nivell europeu.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Programació metabòlica precoç.
Investigador principal: Dr. Joaquín Escribano

Línia: Obesitat infantil: estudi de factors de risc cardiovascular, síndrome metabòlic i estratègies d’intervenció.
Investigador(s) principal(s): Joaquín Escribano, Verònica Luque

Línia: Malaltia celíaca i trastorns relacionats amb el gluten.
Investigador principal: Gemma Castillejo de Villasante

Línia: Mètodes de valoració nutricional: composició corporal y valoració de la ingesta.
Investigador principal: Verònica Luque

Línia: Medicina Basada en l’Evidència: Revisions sistemàtiques de la literatura i Guies de pràctica clínica.
Investigador(s) principal(s): Joaquín Escribano, Natàlia Ferré

Línia: Estudi de l’exposoma en pediatria i relació amb la salut.
Investigador(s) principal(s): Noelia Ramírez

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP

Luque V, Closa-Monasterolo R, Grote V, Ambrosini GL, Zaragoza-Jordana M, Ferré N, Theurich M, Koletzko B, Verduci E, Gruszfeld D, Xhonneux A, Escribano J.
Dietary patterns acquired in early life are associated with cardiometabolic markers at school age.
Clin Nutr. 2021 Jul;40(7):4606-4614.
doi: 10.1016/j.clnu.2021.06.001.
PMID: 34229265.

Parada-Ricart E, Ferre N, Luque V, Gruszfeld D, Gradowska K, Closa-Monasterolo R, Koletzko B, Grote V, Escribano Subías J.
Effect of Protein Intake Early in Life on Kidney Volume and Blood Pressure at 11 Years of Age.
Nutrients. 2023 Feb 9;15(4):874.
doi: 10.3390/nu15040874.
PMID: 36839233.

Muñoz-Hernando J, Luque V, Ferré N, Feliu A, Closa-Monasterolo R, Gutiérrez-Marin D, Basora J, Pedraza A, Salvado O, Vidal-Piedra S, Escribano J; OBEMAT2.0 Study Group.
Diagnosis accuracy of waist-to-height ratio to predict cardiometabolic risk in children with obesity.
Pediatr Res. 2023 Apr;93(5):1294-1301.
doi: 10.1038/s41390-022-02223-4.
PMID: 35915238.

Alcazar M, Escribano J, Ferré N, Closa-Monasterolo R, Selma-Royo M, Feliu A, Castillejo G, Luque V; Obemat2.0 Study Group.
Gut microbiota is associated with metabolic health in children with obesity.
Clin Nutr. 2022 Aug;41(8):1680-1688.
doi: 10.1016/j.clnu.2022.06.007.
PMID: 35777107.

Ferré N, Luque V, Closa-Monasterolo R, Zaragoza-Jordana M, Gispert-Llauradó M, Grote V, Koletzko B, Escribano J.
Association of Protein Intake during the Second Year of Life with Weight Gain-Related Outcomes in Childhood: A Systematic Review.
Nutrients. 2021 Feb 10;13(2):583.
doi: 10.3390/nu13020583.
PMID: 33578699.

Luque V, Crespo-Escobar P, Hård af Segerstad EM, Koltai T, Norsa L, Roma E, Vreugdenhil A, Fueyo-Díaz R, Ribes-Koninckx C.
Gluten-free diet for paediatric patients with Coeliac Disease: A Position Paper from the ESPGHAN Gastroenterology Committee, Special Interest Group in Coeliac Disease.
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2023. (in press)

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

AGAUR – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
2021 SGR 00741 GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT (GRC) OPCIÓ FINANÇAMENT COMPETITIU (AVALUACIÓ CIENTÍFICA)