BIOACTIVITAT MOLECULAR DELS ALIMENTS (MOBIOFOOD)

Facultat de Química. Universitat Rovira i Virgili (URV)

Director: Montserrat Pinent Armengol
Adreça mail de contacte del grup de Recerca: mobiofood@urv.cat
Telèfon de contacte: +34  977 558497

Web del grup: http://www.bioactivity-food.recerca.urv.cat

Actualització fitxa tècnica del grup: juliol 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Montserrat Pinent Armengol, IP
Professor agregat Serra Húnter, Universitat Rovira i Virgili
A/E: montserrat.pinent@urv.cat

Maria Teresa Blay i Olivé
Professora titular, Universitat Rovira i Virgili
a/e: mteresa.blay@urv.cat

Anna Ardévol Grau
Catedràtica d’Universitat, Universitat Rovira i Virgili
a/e: anna.ardevol@urv.cat

Ximena Terra Barbadora
Professor lector Serra Húnter, Universitat Rovira i Virgili
a/e: ximena.terra@urv.cat

Raúl Beltrán Debón
Professor visitant, Universitat Rovira i Virgili
a/e: raul.beltran@urv.cat

Esther Rodríguez Gallego
Professor visitant, Universitat Rovira i Virgili
a/e: esther.rodriguez@urv.cat

Niurka Llópiz
Tècnic de laboratori, Universitat Rovira i Virgili
a/e: niurkadariela.llopiz@urv.cat

Helena Segú Matamoros
Becari predoctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: helena.segu@urv.cat

Florijan Jalsevac
Becari predoctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: florijan.jalsevac@urv.cat

Alba Miguéns Gómez
Becari predoctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: alba.miguens@urv.cat

Carme Grau Bové
Becari predoctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: carme.grau@urv.cat

Marta Sierra Cruz
Becari predoctoral, Universitat Rovira i Virgili
a/e: marta.sierra@urv.cat

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

L’objectiu del grup de recerca és estudiar la bioactivitat molecular dels aliments a nivell de tracte gastrointestinal, és a dir, avaluar com diferents components de la nostra dieta poden afectar de manera adversa o beneficiosa el nostre intestí, i com aquesta interacció pot influenciar la salut de la resta de l’organisme.
Actualment estem centrats en l’estudi de la interacció de components de la dieta amb el sistema enteroendocrí, la capacitat d’aquest compostos de modificar la integritat de la barrera intestinal i el seu efecte immunomudoluador, així com l’estudi d’alteracions de la microbiota intestinal provocades per certs aliments, i finalment l’anàlisi dels efectes epigenètics de diferents compostos bioactius en situacions d’estrès metabòlic com són l’obesitat i/o l’envelliment.

LÍNIES DE RECERCA

Línia de Recerca: INTERACCIÓ AMB RECEPTORS DE GUST I CONTROL DE LA INGESTA
Investigador principal: Anna Ardévol Grau

Línia de Recerca: BIOACTIVITAT DELS FLAVONOIDES SOBRE LA FUNCIÓ ENTEROENDOCRINA.
Investigador principal: Montserrat Pinent Armengol

Línia de Recerca: BIOACTIVITAT DELS COMPONENTS DE L’EXTRACTE DE PINYOL DE RAÏM SOBRE LA INTEGRITAT DE LA BARRERA INTESTINAL
Investigador principal: Ximena Terra Barbadora

Línia de Recerca: IMMUNOMODULACIÓ PRODUÏDA PEL CONSUM DE COMPONENTS DE L’EXTRACTE DE PINYOL DE RAÏM O DIFERENTS FONTS DE PROTEÏNA A NIVELL DE PARET INTESTINAL
Investigador principal: M Teresa Blay Olivé

Línia de Recerca: BIOACTIVITAT DE FONTS ALTERNATIVES DE PROTEÏNA SOBRE LA INTEGRITAT DE LA BARRERA INTESTINAL I L’ALTERACIÓ DE LA FUNCIONALITAT HEPÀTICA.
Investigadors principals: Raul Beltran Debón / Esther Rodríguez Gallego

Línia de Recerca: EFECTE DE FONTS ALTERNATIVES DE PROTEÏNES SOBRE L’AL·LERGENICITAT.
Investigador principal: M Teresa Blay Olivé

Línia de Recerca: ACTIVITAT SOBRE LA FUNCIÓ ENTEROENDOCRINA DE FONTS ALTERNATIVES DE PROTEÏNA.
Investigador principal: Montserrat Pinent Armengol

Línia de Recerca: ELS RECEPTORS DE GUST EN EL CÀNCER.
Investigador principal: Ximena Terra Barbadora

Línia de Recerca: PREBIÒTICS I FUNCIÓ INTESTINAL.
Investigador principal: Raul Beltran Debón

Línia de Recerca: CONTROL DE LA INFLAMACIÓ INTESTINAL MITJANÇANT PROBIÒTICS.
Investigador principal: Esther Rodríguez Gallego

Línia de Recerca: MODULACIÓ DE LA FUNCIÓ INTESTINAL EN LA VELLESA.
Investigador principal: Anna Ardévol Grau

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-2021)

Miguéns-Gómez A, Casanova-Martí À, Blay MT, Terra X, Beltrán-Debón R, Rodríguez-Gallego E, Ardévol A, Pinent M.
Glucagon-like peptide-1 regulation by food proteins and protein hydrolysates.
Nutr Res Rev. 2021 Jan 19:1-17.
doi: 10.1017/S0954422421000019. Epub ahead of print.
PMID: 33461642.

Grau-Bové C, Sierra-Cruz M, Miguéns-Gómez A, Rodríguez-Gallego E, Beltrán-Debón R, Blay M, Terra X, Pinent M, Ardévol A.
A Ten-Day Grape Seed Procyanidin Treatment Prevents Certain Ageing Processes in Female Rats over the Long Term.
Nutrients. 2020 Nov 27;12(12):3647.
doi: 10.3390/nu12123647.
PMID: 33260866

Casanova-Martí À, González-Abuín N, Serrano J, Blay MT, Terra X, Frost G, Pinent M, Ardévol A.
Long Term Exposure to a Grape Seed Proanthocyanidin Extract Enhances L-Cell Differentiation in Intestinal Organoids.
Mol Nutr Food Res. 2020 Aug;64(16):e2000303.
doi: 10.1002/mnfr.202000303.
PMID: 32613679.

González-Quilen C, Grau-Bové C, Jorba-Martín R, Caro-Tarragó A, Pinent M, Ardévol A, Beltrán-Debón R, Terra X, Blay MT.
Protective properties of grape- seed proanthocyanidins in human ex vivo acute colonic dysfunction induced by dextran sodium sulfate.
Eur J Nutr. 2021 Feb;60(1):79-88.
doi: 10.1007/s00394-020-02222-3.
PMID: 32189068

Miguéns-Gómez A, Grau-Bové C, Sierra-Cruz M, Jorba-Martín R, Caro A, Rodríguez-Gallego E, Beltrán-Debón R, Blay MT, Terra X, Ardévol A, Pinent M.
Gastrointestinally Digested Protein from the Insect Alphitobius diaperinus Stimulates a Different Intestinal Secretome than Beef or Almond, Producing a Differential Response in Food Intake in Rats.
Nutrients. 2020 Aug 7;12(8):2366.
doi: 10.3390/nu12082366.
PMID: 32784756.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)

Grup de Recerca Consolidat (2017 SGR 289), AGAUR, Geneneralitat de Catalunya

Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA)