GRUP DE RECERCA ALIMENTACIÓ, NUTRICIÓ, DESENVOLUPAMENT I SALUT MENTAL (ANUT-DSM)

Facultat de Medicina de Reus, Universitat Rovira i Virgili (Reus)

Director: Jordi Salas-Salvadó, Catedràtic de Nutrició i Bramatologia, Universitat Rovira i Virgili

Actualització fitxa tècnica del grup: març 2023

carles.munne@urv.cat

(+34) 977 75 93 13

Pàgina web del Grup:
http://www.nutricio.urv.cat/ca/
https://www.nutricio.urv.cat/ca/recerca/sgr-grup-de-recerca-2021-sgr-00336/

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Prof. Jordi Salas-Salvadó. Investigador principal.
Catedràtic d’Universitat, Unitat de Nutrició Humana, Universitat Rovira i Virgili
a/e: jordi.salas@urv.cat

Prof. Joan Fernández Ballart.
Catedràtic d’Universitat, Universitat Rovira i Virgili.
a/e: joan.fernandez-ballart@urv.cat

Dra. Nancy Babio Sánchez.
Professor Agregat, Universitat Rovira i Virgili.
a/e: nancy.babio@urv.cat

Dra. Michelle Murphy.
Professor Agregat, Universitat Rovira i Virgili.
a/e: michelle.muprhy@urv.cat

Investigadors Postdoctorals
Dr. Albert Salas-Huetos – a/e: albert.salas@iispv.cat
Dr. Josep Basora Gallisà – a/e: jbasora.tarte.ics@gencat.cat
Dr. Pere Cavallé Busquets – a/e::  pere.cavalleb@urv.cat
Dr. Maria Ángeles Martínez-Rodríguez – a/e: mangeles.martinez@urv.cat
Dr. Jesús Francisco García Gavilán – a/e: jesusfrancisco.garcia@urv.cat
Dr. Alessandro Atzeni – a/e:  alessandro.atzeni@urv.cat
Dr. Indira Paz Graniel – a/e: indiradelsocorro.paz@urv.cat
Dr. Santiago Ríos Aruzara – a/e: santiago.rios@urv.cat
Dr. Sangeetha Shyam – a/e: sangeeshyam@gmail.com
Dr. Stephanie Nishi – a/e: stephanie.nishi@urv.cat

Investigadors Predoctorals
Carlos Gómez Martínez-a/e: gomez.c.martinez@gmail.com
Tany Elizabeth Garcidueñas Fimbres – a/e: tanyelizabeth.garciduenas@estudiants.urv.cat
Alejandra Rojas Gómez – a/e: alejandra.rojas@urv.cat
Carla Ramos Rodríguez –a/e: carla.ramos@urv.cat
María Fernández de la Puente Cervera – a/e: maria.fernandez@iispv.cat
Cristina Valle Hita- a/e: crvhita@gmail.com
Nadine Alkouri – a/e: nadinegkhoury@hotmail.com
Sara de las Heras Delgadó – a/e: sara.delasheras@estudiants.urv.cat
Jiaqui Ni – a/e: jiaqi.ni@urv.cat
Estefania Dávila Cordova – a/e: jenniferestefania.davila@urv.cat
Adrian Hernández Cacho – a/e: adriherca@hotmail.com
Hernando Margara Escudero – a/e: hernandojoaquin.margara@urv.cat

Personal Tècnic Contractat
Peralvo Bernat – a/e:  ana.peralvo@iispv.cat
Irene Velarde Aguilera –  a/e:  irene.valverde@iispv.cat
Clàudia del Egido Gonzalez – a/e: claudia.delegido@iispv.cat

Project Manager
Maria Pascual Compte – a/e: maria.pascual@fundacio.urv.cat

Personal Tècnic de Gestió Administrativa
Carles Munné i Cuevas – a/e: carles.munne@urv.cat
Susana Segura Benigno- a/e: susana.segura@iispv.cat

(Actualització de l’apartat: 01/03/2023)

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El Grup de Recerca en Alimentació, Nutrició, Creixement i Salut Mental es un grup amb una trajectòria conjunta des de fa ja més de 25 anys. De fet, des de l’any 1997 el grup es un grup reconegut dins l’estructura d’Unitats de Recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Forma part, com a Grup de Recerca, de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). El grup de Recerca forma part del CIBERobn – Fisiopatología de la Nutrición y Obesidad finançat per l’Instituto de Salud Carlos III.

El nostre equip  de recerca inclou investigadors de diferents orígens: metges, dietistes, biòlegs i infermeres, que són de plantilla, post-doc, estudiants de doctorat i màster. El personal de l’hospital inclou tres dietistes i dos metges + 1 metge d’obstetrícia. Els vincles amb les Unitats de Nutrició i Obesitat, i de Ginecologia i Obstetrícia del Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la recerca permet al nostre equip integrar la investigació amb atenció clínica aplicada i aconseguir la distinció com a Centre Col·laborador de l’Associació Europea per a l’Estudi de l’Obesitat (EASO) (2016-2022). El nostre grup ha adquirit una considerable experiència en estudis epidemiològics i clínics sobre els efectes beneficiosos de la dieta i els compostos dietètics en marcadors bioquímics de la malaltia i la incidència de la diabetis tipus 2, l’obesitat i les malalties cardiovasculars (MCV), la qualitat espermàtica i sobre els efectes d’interaccions nutrients – genètics en l’evolució de l’embaràs, el desenvolupament precoç i salut en adults.
D’altra banda, el nostre grup ha participat activament en la investigació dels efectes beneficiosos de la dieta mediterrània sobre les MCV. En els últims quinze anys, l’equip d’investigació ha portat a terme l’estudi PREDIMED, i l’estudi PREDIMED-PLUS, dos assajos clínics de prevenció primària de la MCV en més de 8000 participants en cada un d’ells. PREDIMED-Plus es coordinat pel nostre grup de recerca i hi participen 30 centres d’investigació d’arreu de l’Estat. En els últims 15 anys l’equip d’investigació ha portat a terme el Reus-Tarragona Birth Cohort study amb el seguiment de >800 mares durant l’embaràs, els pares i els nens a partir de les 8 anys d’edat. Des del nostre grup també co-coordinem l’estudi CORALS, un estudi prospectiu, multicèntric que inclouen infants de 3 a 6 anys i es seguirà per 10 anys per valorar els determinants associats a la obesitat infantil.
També hem engegat l’estudi LED-FERTYL, un estudi transversal que valorarà els determinants d’estils de vida i mediambientals associats a la qualitat espermàtica. Aquest projecte es replicarà a altres centres de Espanya, Polonia i Estats Units.
En els últims anys hem participat en diferents projectes Europeus en relació a la nutrició, la obesitat i la diabetis, la epigenètica i desenvolupament precoç entre els que destaquen DEPLAN-CAT, SATIN, EAT2BENICE, STOP, PRIME i EPIBRAIN. També hem estat co-investigadors principals de 2 projectes de metabolòmica del NIH dels EEUU en relació a la diabetis i MCVs, així com 2 projectes competitius internacionals en relació als fruits secs.
Més enllà de l’experiència en la supervisió de l’assessorament dels pacients, preparació i manteniment de bases de dades i estadístiques avançades, el grup ha adquirit experiència contrastada en el camp de les ómiques: metabolòmica, metagenòmica, transcriptòmica.

LÍNIES DE RECERCA

És un grup multidisciplinari format per investigadors de diferents orígens professionals (metges, biòlegs, dietistes-nutricionistes, farmacèutics, bioquímics…) i és reconegut per l’AGAUR com a Grup pertanyent a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut d’Investigacions Sanitàries Pere Virgili (IISPV).

El grup de recerca “Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental – (ANUT-DSM)” (2021SGR-00336) té una llarga i sòlida experiència en la coordinació d’estudis epidemiològics i d’intervenció a gran escala en nutrició. Té com a objectius principals, avaluar la relació entre la dieta i l’obesitat i la diabetis, les malalties cardiovasculars, la salut materno-infantil i la fertilitat masculina, centrant-se en l’efecte dels nutrients o aliments sobre l’equilibri energètic, el metabolisme de lípids i la glucosa i l’epigenètica. Els darrers anys el grup destaca per la utilització de ciències òmiques (metabolómica i metagenómica i altres) aplicades a l’epidemiologia. Múltiples assajos clínics i estudis li permeten generar nombroses publicacions científiques de gran difusió, desenvolupades en col·laboració amb un gran nombre d’equips de recerca nacionals i internacionals. Destacar el lideratge de 2 grans assajos clínics de prevenció cardiovascular realitzats en >7000 participants: PREDIMED/PREDIMED-Plus, les grans cohors (CORALS, Reus-Tarragona Birth Cohort, LedFertyl). A través d’aquests i altres projectes, el grup ha assolit fons internacionals (USA-NHI, Canadà), d’Europa (SATIN, Eat2BeNice, STOP, PRIME, EPIBRAIN). Els objectius científics del grup són de màxim interès social i assistencial especialment per la importància que l’alimentació i els estis de vida, es relacionen amb l’obesitat i altres malalties cròniques. El grup és capaç de captar nombrosos recursos d’agències públiques i privades. La seva activitat de formació de personal investigador pre i postdoctoral és molt elevada fruit dels estudis que es duen a terme. Així mateix, el Grup és reconegut pel CIBERobn (Centro de Investigación Biomédica en Red – Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición) de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) i pertany a diverses Xarxes de Recerca consolidades.

Els membres del grup han publicat més de 800 articles en prestigioses revistes nacionals i internacionals, diversos llibres i més de 90 capítols de llibres. També han presentat més de 500 comunicacions i ponències en congressos nacionals i internacionals. La quantitat i qualitat de la producció científica a les diferents àrees ha anat augmentant amb el temps.

EQUIPAMENT

Comptem amb els materials i equips necessaris per tractar i emmagatzemar mostres biològiques. Disposem de diverses centrífugues, un microscopi amb lents d’oli d’immersió i una càmera digital acoblada al microscopi (Mòtic) programari i impressora d’etiquetes termolàbils per a criotubs. A més comptem amb el microscopi i cámara CASAS per fer seminogrames. Les mostres biològiques s’emmagatzemen al Banc de mostres biològiques de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus/Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili, reconegut per l’ISCIII. A la Facultat de Medicina de Reus comptem amb un laboratori totalment equipat amb tota la infraestructura necessària per a la realització de tècniques bàsiques de biologia molecular amb un equip adequat per a la quantificació d’àcids nucleics (Qubit). També disposem d´un lector de plaques ELISA (Triturus), (termocicladors, qPCR: 7900HT Fast i 7000 Real-Time PCR), espectrofotòmetre (Multiskan Spectrum) així com amb equips de fred per a l´emmagatzematge de les mostres. A la Facultat, també tenim 20 ordinadors descriptori i el programari necessari per al processament de dades, programaris estadístics (R, SPSS, STATA) i altres programaris apropiats. A més, com que formem part de l’IISPV, el nostre equip d’investigadors té accés als serveis que presta aquesta institució, que inclouen la gestió econòmica de projectes, així com assessoria estadística i epidemiologia, el servei d’infermeria per personal altament qualificat. Disposem d’una plataforma per valorar el consum alimentari i derivació de nutrients digitalitzada.

ÀREES D’APLICACIÓ / OBJECTIUS ESTRATÈTICS

Seguiment dels assajos clínics en marxa i ampliació de les cohorts actuals, continuació de les línies de recerca i inici de noves línies estratègiques pel grup.
Transferència del coneixement a través de la consolidació d’una plataforma per l’elaboració de dietes i avaluació del consum alimentari-nutricional amb bases de dades específiques.
Participació en xarxes de recerca i altres col·laboracions internacionals.
Captació de fons de Recerca.
Captació de talent.
Consolidació i increment de la visibilitat de la recerca.

LÍNIES D’ACTIVITAT

  • Dieta Mediterrània i malaltia cardiovascular.
  • Epidemiologia i salut pública en relació a la nutrició o les malalties de la nutrició.
  • Estudis d’intervenció per a conèixer l’efecte de la dieta o dels constituents de la dieta sobre la salut o la malaltia i els mecanismes Implicats.
  • Estudi de la relació entre l’obesitat, la inflamació y les diferents comorbilitats associades a l’obesitat.
  • Efecte de la malaltia i la dieta sobre el metaboloma circulant.
  • Efecte de les interaccions de la genètica, la epigenètica y la nutrició sobre la salut en la població.
  • Biomarcadors bioquímics i metabòlics de diabetis, malaltia cardiovascular i deteriorament cognitiu.
  • Identificació de nous biomarcadors per a identificar estratègies de prevenció primària i secundària de malalties cròniques (obesitat, diabetis, malaltia cardiovascular).
  • Impacte de la metàgenòmica i la seva regulació nutricional sobre l’estat cognitiu i la demència.

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (DARRERS 5 ANYS)

Sayón-Orea C, Razquin C, Bulló M, Corella D, Fitó M, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, López-Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Sánchez VM, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Ruiz-Canela M, Sorlí JV, Castañer O, Fiol M, Navarrete-Muñoz EM, Arós F, Gómez-Gracia E, Zulet MA, Sánchez-Villegas A, Casas R, Bernal-López R, Santos-Lozano JM, Corbella E, Bouzas C, García-Arellano A, Basora J, Asensio EM, Schröder H, Moñino M, García de la Hera M, Tojal-Sierra L, Toledo E, Díaz-López A, Goday A, Salas-Salvadó J, Martínez-González MA.
Effect of a Nutritional and Behavioral Intervention on Energy-Reduced Mediterranean Diet Adherence Among Patients With Metabolic Syndrome: Interim Analysis of the PREDIMED-Plus Randomized Clinical Trial.
JAMA. 2019 Oct 15;322(15):1486-1499.
doi: 10.1001/jama.2019.14630.
PMID: 31613346.

Hernández-Alonso P, Papandreou C, Bulló M, Ruiz-Canela M, Dennis C, Deik A, Wang DD, Guasch-Ferré M, Yu E, Toledo E, Razquin C, Corella D, Estruch R, Ros E, Fitó M, Arós F, Fiol M, Serra-Majem L, Liang L, Clish CB, Martínez-González MA, Hu FB, Salas-Salvadó J.
Plasma Metabolites Associated with Frequent Red Wine Consumption: A Metabolomics Approach within the PREDIMED Study.
Mol Nutr Food Res. 2019 Sep;63(17):e1900140.
doi: 10.1002/mnfr.201900140.
PMID: 31291050.

Salas-Salvadó J, Díaz-López A, Ruiz-Canela M, Basora J, Fitó M, Corella D, Serra-Majem L, Wärnberg J, Romaguera D, Estruch R, Vidal J, Martínez JA, Arós F, Vázquez C, Ros E, Vioque J, López-Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Tinahones FJ, Martín V, Lapetra J, Pintó X, Daimiel L, Delgado-Rodríguez M, Matía P, Gómez-Gracia E, Díez-Espino J, Babio N, Castañer O, Sorlí JV, Fiol M, Zulet MÁ, Bulló M, Goday A, Martínez-González MA; PREDIMED-Plus investigators.
Effect of a Lifestyle Intervention Program With Energy-Restricted Mediterranean Diet and Exercise on Weight Loss and Cardiovascular Risk Factors: One-Year Results of the PREDIMED-Plus Trial.
Diabetes Care. 2019 May;42(5):777-788.
doi: 10.2337/dc18-0836.
PMID: 30389673.

Yu E, Papandreou C, Ruiz-Canela M, Guasch-Ferre M, Clish CB, Dennis C, Liang L, Corella D, Fitó M, Razquin C, Lapetra J, Estruch R, Ros E, Cofán M, Arós F, Toledo E, Serra-Majem L, Sorlí JV, Hu FB, Martinez-Gonzalez MA, Salas-Salvadó J.
Association of Tryptophan Metabolites with Incident Type 2 Diabetes in the PREDIMED Trial: A Case-Cohort Study.
Clin Chem. 2018 Aug;64(8):1211-1220.
doi: 10.1373/clinchem.2018.288720.
PMID: 29884676.

Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas MI, Corella D, Arós F, Gómez-Gracia E, Ruiz-Gutiérrez V, Fiol M, Lapetra J, Lamuela-Raventos RM, Serra-Majem L, Pintó X, Basora J, Muñoz MA, Sorlí JV, Martínez JA, Fitó M, Gea A, Hernán MA, Martínez MA; PREDIMED Study Investigators.
Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts.
N Engl J Med. 2018 Jun 21;378(25):e34.
doi: 10.1056/NEJMoa1800389.
PMID: 29897866.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Universitat Rovira i Virgili
Grup: Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental – (ANUT-DSM)

Instituto de Salud Carlos III – CIBER Fisiopatologia de la Obesidad y Nutrición
Grup: CB07/03/2004
https://www.ciberobn.es/grupos/grupo-de-investigacion?id=2169

Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya
Grup: Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental – (ANUT-DSM)” (2021SGR-00336)
https://www.nutricio.urv.cat/ca/recerca/sgr-grup-de-recerca-2021-sgr-00336

Institut d’Invesitigació Sanitària Pere Virgili
Grup: Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental – (ANUT-DSM)