GRUP DE RECERCA NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL – NUTCRSM

Facultat de Medicina de Reus, Universitat Rovira i Virgili (Reus)

Director: Jordi Salas-Salvadó, Catedràtic de Nutrició i Bramatologia, Universitat Rovira i Virgili

Actualització fitxa tècnica del grup: juliol 2021

carles.munne@urv.cat

(+34) 977 75 93 13

Pàgina web del Grup:
http://www.nutricio.urv.cat/ca/
https://www.iispv.cat/grup/unitat-de-nutricio-humana-prevencio-i-epigenetica/

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Prof. Jordi Salas-Salvadó. Investigador principal.
Catedràtic d’Universitat, Unitat de Nutrició Humana, Universitat Rovira i Virgili. a/e: jordi.salas@urv.cat

Prof. Joan Fernández Ballart.
Catedràtic d’Universitat, Universitat Rovira i Virgili.
a/e: joan.fernandez-ballart@urv.cat

Dra. Nancy Babio Sánchez.
Professor Agregat, Universitat Rovira i Virgili.
a/e: nancy.babio@urv.cat

Dra. Michelle Murphy.
Professor Agregat, Universitat Rovira i Virgili.
a/e: michelle.muprhy@urv.cat

Investigadors Postdoctorals
Dr. Albert Salas-Huetos – a/e: albert.salas@iispv.cat
Dr. Josep Basora Gallisà – a/e: jbasora.tarte.ics@gencat.cat
Dra. Nerea Becerra-Tomás – a/e: nerea.becerra@uv.es
Dr. Pere Cavallé Busquets – a/e::  pere.cavalleb@urv.cat
Dr. Rafel Balanzà Roure – a/e: rbroure@yahoo.es
Dra. Stephanie Nishi – a/e: stephanie.nishi@urv.cat
Dra. Maria Ángeles Martínez-Rodríguez – a/e: mangeles.martinez@urv.cat
Dr. Jesús Francisco García Gavilán – a/e: jesusfrancisco.garcia@urv.cat

Investigadors Predoctorals
Indira Paz Graniel – a/e: indiradelsocorro.paz@urv.cat
Alessandro Atzeni – a/e:  alessandro.atzeni@urv.cat
Leyre López González -a/e: leyre.lopez@urv.cat
Carlos Gómez Martínez-a/e: gomez.c.martinez@gmail.com
Tany Elizabeth Garcidueñas Fimbres – a/e: tanyelizabeth.garciduenas@estudiants.urv.cat
Alejandra Rojas Gómez – a/e: alejandra.rojas@urv.cat
Carla Ramos Rodríguez –a/e: carla.ramos@urv.cat
María Fernández de la Puente Cervera – a/e: maria.fernandez@iispv.cat
Cristina Valle Hita- a/e: crvhita@gmail.com
Nadine Alkouri – a/e: nadinegkhoury@hotmail.com

Personal Tècnic Contractat
Sònia Manzanedo Vila – a/e:  sonia.manzanedo@iispv.cat
Aba Peralvo Bernat – a/e:  ana.peralvo@iispv.cat
Oumaima Zine a/e: oumaima.zine@hotmail.com

Project Manager
Maria Pascual Compte – a/e: maria.pascual@fundacio.urv.cat

Personal Tècnic de Gestió Administrativa
Carles Munné i Cuevas – a/e: carles.munne@urv.cat
Susana Segura Benigno- a/e: susana.segura@iispv.cat

(Actualització de l’apartat: 01/0612/2021)

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El Grup de Recerca en Alimentació, Nutrició, Creixement i Salut Mental es un grup amb una trajectòria conjunta des de fa ja més de 25 anys. De fet, des de l’any 1997 el grup es un grup reconegut dins l’estructura d’Unitats de Recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Forma part, com a Grup de Recerca, de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). El grup de Recerca forma part del CIBERobn – Fisiopatología de la Nutrición y Obesidad finançat per l’Instituto de Salud Carlos III.

El nostre equip  de recerca inclou investigadors de diferents orígens: metges, dietistes, biòlegs i infermeres, que són de plantilla, post-doc, estudiants de doctorat i màster. El personal de l’hospital inclou tres dietistes i dos metges + 1 metge d’obstetrícia. Els vincles amb les Unitats de Nutrició i Obesitat, i de Ginecologia i Obstetrícia del Hospital Universitari Sant Joan de Reus i la recerca permet al nostre equip integrar la investigació amb atenció clínica aplicada i aconseguir la distinció com a Centre Col·laborador de l’Associació Europea per a l’Estudi de l’Obesitat (EASO) (2016-2022). El nostre grup ha adquirit una considerable experiència en estudis epidemiològics i clínics sobre els efectes beneficiosos de la dieta i els compostos dietètics en marcadors bioquímics de la malaltia i la incidència de la diabetis tipus 2, l’obesitat i les malalties cardiovasculars (MCV), la qualitat espermàtica i sobre els efectes d’interaccions nutrients – genètics en l’evolució de l’embaràs, el desenvolupament precoç i salut en adults.
D’altra banda, el nostre grup ha participat activament en la investigació dels efectes beneficiosos de la dieta mediterrània sobre les MCV. En els últims quinze anys, l’equip d’investigació ha portat a terme l’estudi PREDIMED, i l’estudi PREDIMED-PLUS, dos assajos clínics de prevenció primària de la MCV en més de 8000 participants en cada un d’ells. PREDIMED-Plus es coordinat pel nostre grup de recerca i hi participen 30 centres d’investigació d’arreu de l’Estat. En els últims 15 anys l’equip d’investigació ha portat a terme el Reus-Tarragona Birth Cohort study amb el seguiment de >800 mares durant l’embaràs, els pares i els nens a partir de les 8 anys d’edat. Des del nostre grup també co-coordinem l’estudi CORALS, un estudi prospectiu, multicèntric que inclouen infants de 3 a 6 anys i es seguirà per 10 anys per valorar els determinants associats a la obesitat infantil.
També hem engegat l’estudi LED-FERTYL, un estudi transversal que valorarà els determinants d’estils de vida i mediambientals associats a la qualitat espermàtica. Aquest projecte es replicarà a altres centres de Espanya, Polonia i Estats Units.
En els últims anys hem participat en diferents projectes Europeus en relació a la nutrició, la obesitat i la diabetis, la epigenètica i desenvolupament precoç entre els que destaquen DEPLAN-CAT, SATIN, EAT2BENICE, STOP, PRIME i EPIBRAIN. També hem estat co-investigadors principals de 2 projectes de metabolòmica del NIH dels EEUU en relació a la diabetis i MCVs, així com 2 projectes competitius internacionals en relació als fruits secs.
Més enllà de l’experiència en la supervisió de l’assessorament dels pacients, preparació i manteniment de bases de dades i estadístiques avançades, el grup ha adquirit experiència contrastada en el camp de les ómiques: metabolòmica, metagenòmica, transcriptòmica.

LÍNIES DE RECERCA

LÍNIES DE RECERCA / RESEARCH LINES


Línia:
Alimentació i factors de risc cardiovascular / Diet and cardiovascular risk factors.
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó

Línia: Dieta en la prevenció de malalties cròniques / Diet in the prevention of chronic diseases.
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó / Nancy Babio

Línia: Efecte de la dieta mediterrània sobre la prevenció primària cardiovascular / Effect of the Mediterranean diet on primary cardiovascular prevention.
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó

Línia: Alimentació, estil de vida, contaminants ambientals i fertilitat masculina / Food, lifestyle, environmental pollutants and male fertility.
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó

Línia: Alimentació, factors neuropsicològics i cognició / Food, neuropsychological and Cognitive Factors.
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó

Línia: Interaccions gens-nutrients-factors ambientals-epigenètics i salut / Gene-nutrient-environmental-epigenetic interactions and Health.
Investigador principal: Michelle Murphy

Línia: “Programming” in utero del desenvolupament neurològic i salut / In utero programming of neurological development and health.
Investigador principal: Michelle Murphy

Línia: Factors paterns en el desenvolupament de complicacions de l’embaràs i en la salut de la descendència / Paternal factors in the development of pregnancy complications and in offspring health.
Investigador principal: Michelle Murphy

PARAULES CLAU / KEYWORDS

 • Dieta mediterrània / Mediteranean diet
 • Estudis epidemiològics – intervenció / Epidemiological studies / intervention
 • Assajos clinics o d’intervenció / Clinical or intervention trials
 • Malalties cardiovasculars / Cardiovascular diseases
 • Metabolisme / Metabolism
 • Nutrició / Nutrition
 • Patrons dietètics / Dietary patterns
 • Resistència a la insulina / Insulin resistance
 • Salut pública / Public health
 • Síndrome metabòlica / Metabolic syndrome
 • Epigenètica / Epigenetics
 • Fertilitat masculina / Male fertility
 • Metabolòmica i Metagenòmica / Metabolomics and Metagenomics
 • Disruptors endocrins / Endocrine disruptors
 • Embaràs / Pregnancy
 • Epidemiologia perinatal / Perinatal epidemiology
 • Desenvolupament precoç / Early development
 • “Programming” fetal / Foetal programming
 • Vitamínes del grup B / B group vitamins
 • Metabolisme monocarbonat / One carbon metabolism

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (DARRERS 5 ANYS)

Sayón-Orea C, Razquin C, Bulló M, Corella D, Fitó M, Romaguera D, Vioque J, Alonso-Gómez ÁM, Wärnberg J, Martínez JA, Serra-Majem L, Estruch R, Tinahones FJ, Lapetra J, Pintó X, Tur JA, López-Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Delgado-Rodríguez M, Matía-Martín P, Daimiel L, Sánchez VM, Vidal J, Vázquez C, Ros E, Ruiz-Canela M, Sorlí JV, Castañer O, Fiol M, Navarrete-Muñoz EM, Arós F, Gómez-Gracia E, Zulet MA, Sánchez-Villegas A, Casas R, Bernal-López R, Santos-Lozano JM, Corbella E, Bouzas C, García-Arellano A, Basora J, Asensio EM, Schröder H, Moñino M, García de la Hera M, Tojal-Sierra L, Toledo E, Díaz-López A, Goday A, Salas-Salvadó J, Martínez-González MA.
Effect of a Nutritional and Behavioral Intervention on Energy-Reduced Mediterranean Diet Adherence Among Patients With Metabolic Syndrome: Interim Analysis of the PREDIMED-Plus Randomized Clinical Trial.
JAMA. 2019 Oct 15;322(15):1486-1499.
doi: 10.1001/jama.2019.14630.
PMID: 31613346.

Hernández-Alonso P, Papandreou C, Bulló M, Ruiz-Canela M, Dennis C, Deik A, Wang DD, Guasch-Ferré M, Yu E, Toledo E, Razquin C, Corella D, Estruch R, Ros E, Fitó M, Arós F, Fiol M, Serra-Majem L, Liang L, Clish CB, Martínez-González MA, Hu FB, Salas-Salvadó J.
Plasma Metabolites Associated with Frequent Red Wine Consumption: A Metabolomics Approach within the PREDIMED Study.
Mol Nutr Food Res. 2019 Sep;63(17):e1900140.
doi: 10.1002/mnfr.201900140.
PMID: 31291050.

Salas-Salvadó J, Díaz-López A, Ruiz-Canela M, Basora J, Fitó M, Corella D, Serra-Majem L, Wärnberg J, Romaguera D, Estruch R, Vidal J, Martínez JA, Arós F, Vázquez C, Ros E, Vioque J, López-Miranda J, Bueno-Cavanillas A, Tur JA, Tinahones FJ, Martín V, Lapetra J, Pintó X, Daimiel L, Delgado-Rodríguez M, Matía P, Gómez-Gracia E, Díez-Espino J, Babio N, Castañer O, Sorlí JV, Fiol M, Zulet MÁ, Bulló M, Goday A, Martínez-González MA; PREDIMED-Plus investigators.
Effect of a Lifestyle Intervention Program With Energy-Restricted Mediterranean Diet and Exercise on Weight Loss and Cardiovascular Risk Factors: One-Year Results of the PREDIMED-Plus Trial.
Diabetes Care. 2019 May;42(5):777-788.
doi: 10.2337/dc18-0836.
PMID: 30389673.

Yu E, Papandreou C, Ruiz-Canela M, Guasch-Ferre M, Clish CB, Dennis C, Liang L, Corella D, Fitó M, Razquin C, Lapetra J, Estruch R, Ros E, Cofán M, Arós F, Toledo E, Serra-Majem L, Sorlí JV, Hu FB, Martinez-Gonzalez MA, Salas-Salvadó J.
Association of Tryptophan Metabolites with Incident Type 2 Diabetes in the PREDIMED Trial: A Case-Cohort Study.
Clin Chem. 2018 Aug;64(8):1211-1220.
doi: 10.1373/clinchem.2018.288720.
PMID: 29884676.

Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas MI, Corella D, Arós F, Gómez-Gracia E, Ruiz-Gutiérrez V, Fiol M, Lapetra J, Lamuela-Raventos RM, Serra-Majem L, Pintó X, Basora J, Muñoz MA, Sorlí JV, Martínez JA, Fitó M, Gea A, Hernán MA, Martínez MA; PREDIMED Study Investigators.
Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts.
N Engl J Med. 2018 Jun 21;378(25):e34.
doi: 10.1056/NEJMoa1800389.
PMID: 29897866.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Universitat Rovira i Virgili

Instituto de Salud Carlos III
CIBER Fisiopatologia de la Obesidad y Nutrición
Grup: CB07/03/2004
https://www.ciberobn.es/grupos/grupo-de-investigacion?id=2169

Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya
Grup: 2017 SGR 00691 – NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ, CREIXEMENT I SALUT MENTAL
https://www.urv.cat/html/grupsrecerca/reconeguts/ambit-G806.php

Institut d’Invesitigació Sanitària Pere Virgili
Grup: Unitat de Nutrició Humana: Prevenció i Epigenètica
https://www.iispv.cat/grup/unitat-de-nutricio-humana-prevencio-i-epigenetica/