GRUP DE RECERCA NITROGEN-OBESITAT

Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Facultat de Biologia.  Universitat de Barcelona (Barcelona)

Director: Xavier Remesar

 xremesar@ub.edu

(+34) 934 02 15 21

Actualització fitxa tècnica del grup: octubre 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Xavier Remesar Betlloch, Director del Grup
Catedràtic d’Universitat.
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
a/e: xremesar@ub.edu

José Antonio Fernández López
Catedràtic d’Universitat
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
a/e: josfernandez@ub.edu

Montserrat Esteve Ràfols
Professora Agregada
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
a/e: mesteve@ub.edu

Maria del Mar Grasa Martínez
Professora Agregada
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
a/e: mgrasa@ub.edu

Maria del Mar Romero Romero
Contractada Postdoctoral
CIBER OBN / Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
a/e: marromero@ub.edu

Laia Oliva Lorenzo
Tècnic Especialista CCiT UB. Investigadora postdoctoral
Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

Actualització del personal del Grup: octubre 2021

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El nostre grup de recerca ha treballat bàsicament en dos aspectes del metabolisme del teixit adipós.

En el primer, relacionat directament amb el funcionament del les cèl·lules adiposes, hem pogut comprovar que el teixit adipós blanc té un actiu metabolisme dels aminoàcids i manifesta la presència completa, i funcional, dels enzims del cicle de la urea en diferents localitzacions del teixit, activitat que no s’afecta pel tractament amb una dieta hiperlipídica. També hem comprovat que la dieta hiperlipídica provoca una acumulació de greix en molts teixits, no solament en el teixit adipós, i de manera proporcional a l’acumulació en el teixit adipós. També hem pogut determinar que les cèl·lules aïllades del teixit utilitzen la glucosa per a convertir-la en lactat i glicerol abans que emprar-la en la lipogènesi.

En la segona línia de treball, estudiem la funció dels glucocorticoids en la obesitat i com la regulació de la seva disponibilitat afecta el desenvolupament de processos inflamatoris en general, des de l’aterosclerosi fins a la pancreatitis i incloent-hi la pròpia obesitat. En aquest sentit, hem publicat que la corticosteroid-binding globulin (CBG), proteïna transportadora en sang de glucocorticoides i responsable en part de la seva biodisponibilitat tissular, està implicada en el dimorfisme sexual pel que fa a la disponibilitat de glucocorticoides, i que la seva absència provoca canvis en la distribució del teixit adipós, propiciant el dipòsit visceral davant del subcutani. Hem descrit que la CBG s’expressa en la glàndula adrenal i que la seva absència modifica la síntesi i secreció de glucocorticoides per aquesta glàndula. També, hem vist que la manca de CBG a nivell d’hipocamp altera la senyalització dels glucocorticoides i en resulten uns nivells més elevats de la proteïna Tau. Finalment, hem publicat que l’estimulació de l’activitat 11β-hidroxiesteroid deshidrogenasa de tipus 1, responsable de la síntesi intracel·lular de glucocorticoids, realitza un paper clau en el control de la inflamació en macròfags associada a l’exposició a LDL oxidades, que constitueixen un desencadenant clau del procés ateroscleròtic.
El grup també ha treballat en la determinació dels efectes de dietes sobre el balanç energètic i la partició d’energia enrates. Així, vam subministrar una dieta hiperlipídica (dieta estàndard suplemnetada amb oli de coco), dieta hiperproteica (dieta estàndard suplementada amb caseïna i gelatina) i una dieta de cafeteria a rates de 10 setmanes (mascles i femelles) duratnt un mes. La dieta de cafeteria provoca acumulació de triacilglicerols i de colesterol al fetge dels mascles, però no al de les femelles. L’efecte protector (sobre l’acumulació de greix al fetge) dels estrogens es manifesta també en la inversa proporció dels nivells circulants d’estradiol i de colesterol, ja que els animals alimentats amb dieta hiperlipídica tenen més elevats els nivells d’estradiol. La més elevada disponibilitat de greixos (que originen fragments de 2C) facilita que el susbtrats que generen fragemnts de 3C no siguin completament oxidats i puguin generar lactat.

LÍNIES DE RECERCA

Línia de Recerca: Metabolisme de la cèl·lula adiposa. Efecte de la dieta.
Investigador(s) principal(s): Xavier Remesar / José Antonio Fernández

Línia de Recerca: Paper de la CBG en el metabolisme del teixit adipós i la inflamació.
Investigadors principals: Mar Grasa / Montserrat Esteve

Línia de Recerca: Efecte de dietes d’elevat contigut lipídic o proteic en la partició d’energia.
Investigador(s) principal(s): Xavier Remesar / José Antonio Fernández

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-act)

Oliva L, Alemany M, Remesar X, Fernández-López JA.
The Food Energy/Protein Ratio Regulates the Rat Urea Cycle but Not Total Nitrogen Losses.
Nutrients. 2019 Feb 1;11(2):316.
doi: 10.3390/nu11020316.
PMID: 30717282.

García-Eguren G, Giró O, Romero MDM, Grasa M, Hanzu FA.
Chronic hypercortisolism causes more persistent visceral adiposity than HFD-induced obesity.
J Endocrinol. 2019 Aug;242(2):65-77.
doi: 10.1530/JOE-19-0168.
PMID: 31117053.

Oliva L, Aranda T, Alemany M, Fernández-López JA, Remesar X.
Unconnected Body Accrual of Dietary Lipid and Protein in Rats Fed Diets with Different Lipid and Protein Content.
Mol Nutr Food Res. 2020 Aug;64(15):e2000265.
doi: 10.1002/mnfr.202000265.
PMID: 32521082.

Remesar X, Alemany M.
Dietary Energy Partition: The Central Role of Glucose.
Int J Mol Sci. 2020 Oct 19;21(20):7729.
doi: 10.3390/ijms21207729.
PMID: 33086579.

Esteve M.
Mechanisms Underlying Biological Effects of Cruciferous Glucosinolate-Derived Isothiocyanates/Indoles: A Focus on Metabolic Syndrome.
Front Nutr. 2020 Sep 2;7:111.
doi: 10.3389/fnut.2020.00111.
PMID: 32984393.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

CIBER de Fisiopatologia de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) (Instituto de Salud Carlos III).
Grup Nutrigenòmica i Obesitat. Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut. Universitat de les Illes Balears.
Grup de Nutrició Eumetabolisme i Salut: Institut d’Investigació Biomèdica de Girona.
Grup d’Ontogènia i Síndrome Metabòlica de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona.
Grup de regulació de la inflamació. Departament de Patologia experimental (IIBB-CSIC) i (IDIBAPS).
Institut de Biomedicina de la UB (IBUB).
Grup “bioactivity-food”. Departament de Bioquímica i Biotecnologia. Universitat Rovira i Virgili.
Grupo de Regulación del Metabolismo lipídico en cultivos celulares y animales de laboratorio por efecto de factores nutricionales, hormonales y ambientales. Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata (INIBIOLP-CONICET), Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Grup de Trastorns Endocrins del Centro Esther Klopowitz – IDIBAPS. Barcelona.