DESCARREGEU EL PROGRAMA CIENTÍFIC


OBJECTIUS
Amb la celebració d’aquesta sessió científica es pretén, d’una banda, donar la benvinguda als nous grups investigadors que s’integren al CCNIEC i oferir-los la possibilitat de presentar els seus àmbits d’actuació, i de l’altra, conèixer altres temes d’actualitat en què treballen investigadors aliens al CCNIEC. A més, també vol donar visibilitat als investigadors del CCNIEC per tal que exposin els seus darrers avenços.

A QUI S’ADREÇA?
S’adreça a tots els investigadors pertanyents als grups de recerca que formen el CCNIEC, així com a investigadors aliens a la institució que estan interessats en la recerca sobre alimentació i salut.

COORDINADORS CIENTÍFICS DE LA SESSIÓ
Montserrat Fitó Colomer
Olga Castañer Niño
Emili Ros Rahola
Jordi Salas-Salvadó


 

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

LA CAPACITAT DE LA SALA ÉS LIMITADA I SE SEGUIRÀ ESTRICTAMENT L’ORDRE D’INSCRIPCIÓ

La inscripció no té cap cost per als membres dels grups investigadors que pertanyen al CCNIEC.
No obstant això, per a assistir-hi és imprescindible inscriure-s’hi enviant un correu electrònic a l’adreça secretaria@ccniec.cat.

Per al personal aliè al CCNIEC, el cost de la inscripció és de 50 €.
Poseu-vos en contacte amb la secretària del CCNIEC, Montserrat Barbany (secretaria@ccniec.cat), i rebreu instruccions per a formalitzar la inscripció.

 


 

PROGRAMA CIENTÍFIC

 

9.45 h INAUGURACIÓ DE LA SESSIÓ CIENTÍFICA
Montserrat Fitó Colomer, membre de la Junta Permanent del CCNIEC, i investigadora CIBERobn i Jordi Salas-Salvadó, director del CCNIEC, i investigador CIBERobn.

SESSIÓ 1. PRESENTACIÓ DE NOUS GRUPS CCNIEC
Moderador:  Montserrat Fitó Colomer

10.00 – 10.20 h
FOODLAB: GRUP INTERDISCIPLINARI EN ALIMENTACIÓ, NUTRICIÓ, SOCIETAT I SALUT.
Anna Bach Faig.
Grup de Recerca CCNIEC Grup Interdisciplinari en Alimentació, Nutrició, Societat i Salut (FOODLAB); Universitat Orberta de Catalunya.

10.30 – 10.50 h
BIOACTIVITAT MOLECULAR DELS ALIMENTS A L’INTESTÍ: FUNCIONS ENTEROENDOCRINA, BARRERA I IMMUNOMODULADORA.
Montserrat Pinent Armengol.
Grup de Recerca CCNIEC Bioactivitat Molecular dels Aliments (MOBIOFOOD); Universitat Rovira i Virgili.SESSIÓ 2. PONÈNCIES CONVIDADES (1)

Moderador: Nancy Babio Sánchez

11.00 – 11.45 h
INTERÉS E IMPLEMENTACIÓN DEL NUTRISCORE, UN ETIQUETAJE FRONTAL DE LOS ALIMENTOS.
Pilar Galán.
Directora Directora de l’Equip de Recerca en Epidemiologia Nutricional (EREN), INSERM, INRAe, Universitat Sorbona París Nord. Doctora honoris causa per la URV.SESSIÓ 3. PRESENTACIÓ DELS RESUMS SELECCIONATS PER A COMUNICACIÓ ORAL (1)
Moderadors: Montserrat Fitó Colomer i Emili Ros Rahola

12.05 – 12.15 h
Multi-targeted quantitative platform for exposome-based metabolomics.
Cristina Andrés Lacueva.
Grup de Recerca CCNIEC Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments; Universitat de Barcelona.

12.25 – 12.35 h
Ingesta de aceitunas de mesa y sus efectos en la microbiota intestinal de ratas hipertensas.
Aldo Gómez-Contreras.
Grup de Recerca CCNIEC Fisiologia i Nutrició Experimental; Universitat de Barcelona.

12.45 – 12.55 h
Global dietary patterns for health and sustainability: qualitative data from interviews and focus groups.
Natàlia Panadero Martínez.
Grup de Recerca CCNIEC Grup Interdisciplinari en Alimentació, Nutrició, Societat i Salut (FOODLAB); Universitat Orberta de Catalunya.

13.05 – 13.15 h
A lifestyle intervention with hypocaloric Mediterranean diet and physical activity produces additional benefits on the HDL function versus a non-restrictive Mediterranean diet, in patients with high cardiovascular risk.
Albert Sanllorente Melenchó.
Grup de recerca CCNIEC Risc Cardiovascular i Nutrició; Institut Hospital de Mar d’Investigacions Mèdiques-IMIM.

13.25 – 13.35 h
Precisió de l’índex cintura-alçada per a predir el risc cardiometabòlic en nens i adolescents.
Judit Muñoz Hernando.
Grup de Recerca CCNIEC Unitat de Recerca en Pediatria, Nutrició i Desenvolupament Humà; Universitat Rovira i Virgili, Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, Hospital Universitari Sant Joan de Reus.


13.45 – 15.00 h – DescansSESSIÓ 4. PONÈNCIES CONVIDADES (2)

Moderador: Emili Ros Rahola

15.05 – 15.35 h
LONGITUDINAL ASSOCIATIONS BETWEEN IMPULSIVITY AND DIETARY PATTERNS.
Carlos Gómez Martínez.
Grup de Recerca CCNIEC Alimentació, Nutrició, Creixement i Salut Mental; Universitat Rovira i Virgili.

15.45 – 16.15 h
FOOD INTAKE CAN BE MODULATED BY FLAVANOL-INDUCED ENTEROENDOCRINE SECRETIONS THROUGH BITTER TASTE RECEPTORS (TAS2R) STIMULATION.
Carme Grau-Bové.
Grup de Recerca CCNIEC Bioactivitat Molecular dels Aliments – (MOBIOFOOD); Universitat Rovira i Virgili.SESSIÓ 5. PONÈNCIES CONVIDADES (3)

Moderadores: Cristina Andrés Lacueva i Olga Castañer Niño

16.25 – 17.05 h
DIET DURING PREGNANCY AND CHILD NEURODEVELOPMENT.
Jordi Júlvez Calvo.
Miguel Servet, Type II Researcher, and Group Leader. Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).

17.15  – 17.55 h
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN Y SALUD: EL PROYECTO NUTRIMEDIA.
Gonzalo Casino Rubio.
Responsable de transferència del coneixement del Centre Cochrane Iberoamericà i professor de periodisme científic de la Universitat Pompeu Fabra. Director de Nutrimedia.SESSIÓ 6. PRESENTACIÓ DELS RESUMS SELECCIONATS PER A COMUNICACIÓ ORAL (2)

Moderadors: Olga Castañer Niño

18.05 – 18.15 h
Edible insects consumption for human and planetary health: A Systematic Review.
Marta Ros-Baró.
Grup de Recerca CCNIEC Grup Interdisciplinar en Alimentació, Nutrició, Societat i Salut (FOODLAB); Universitat Oberta de Catalunya.

18.25 – 18.35 h
Efecto de la percepción del sabor y de la preferencia por el sabor dulce en el uso de edulcorantes en personas de edad avanzada con síndrome metabólico.
Rebeca Fernández Carrión.
Grup de Recerca CCNIEC Nutrigenética i Genòmica Cardiovascular i de l’Obesitat; Universitat de València.


18.45 h – Sessió de clausura.S’estableix un període de 10 minuts entre ponències per tal que els assistents puguin fer-hi intervencions.
Es publicarà un llibre amb els resums de les ponències presentades com a comunicacions orals presentades en aquesta Sessió Científica, que es podrà descarregar al web del CCNIEC.
S’entregarà diploma d’assisteència.


ENTITATS COL·LABORADORES