• SOCIS

El Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans (CCNIEC) ha creat dues figures: els Socis Protectors i els Socis Col·laboradors, per tal que les empreses puguin participar i donar suport a aquelles iniciatives que el CCNIEC dugui a terme.

T’interessa? Consulta a continuació els requisits per saber quina figura s’adapta a la teva empresa o fundació, i informa’t sobre el reconeixement de formar part dels Socis del CCNIEC.

SOCIS COL·LABORADORS

El Socis Protectors del CCNIEC són empreses o fundacions privades que de forma voluntària donen suport a les activitats que du a terme el CCNIEC d’acord amb els seus objectius fundacionals.

  • Empreses o fundacions privades relacionades amb la nutrició o l’alimentació, que estiguin sensibilitzades sobre la importància d’una correcta alimentació i un bon estat nutricional de la població catalana

  • Els Socis protectors han de ser de Catalunya o dels Països Catalans, excepcionalment ho podran ser també empreses que tenen una àmplia penetració en els Països Catalans

  • Per ser Soci Protector s’haurà de sol·licitar per mail a la Secretaria del CCNIEC. La Junta Permanent del CCNIEC en un període màxim de 3 mesos contestarà la sol·licitud.

  • Els Socis Protectors figuraran de forma destacada a la web del CCNIEC, en les memòries del CCNIEC i en tots aquells actes o documents que el CCNIEC cregui convenient.

  • Els Socis Protectors, de manera establerta entre el Soci i el CCNIEC col·laboraran i figuraran en iniciatives importants del CCNIEC en relació a la promoció de la recerca o la difusió de resultats o missatges per a la població

 
 

SOCIS PROTECTORS

El Socis Col·laboradors del CCNIEC són empreses o fundacions privades que de forma voluntària donen suport a les activitats que du a terme el CCNIEC d’acord amb els seus objectius fundacionals.

  • Empreses o fundacions privades relacionades o no amb la nutrició o l’alimentació, que estiguin sensibilitzades sobre la importància d’una correcta alimentació i un bon estat nutricional de la població catalana

  • Els Socis Col·laboradors han de ser de Catalunya o dels Països Catalans, excepcionalment ho podran ser també empreses que tenen una àmplia penetració en els Països Catalans

  • Per ser Soci Col·laborador s’haurà de sol·licitar per mail a la Secretaria del CCNIEC. La Junta Permanent del CCNIEC en un període màxim de 3 mesos contestarà la sol·licitud.

  • Els Socis Col·laboradors figuraran de forma destacada a la web del CCNIEC, en les memòries del CCNIEC i en tots aquells actes o documents que el CCNIEC cregui convenient.