• SESSIONS CIENTÍFQUES ORGANITZADES

RECULL DE LES SESSIONS CIENTÌFIQUES DUTES A TERME AMB ANTERIORITAT

SESSIONS CIENTÍFIQUES DEL CCNIEC 2024
Data: Barcelona, 26 d’abril de 2024
Lloc: Institut d’Estudis Catalans. C. del Carme, 47 08001 Barcelona
Organització: CCNIEC

En preparació

Descarregar el
programa  científic

SESSIONS CIENTÍFIQUES DEL CCNIEC 2023: ON ES DIRIGEIX LA RECERCA EN NUTRICIÓ? TENDÈNCIES I NECESSITATS DE LA SOCIETAT
Data: Barcelona, 27 d’abril de 2023
Lloc: Institut d’Estudis Catalans. C. del Carme, 47 08001 Barcelona
Organització: CCNIEC

Objectius: Amb la celebració d’aquesta sessió científica es pretén, d’una banda, donar la benvinguda als nous grups investigadors que s’integren al CCNIEC i oferir-los la possibilitat de presentar els seus àmbits d’actuació, i de l’altra, conèixer altres temes d’actualitat en què treballen investigadors aliens al CCNIEC. A més, també vol donar visibilitat als investigadors del CCNIEC per tal que exposin els seus darrers avenços.
A qui s’adreça: S’adreça a tots els investigadors pertanyents als grups de recerca que formen el CCNIEC, així com a investigadors aliens a la institució que estan interessats en la recerca sobre alimentació i salut.
Coordinadors científics: Verónica Luque, Jordi Salas-Salvadó.

.

Descarregar el
programa  científic

SESSIONS CIENTÍFIQUES DEL CCNIEC 2020: AVENÇOS EN NUTRICIÓ DELS GRUPS PERTANYENTS AL CCNIEC
Data: 28 d’abril de 2022
Lloc: Institut d’Estudis Catalans. C. del Carme, 47 08001 Barcelona
Organització: CCNIEC

Objectius: Amb la celebració d’aquesta Sessió Científica es pretén, per una banda, donar la benvinguda als nous Grups Investigadors que s’integren al CCNIEC, oferint-los la possibilitat de donar a conèixer els seus àmbits d’actuació. D’altra banda, focalitzar temes d’actualitat que la presència d’investigadors del CCNIEC que exposaran temes d’actualitat, i com a tercer objectiu, donar visibilitat als investigadors del CCNIEC per tal que exposin els seus darrers avenços.
A qui s’adreça: S’adreça a tots els investigadors pertanyents als Grups Investigadors que formen el CCNIEC així com investigadors al·liens al CCNIEC interessats en la recerca sobre alimentació i salut.
Coordinadors científic: M Fitó, Olga Castañer, Emili Ros, Jordi Salas-Salvadó.

Descarregar el
programa  científic

SESSIONS CIENTÍFIQUES DEL CCNIEC 2020: AVENÇOS EN NUTRICIÓ DELS GRUPS PERTANYENTS AL CCNIEC
Data: 27 de març de 2020
Lloc: Institut d’Estudis Catalans. C. del Carme, 47 08001 Barcelona
Organització: CCNIEC

Objectius: Amb la celebració d’aquesta Sessió Científica es pretén, per una banda, donar la benvinguda als nous Grups Investigadors que s’integren al CCNIEC, oferint-los la possibilitat de donar a conèixer els seus àmbits d’actuació. D’altra banda, focalitzar temes d’actualitat que la presència d’investigadors del CCNIEC que exposaran temes d’actualitat, i com a tercer objectiu, donar visibilitat als investigadors del CCNIEC per tal que exposin els seus darrers avenços.
A qui s’adreça: S’adreça a tots els investigadors pertanyents als Grups Investigadors que formen el CCNIEC així com investigadors al·liens al CCNIEC interessats en la recerca sobre alimentació i salut.
Coordinadors científic: M Fitó, Olga Castañer, Emili Ros, Jordi Salas-Salvadó.

.

Descarregar el
programa  científic

SESSIONS CIENTÍFIQUES DEL CCNIEC 2019: MODELS ALIMENTARIS I CANVI CLIMÀTIC
Data: 2 d’abril de 2019
Lloc: Institut d’Estudis Catalans. C. del Carme, 47 08001 Barcelona
Organització: CCNIEC

Objectius: El canvi climàtic és una realitat innegable que amenaça la sostenibilitat del planeta, i requereix urgents mesures per a mitigar-ne els efectes. Es proposa descriure i analitzar la importància de la dieta i dels aliments d’origen vegetal i animal en la generació de gasos d’efecte hivernacle, causants del calentament global i el canvi climàtic, i de l’impacte que tenen sobre la salut humana.
A qui s’adreça: Dirigit a professionals i treballadors de la nutrició, la salut pública i l’atenció primària de salut, així com a especialistes i interessats en ecologia i medi ambient. 
Coordinador científic: Carlos A. González Svatetz. Unitat de Nutrició i Càncer. Institut Català d’Oncologia (ICO)

.

Descarregar el
programa  científic

SESSIONS CIENTÍFIQUES DEL CCNIEC 2018: MITES I LLEGENDES SOBRE L’ALIMENTACIÓ
Data: 05 i 26 d’abril de 2018
Lloc:  Institut d’Estudis Catalans. C. del Carme, 47 08001 Barcelona
Organització: CCNIEC

Objectius: Amb la celebració de les sessions científiques, que se centren en un tema d’actualitat, es pretén cohesionar i fomentar la participació entre els diferents grups de recerca del CCNIEC. Enguany la sessió científica pretén abastar temes d’alimentació d’interès social que susciten dubtes sobre la veracitat o la seguretat, amb l’objectiu de resoldre creences errònies de la mà d’experts en la matèria.
A qui s’adreça?  El curs s’adreça a tots els membres que integren els grups de recerca del CCNIEC. També hi poden assistir professionals de la salut aliens al CCNIEC i estudiants de graus, postgraus, doctorats, postdoctorats i màsters oficials dels Països Catalans.
Directors: Mònica Bulló Bonet i Josep A. Tur Marí.
Comitè Organitzador: M. Barbany; M. Fitó; J. Pich; M. Rafecas; L. Ribas; J. Salas-Salvadó; L. Serra-Majem; M. C. Vidal.

Descarregar el
programa  científic

SESSIONS CIENTÍFIQUES DEL CCNIEC 2016: IMPORTÀNCIA DEL GREIX I DELS TIPUS DE GREIX EN LA SALUT
Data: 19/04/2016
Lloc: Institut d’Estudis Catalans. C. del Carme, 47 08001 Barcelona
Organització: CCNIEC

Objectius: Amb la celebració de les sessions científiques es pretén cohesionar i fomentar la participació entre els diferents grups de Recerca del CCNIEC, focalitzant la sessió en un tema d’actualitat. Amb la celebració de la Sessió Científica 2016, es pretenen abordar diferents àmbits en relació amb la salut i els àcids grassos a fi de donar un espectre de temes de màxim interès per als assistents; com per exemple, el risc cardiovascular, el càncer, l’estat cognitiu i l’envelliment. També es tractaran temes com la funció dels diferents tipus d’àcids grassos, la seva presència en membranes biològiques o en la llet materna i els beneficis que se’n deriven, així com la interacció del consum de greixos i variants genètiques poblacionals. Per acabar, es parlarà sobre la legislació de l’ús de greixos en l’elaboració dels productes, l’etiquetatge i les al·legacions de salut.
A qui s’adreça? El curs s’adreça a professionals del camp de la nutrició i les ciències de la salut que vulguin aprofundir en el coneixement del paper que els diferents tipus d’àcids grassos desenvolupen en la salut. Es preveu l’assistència d’estudiants predoctorals, postdoctorals, investigadors sèniors i personal tècnic de suport a la recerca.
Comitè Organitzador: Montserrat Fitó, Jordi Salas-Salvadó, Anna Bach, Montserrat Barbany, Mònica Bulló, Abel Mariné.

Descarregar el
programa  científic

SESSIONS CIENTÍFIQUES DEL CCNIEC 2015: NUTRICIÓ, ALIMENTACIÓ I SÍNDROME METABÒLICA
Data: 7/4/2015 i 28/4/2015
Lloc: Sala Nicolau d’Olwer. Institut d’Estudis Catalans (IEC), C/ del Carme 47, 08001 Barcelona
Organització: CCNIEC

El terme síndrome metabòlica (SM) va sorgir fa 30 anys per a definir una agrupació no casual de factors d’origen metabòlic freqüentment observats en la pràctica clínica: l’obesitat abdominal, la dislipèmia, la glucèmia i la pressió arterial elevades. Pocs conceptes clínics han estat tan controvertits en els darrers 20 anys…

Objectius: Amb la celebració de les sessions científiques es pretén cohesionar i fomentar la participació entre els diferents grups de Recerca del CCNIEC, focalitzant la sessió en un tema d’actualitat i permetent l’exposició dels darrers avenços de cadascun dels grups.
A qui s’adreça? S’adreça a tots els membres que integren els grups de recerca del CCNIEC. També hi poden assistir professionals de la salut i estudiants de postgrau aliens al CCNIEC interessats a ampliar els seus coneixements en nutrició i salut, i que vulguin conèixer l’activitat que es duu a terme al nostre país per tal d’interactuar amb els diferents grups d’investigadors.  Aquestes sessions també formen part dels programes de màster següents: Màster Interuniversitari en Nutrició i Metabolisme (Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona) i el Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (Universitat de les Illes Balears).
Comitè Organitzador: Montserrat Barbany Cahiz; Mònica Bulló Bonet ; Montserrat Fitó Colomer; Abel Mariné Font ; Jordi Salas-Salvadó ; Lluís Serra Majem; Josep A. Tur Marí.

Descarregar el
programa  científic

SESSIONS CIENTÍFIQUES DEL CCNIEC 2014: ALIMENTS MEDITERRANIS
Data: 25/03/2014 i 01/04/2014
Lloc: Institut d’Estudis Catalans (IEC), C/ del Carme 47, 08001 Barcelona

Organització: CCNIEC

Objectius: Amb la celebració de les sessions científiques es pretén cohesionar i fomentar la participació entre els diferents grups de Recerca del CCNIEC, focalitzant la sessió en un tema d’actualitat i permetent l’exposició dels darrers avenços de cadascun dels grups.
A qui s’adreça? S’adreça a tots els membres que integren els grups de recerca del CCNIEC. També hi poden assistir professionals de la salut i estudiants de postgrau aliens al CCNIEC interessats a aprofundir els seus coneixements en l’alimentació mediterrània i interessats en la recerca en nutrició i salut, i que vulguin conèixer l’activitat que es duu a terme al nostre país per tal d’interactuar amb els diferents grups d’investigadors.
Aquestes sessions també formen part dels programes de màster següents: Màster Interuniversitari en Nutrició i Metabolisme (Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona) i el Màster en Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments (Universitat de les Illes Balears). Els alumnes matriculats a l’assignatura comportaments alimentaris i nutricionals de la dieta mediterrània i malalties cròniques d’aquests ensenyaments hauran de demostrar l’assistència a totes les sessions.
Comitè Organitzador: Montserrat Barbany Cahiz; Maria Isabel Covas Planell; Mònica Bulló Bonet; Abel Mariné Font; Jordi Salas-Salvadó; Lluís Serra Majem; Josep A. Tur Marí.

Descarregar el
programa  científic

SESSIONS CIENTÍFIQUES DEL CCNIEC 2011: ALIMENTS FUNCIONALS
Data: 17/11/2011
Lloc: Aula Magna. Facultat de Medicina de Reus, Universitat Rovira i Virgili

Organització: CCNIEC

Objectius: Amb la celebració de les Sessions Científiques es pretén cohesionar i fomentar la participació entre els diferents grups de Recerca del CCNIEC, focalitzant la Sessió en un tema d’actualitat i permetent l’exposició dels darrers avenços de cadascún dels Grups.
A qui van dirigides les Sessions Científiques: Hi poden participar tots aquells membres integrants dels Grups de Recerca del CCNIEC i també investigadors aliens al CCNIEC interessats per la recerca en nutrició i alimentació.
Comitè Organitzador: Lluis Arola Ferrer, Montserrat Barbany Cahiz, Jordi Salas-Salvadó.
Comitè Científic: L Arola Ferrer, M Barbany Cahiz, MI Covas Planell, A Mariné Font, J Salas-Salvadó, L Serra Majem.

.