GRUP DE RECERCA UNITAT DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA INFANTO-JUVENIL

Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona)

Director: Itziar Flamarique Valencia

iflamari@clinic.cat

(+34) 932 27 99 70 – (+34) 932 27 99 74

Web del grup: http://www.hospitalclinic.org

Actualització fitxa tècnica del grup: desembre de 2023

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Itziar Flamarique Valencia, Director
Psiquiatra especialista del Grup de treball de Tr. de Conducta alimentaria
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: iflamari@clinic.cat

Maria Teresa Plana Turró
Psiquiatra, Coordinadora Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: mtplana@clinic.cat

Luisa Lázaro Garcia
Psiquiatra, Cap de Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: llazaro@clinic.cat

Esteve Martínez Mallén
Psicòleg, Especialista del Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: martinez@clinic.cat

Elena Moreno Pérez
Psicòloga, Especialista del Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: emoreno@clinic.cat

Susana Andrés Perpiñá
Psicòloga, Especialista del Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: sandres@clinic.cat

Ines Hilker
Psicòloga, Especialista del Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: hilker@clinic.cat

Elisabet Tasa
Psiquiatra, Especialista del Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: tasa@clinic.cat

Josefina Castro-Fornieles
Directora Institut de Neurociències – Psiquiatra Consultora Sènior
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: jcastro@clinic.cat

Actualització del Grup Investigador: desembre de 2023

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

Els aspectes de major interès per la nostra unitat es basen fins ara en: a) recerca basada amb la clínica (repercussions de la desnutrició anivel mèdic, factors predictors del curs clínic, factors de risc, imatge corporal), b) recerca basada l’estudi de nous tractaments (psicològics i amb fàrmacs) així com c) recerca basada en neuroimatge, neuropsicologia i recerca bàsica en genètica.

Pels propers anys, els principals objectius són:
1. Estudiar una mostra d’alt risc genètic per desenvolupar anorèxia nerviosa, en aquest cas germanes i germans de pacients. Es realitzarà un estudi genètic, clínic, metabòlic, neuropsicològic i de factors psicosocials associats a l’anorèxia nerviosa per identificar aquells subjectes que presentin un major risc de desenvolupar la malaltia i permeti una intervenció primerenca.
2. Estudiar la presència de símptomes del trastorn de l’espectre autista a adolescents amb trastorns de la conducta alimentària.
3. Analitzar les complicacions mèdiques de l’anorèxia nerviosa estudiant les alteracions hematològiques, de la bioquímica i endocrinològiques en una mostra de 800 adolescents amb anorèxia nerviosa. Aquests trastorns presenten les majors taxes de mortalitat i morbiditat en totes les condicions psiquiàtriques i poc se sap de quina manera la detecció precoç podria ajudar a reduir aquestes taxes.
4. Finalitzar les publicacions de l’estudi de seguiment de vint anys de pacients diagnosticats d’anorèxia nerviosa. Aquest estudi inclou avaluacions clíniques, neuropsicològiques i de neuroimatge i cardiològiques d’una mostra de dones diagnosticades d’anorèxia nerviosa al nostre Departament de Psiquiatria de Nens i Adolescents fa vint anys.
5. Anàlisi genètica d’aquests pacients amb anorèxia per delimitar subgrups amb característiques diferenciades incloent símptomes obssesius.
6. Detección de trastorn per estrès posttraumàtic a adolescentes amb trastorns de la conducta alimentària.
7. Estudi dels efectes en la simptomatologia alimentària d’un grup de ioga co-adjuvant a el tractament habitual en pacients amb trastorns alimentaris.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Estudiar les conseqüències biològiques d’aquests trastorns, especialment les conseqüències hormonals i bioquímiques.
Investigador(s) principal(s): Itziar Flamarique Valencia / Maria Teresa Plana Turró

Línia: Estudiar els marcadors de risc biològics, psicològics i psicosocials en germanes i germans de pacients amb anorèxia nerviosa d’inici en l’adolescència.
Investigador(s) principal(s): Itziar Flamarique Valencia / Josefina Castro Fornieles / Elisabet Tasa

Línia: La relació de la clínica i la genètica de pacients amb anorèxia nerviosa.
Investigador principal: Luisa Lázaro García / Maria Teresa Plana Turró

Línia: Estudi de seguiment de vint anys de pacients diagnosticats d’anorèxia nerviosa.
Investigador principal: Susana Andrés Perpiñà

Línia: Estudi de seguiment de vint anys de pacients diagnosticats d’anorèxia nerviosa.
Investigador principal: Susana Andrés Perpiñà

Línia: Detecció de trastorn per estrès posttraumàtic a adolescentes amb trastorns de la conducta alimentària.
Investigador principal: Susana Andrés Perpiñà

Línia: Estudi dels efectes en la simptomatologia alimentària d’un grup de ioga co-adjuvant a el tractament habitual en pacients amb trastorns alimentaris.
Investigador principal: Itziar Flamarique Valencia

Línia: Estudiar la presència de símptomes del trastorn de l’espectre autista a adolescents amb trastorns de la conducta alimentària.
Investigador principal: Itziar Flamarique Valencia

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP

Camprodon-Boadas P, De la Serna E, Plana MT, Flamarique I, Lázaro L, Borràs R, Baeza I, Tasa-Vinyals E, Sugranyes G, Ortiz AE, Castro-Fornieles J.
Delusional beliefs in adolescents with anorexia nervosa, obsessive-compulsive disorder, or first-episode psychosis: A comparative study.
Psychiatry Res. 2023 Oct;328:115490.
doi: 10.1016/j.psychres.2023.115490.
PMID: 37748237.

Plana MT, Flamarique I, Julià L, Tasa-Vinyals E, Citoler B, Díaz C, Moreno E, Andrés-Perpiñá S, Martínez E, Lázaro L, Castro-Fornieles J.
Accuracy of estimating self and other body size among adolescent girls with anorexia nervosa.
Eat Disord. 2024 Jan 2;32(1):29-42.
doi: 10.1080/10640266.2023.2243425.
PMID: 37599453.

Gilsbach S, Plana MT, Castro-Fornieles J, Gatta M, Karlsson GP, Flamarique I, Raynaud JP, Riva A, Solberg AL, van Elburg AA, Wentz E, Nacinovich R, Herpertz-Dahlmann B.
Increase in admission rates and symptom severity of childhood and adolescent anorexia nervosa in Europe during the COVID-19 pandemic: data from specialized eating disorder units in different European countries.
Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2022 Jun 20;16(1):46.
doi: 10.1186/s13034-022-00482-x.
PMID: 35725621.

Flamarique I, Vidal B, Plana MT, Andrés-Perpiñá S, Gárriz M, Sánchez P, Pajuelo C, Mont L, Castro-Fornieles J.
Long-term cardiac assessment in a sample of adolescent-onset anorexia nervosa.
J Eat Disord. 2022 Jan 31;10(1):12.
doi: 10.1186/s40337-022-00533-w.
PMID: 35101147

Via E, Calvo A, de la Serna E, Blázquez A, Lázaro L, Andrés-Perpiñá S, Plana MT, Flamarique I, Martínez E, Pariente J, Moreno E, Bargallo N, Castro-Fornieles J.
Longitudinal study in adolescent anorexia nervosa: evaluation of cortico-striatal and default mode network resting-state brain circuits.
Eur Child Adolesc Psychiatry. 2023 Mar;32(3):513-526.
doi: 10.1007/s00787-021-01880-w.
PMID: 34604924.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Servei de Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil. Institut Clínic de Neuorciències. Hospital Clínic de Barcelona
Departament de Medicina. Institut de Neurociències. Universitat de Barcelona
Grup de Recerca Consolidat en Psiquiatria i Psicologia Infantil de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.
Centro de Invesitgación Biomédicas en Red de Salud Mental del Instituto de Salud Carlos III (CB/07/09/0005) –  CIBERSAM
Fundació Clìnic-Institut d’Investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), (Grup de psiquiatria i psicologia infantil i juvenil)