GRUP DE RECERCA UNITAT DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA INFANTO-JUVENIL

Hospital Clínic de Barcelona (Barcelona)

Director: Itziar Flamarique Valencia
Co-director: Josefina Castro-Fornieles

iflamari@clinic.cat

(+34) 932 27 99 70 – (+34) 932 27 99 74

Web del grup: http://www.hospitalclinic.org

Actualització fitxa tècnica del grup: juliol 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Itziar Flamarique Valencia, Director
Psiquiatra especialista del Grup de treball de Tr. de Conducta alimentaria
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: iflamari@clinic.cat

Josefina Castro-Fornieles, Co-director
Directora Institut de Neurociències – Psiquiatra Consultora Sènior
Hospital Clínic de Barcelona
a/e:  jcastro@clinic.cat

Maria Teresa Plana Turró
Psiquiatra, Coordinadora Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: mtplana@clinic.cat

Luisa Lázaro Garcia
Psiquiatra, Cap de Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: llazaro@clinic.cat

Esteve Martínez Mallén
Psicòleg, Especialista del Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: martinez@clinic.cat

Elena Moreno Pérez
Psicòloga, Especialista del Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: emoreno@clinic.cat

Susana Andrés Perpiñá
Psicòloga, Especialista del Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: sandres@clinic.cat

Ines Hilker
Psicòloga, Especialista del Grup de Treball de Tr. Conducta Alimentària
Hospital Clínic de Barcelona
a/e: hilker@clinic.cat

Actualització del Grup Investigador: Juliol 2021

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

Els aspectes de major interès per la nostra unitat es basen fins ara en: a) recerca basada amb la clínica (repercussions de la desnutrició anivel mèdic, factors predictors del curs clínic, factors de risc, imatge corporal), b) recerca basada l’estudi de nous tractaments (psicològics i amb fàrmacs) així com c) recerca basada en neuroimatge, neuropsicologia i recerca bàsica en genètica.

Pels propers anys, els principals objectius són:
1. Estudiar una mostra d’alt risc genètic per desenvolupar anorèxia nerviosa, en aquest cas germanes de pacients. Es realitzarà un estudi genètic, clínic, metabòlic, neuropsicològic i de factors psicosocials associats a l’anorèxia nerviosa per identificar aquells subjectes que presentin un major risc de desenvolupar la malaltia i permeti una intervenció primerenca.
2. Analitzar les complicacions mèdiques de l’anorèxia nerviosa estudiant les alteracions hematològiques, de la bioquímica i endocrinològiques en una mostra de 800 adolescents amb anorèxia nerviosa. Aquests trastorns presenten les majors taxes de mortalitat i morbiditat en totes les condicions psiquiàtriques i poc se sap de quina manera la detecció precoç podria ajudar a reduir aquestes taxes.
3. Finalitzar les publicacions de l’estudi de seguiment de vint anys de pacients diagnosticats d’anorèxia nerviosa. Aquest estudi inclou avaluacions clíniques, neuropsicològiques i de neuroimatge i cardiològiques d’una mostra de dones diagnosticades d’anorèxia nerviosa al nostre Departament de Psiquiatria de Nens i Adolescents fa vint anys.
4. Anàlisi genètica d’aquests pacients amb anorèxia per delimitar subgrups amb característiques diferenciades incloent símptomes obssesius.
5. Estudis vinculats a l’avaluació de l’auto imatge i la imatge a terceres persones en pacients amb trastorns de la conducta alimentària en població infanto-juvenil.
6. Detección de trastorn per estrès posttraumàtic a adolescentes amb trastorns de la conducta alimentària.
7. Estudi dels efectes en la simptomatologia alimentària d’un grup de ioga co-adjuvant a el tractament habitual en pacients amb trastorns alimentaris.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Estudiar les conseqüències biològiques d’aquests trastorns, especialment les conseqüències cardíaques, hormonals i bioquímiques.
Investigador(s) principal(s): Itziar Flamarique Valencia / Maria Teresa Plana Turró.

Línia: Estudiar els marcadors de risc biològics, psicològics i psicosocials en germanes de pacients amb anorèxia nerviosa d’inici en l’adolescència.
Investigador(s) principal(s): Itziar Flamarique Valencia / Josefina Castro Fornieles

Línia: La relació de la clínica i la genètica de pacients amb anorèxia nerviosa.
Investigador principal: Luisa Lázaro García

Línia: Estudis vinculats a l’avaluació de l’auto imatge i la imatge a terceres persones en pacients amb trastorns de la conducta alimentària en població infanto-juvenil.
Investigador principal: Maria Teresa Plana Turró

Línia: Estudi de seguiment de vint anys de pacients diagnosticats d’anorèxia nerviosa.
Investigador principal: Susana Andrés Perpiñà

Línia: Detecció de trastorn per estrès posttraumàtic a adolescentes amb trastorns de la conducta alimentària.
Investigador principal: Susana Andrés Perpiñà

Línia: Estudi dels efectes en la simptomatologia alimentària d’un grup de ioga co-adjuvant a el tractament habitual en pacients amb trastorns alimentaris.
Investigador principal: Itziar Flamarique Valencia

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-2021)

Castro-Fornieles J, de la Serna E, Calvo A, Pariente J, Andrés-Perpiña S, Plana MT, Romero S, Flamarique I, Gárriz M, Bargalló N.
Cortical thickness 20 years after diagnosis of anorexia nervosa during adolescence.
Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2019 Mar 7.
doi: 10.1007/s00406-019-00992-4. Epub ahead of print.
PMID: 30847623.

Andrés-Pepiñá S, Plana MT, Flamarique I, Romero S, Borràs R, Julià L, Gárriz M, Castro-Fornieles J.
Long-term outcome and psychiatric comorbidity of adolescent-onset anorexia nervosa.
Clin Child Psychol Psychiatry. 2020 Jan;25(1):33-44.
doi: 10.1177/1359104519827629.
PMID: 30764636.

Castro-Fornieles J, Serna E, Calvo A, Blázquez A, Moya J, Lázaro L, Andrés- Perpiñá S, Plana MT, Gil L, Flamarique I, Martínez E, Pariente J, Moreno E,
Bargallo N.
Functional MRI with a set-shifting task in adolescent anorexia nervosa: A cross-sectional and follow-up study.
Neuropsychologia. 2019 Aug;131:1-8.
doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2019.05.019.
PMID: 31145908.

Rodríguez-Quiroga A, Flamarique I, Castro-Fornieles J, Lievesley K, Buitelaar JK, Coghill D, Díaz-Caneja CM, Dittmann RW, Gupta A, Hoekstra PJ, Kehrmann L,
Llorente C, Purper-Ouakil D, Schulze UME, Zuddas A, Sala R, Singh J, Fiori F, Arango C, Santosh P; STOP Consortium.
Development and psychometric properties of the “Suicidality: Treatment Occurring in Paediatrics (STOP) Risk and Resilience Factors Scales” in adolescents.
Eur Child Adolesc Psychiatry. 2020 Feb;29(2):153-165.
doi: 10.1007/s00787-019-01328-2.
PMID: 31054125.

Plana MT, Torres T, Rodríguez N, Boloc D, Gassó P, Moreno E, Lafuente A, Castro-Fornieles J, Mas S, Lazaro L.
Genetic variability in the serotoninergic system and age of onset in anorexia nervosa and obsessive-compulsive disorder.
Psychiatry Res. 2019 Jan;271:554-558.
doi: 10.1016/j.psychres.2018.12.019.
PMID: 30554102.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Hospital Clínic de Barcelona
Universitat de Barcelona
Grup de Recerca Consolidat en Psiquiatria i Psicologia Infantil de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.
Centro de Invesitgación Biomédicas en Red de Salut Mental del Instituto de Salud Carlos III (CB/07/09/0005)
Institut d’Investigacions biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), dentro del grupo de psiquiatría y psicología infantil y juvenil
Departament de Sanitat, Generalitat de Catalunya