GRUP DE RECERCA UNITAT DE NUTRICIÓ, MEDI AMBIENT I CÀNCER – UNAC

Institut Català d’Oncologia – IDIBELL (Barcelona)

Director: Antonio Agudo Trigueros
Adreça mail de contacte : a.agudo@iconcologia.net
Telèfon de contacte: (+34) 932 60 74 01
Pàgina web del Grup: https://icoepi.net/about-us-unac

Actualització fitxa tècnica del grup: juliol 2021

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Antonio Agudo Trigueros
Cap de la Unitat de Nutrició i Càncer (UNAC)
Institut Català d’Oncologia
a/e:  a.agudo@iconcologia.net

Marta Crous Bou
Investigadora sènior
Institut Català d’Oncologia
a/e: marta.crous@iconcologia.net

Núria Sala Serra
Investigadora sènior
Institut Català d’Oncologia
a/e: nsala@iconcologia.net

Paula Jakszyn
Investigadora sènior
Institut Català d’Oncologia
a/e: paujak@iconcologia.net

Raúl Zamora Ros
Investigador sènior
Institut Català d’Oncologia
a/e: rzamora@idibell.cat

Catalina Bonet
Assistent de recerca
Institut Català d’Oncologia
a/e: cbonet@iconcologia.net

Leila Lujan
Assistent de recerca
Institut Català d’Oncologia
a/e: llujan@iconcologia.net

Nadia Garcia
Tècnica de laboratori
Institut Català d’Oncologia
a/e: nglozano@iconcologia.net

Carlos Alberto González
Investigador Emèrit
Institut Català d’Oncologia

Paulina Sereno Ruiz
Administrativa
Institut Català d’Oncologia
a/e: psereno@iconcologia.net

Enrique Almanza
Investigador post-doctoral
Institut Català d’Oncologia
a/e: ealmanza@idibell.cat

Carlota Castro
Estudiant de doctorat
Institut Català d’Oncologia
a/e: ccastro@idibell.cat

Jazmin Castañeda
Estudiant de doctorat
Institut Català d’Oncologia
a/e: acastaneda@idibell.cat

Mercedes Gil
Estudiant de doctorat
Institut Català d’Oncologia
a/e: mgill@idibell.cat

Lucia Rizzolo
Estudiant de doctorat
Institut Català d’Oncologia
a/e: lrizzolo@idibell.cat

Nuria Nadal
Nutricionista
Institut Català d’Oncologia
a/e: nurianz@blanquerna.url.edu

Izar de Villasante
Assistent de recerca
Institut Català d’Oncologia
a/e: idevillasante@idibell.cat

Fjorida Llaha
Nutricionista
Institut Català d’Oncologia
a/e: fjoridallaha@gmail.com

Marta Farràs
Investigadora post-doctoral
Institut Català d’Oncologia
a/e: mfarrasmane@gmail.com

Actualització del Grup Investigador: juliol 2021

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

La Unitat de Nutrició i Càncer (UNAC) està formada per un equip multidisciplinari d’epidemiòlegs, nutricionistes, biòlegs i estadístics. Ens centrem principalment en la investigació etiològica sobre la relació entre càncer i nutrició. Això inclou la dieta i els patrons dietètics, la composició corporal i l’activitat física com a possibles determinants del càncer, així com la susceptibilitat genètica en la carcinogènesi humana. També investigem el paper dels factors nutricionals en el pronòstic de pacients amb càncer i supervivents. Per tal d’assolir aquest objectius combinem la metodologia epidemiològica tradicional amb eines més innovadores, com ara biomarcadors d’exposició i susceptibilitat.

Històricament, la majoria de les investigacions realitzades per la UNAC s’han dut a terme al si del projecte European Prospective Investigation on Cancer and Nutrition (EPIC), en col·laboració amb la Unió Europea, IARC/OMS i l’Imperial College de Londres (http://epic.iarc.fr/index.php). L’EPIC és un estudi de cohorts multicèntric amb l’objectiu principal d’investigar la relació entre la nutrició, l’estil de vida, els factors genètics i ambientals i el risc de càncer i altres malalties cròniques. La UNAC participa en diverses àrees de recerca relacionades amb l’EPIC i dirigeix el grup de treball sobre el càncer gàstric i esofàgic. Recentment hem desenvolupat noves línies d’investigació que estudien l’etiologia dels càncers relacionats amb les hormones, principalment els càncers d’endometri i d’ovari. També treballem estretament amb altres grups de treball EPIC sobre càncers de mama, pulmó, pròstata i colorectal. Fins ara, EPIC ha identificat més de 90.000 casos de càncer i és un dels estudis d’aquest tipus més grans del món, que agrupa dades d’aproximadament 500.000 individus seguits durant gairebé 20 anys a 10 països europeus, inclosa Espanya.

Hi ha un interès creixent en el paper potencial de la nutrició en el pronòstic i la progressió de la malaltia en els supervivents del càncer, principalment en els càncers más freqüents associats amb la dieta. Tanmateix, a banda dels estduis observacionals, es necessiten estudis d’intervenció per confirmar el paper d’aquests factors d’estil de vida en el pronòstic del càncer i establir recomanacions específiques. La UNAC coordina un assaig clínic aleatori multicèntric (PREDICOP) per avaluar l’efecte d’una intervenció que combina dieta i activitat física sobre el risc de recidives en pacients amb càncer de mama no metastàsic , així com l’efecte de la intervenció sobre la supervivència i la qualitat de la vida. Les participants d’aquest assaig seràn assignadas aleatòriament a un grup d’intervenció o al grup control i se’ls seguirà durant cinc anys. Els pacients del grup d’intervenció participaran en un programa d’estil de vida amb dos components: la part dietètica tindrà com a objectiu aconseguir una reducció de calories mantenint la qualitat nutricional; la part d’activitat física inclourà sessions d’exercici supervisat d’intensitat moderada.

LÍNIES DE RECERCA

Línia: Càncer gàstric: epidemiologia molecular i mecanismes de la carcinogènesi gàstrica.
Investigador principal: Núria Sala

Línia: Nutrició, composició corporal i activitat física en pacients i supervivents de càncer
Investigador principal: Antonio Agudo

Línia: Epidemiologia nutricional, càncer i altres patologies cròniques.
Investigador principal: Paula Jakszyn

Línia: Patrons de dieta, potencial inflamatori de la dieta, i càncer.
Investigador principal: Paula Jakszyn

Línia: Consum de carn i components de la carn i risc de càncer gàstric o càncer colorectal.
Investigador principal: Paula Jakszyn

Línia: Crono-nutrició, càncer i altres patologies cròniques relacionades amb càncer.
Investigador principal: Paula Jakszyn

Línia: Ingesta i biomarcadors de Polifenols i risc de càncer.
Investigador principal: Raúl Zamora

Línia: Hormones i factors moleculars associats amb càncer d’endometri, ovari i altres tumors hormono-dependents.
Investigador principal: Marta Crous

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (201-2021)

Zamora-Ros R, Lujan-Barroso L, Achaintre D, Franceschi S, Kyrø C, Overvad K, Tjønneland A, Truong T, Lecuyer L, Boutron-Ruault MC, Katzke V, Johnson TS,
Schulze MB, Trichopoulou A, Peppa E, La Vechia C, Masala G, Pala V, Panico S, Tumino R, Ricceri F, Skeie G, Quirós JR, Rodriguez-Barranco M, Amiano P,
Chirlaque MD, Ardanaz E, Almquist M, Hennings J, Vermeulen R, Wareham NJ, Tong TYN, Aune D, Byrnes G, Weiderpass E, Scalbert A, Rinaldi S, Agudo A.
Blood polyphenol concentrations and differentiated thyroid carcinoma in women from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study.
Am J Clin Nutr. 2020 Oct 6;113(1):162–71.
doi: 10.1093/ajcn/nqaa277.
PMID: 33021645.

Deschasaux M, Huybrechts I, Julia C, Hercberg S, Egnell M, Srour B, Kesse-Guyot E, Latino-Martel P, Biessy C, Casagrande C, Murphy N, Jenab M, Ward HA,
Weiderpass E, Overvad K, Tjønneland A, Rostgaard-Hansen AL, Boutron-Ruault MC, Mancini FR, Mahamat-Saleh Y, Kühn T, Katzke V, Bergmann MM, Schulze MB,
Trichopoulou A, Karakatsani A, Peppa E, Masala G, Agnoli C, De Magistris MS, Tumino R, Sacerdote C, Boer JM, Verschuren WM, van der Schouw YT, Skeie G,
Braaten T, Redondo ML, Agudo A, Petrova D, Colorado-Yohar SM, Barricarte A, Amiano P, Sonestedt E, Ericson U, Otten J, Sundström B, Wareham NJ, Forouhi NG,
Vineis P, Tsilidis KK, Knuppel A, Papier K, Ferrari P, Riboli E, Gunter MJ, Touvier M.
Association between nutritional profiles of foods underlying Nutri-Score front-of-pack labels and mortality: EPIC cohort study in 10 European countries.
BMJ. 2020 Sep 16;370:m3173.
doi: 10.1136/bmj.m3173.
PMID: 32938660.

Jakszyn P, Cayssials V, Buckland G, Perez-Cornago A, Weiderpass E, Boeing H, Bergmann MM, Vulcan A, Ohlsson B, Masala G, Cross AJ, Riboli E, Ricceri F, Dahm
CC, Nyvang D, Katzke VA, Kühn T, Kyrø C, Tjønneland A, Ward HA, Tsilidis KK, Skeie G, Sieri S, Sanchez MJ, Huerta JM, Amiano P, Lasheras C, Ardanaz E,
Mahamat-Saleh Y, Boutron-Ruault MC, Carbonnel F, Panico S, Peppa E, Trichopoulou A, Karakatsani A, Tumino R, Vermeulen R, Jenab M, Gunter M, Agudo A.
Inflammatory potential of the diet and risk of colorectal cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study.
Int J Cancer. 2020 Aug 15;147(4):1027-1039.
doi: 10.1002/ijc.32870.
PMID: 31945199.

Mullee A, Romaguera D, Pearson-Stuttard J, Viallon V, Stepien M, Freisling H, Fagherazzi G, Mancini FR, Boutron-Ruault MC, Kühn T, Kaaks R, Boeing H,
Aleksandrova K, Tjønneland A, Halkjær J, Overvad K, Weiderpass E, Skeie G, Parr CL, Quirós JR, Agudo A, Sánchez MJ, Amiano P, Cirera L, Ardanaz E, Khaw KT, Tong TYN, Schmidt JA, Trichopoulou A, Martimianaki G, Karakatsani A, Palli D, Agnoli C, Tumino R, Sacerdote C, Panico S, Bueno-de-Mesquita B, Verschuren WMM, Boer JMA, Vermeulen R, Ramne S, Sonestedt E, van Guelpen B, Holgersson PL, Tsilidis KK, Heath AK, Muller D, Riboli E, Gunter MJ, Murphy N.
Association Between Soft Drink Consumption and Mortality in 10 European Countries.
JAMA Intern Med. 2019 Nov 1;179(11):1479-1490.
doi: 10.1001/jamainternmed.2019.2478.
Erratum in: JAMA Intern Med. 2019 Nov 1;179(11):1607.
PMID: 31479109.

Agudo A, Cayssials V, Bonet C, Tjønneland A, Overvad K, Boutron-Ruault MC, Affret A, Fagherazzi G, Katzke V, Schübel R, Trichopoulou A, Karakatsani A, La
Vecchia C, Palli D, Grioni S, Tumino R, Ricceri F, Panico S, Bueno-de-Mesquita B, Peeters PH, Weiderpass E, Skeie G, Nøst TH, Lasheras C, Rodríguez-Barranco M,
Amiano P, Chirlaque MD, Ardanaz E, Ohlsson B, Dias JA, Nilsson LM, Myte R, Khaw KT, Perez-Cornago A, Gunter M, Huybrechts I, Cross AJ, Tsilidis K, Riboli E,
Jakszyn P.
Inflammatory potential of the diet and risk of gastric cancer in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) study.
Am J Clin Nutr. 2018 Apr 1;107(4):607-616.
doi: 10.1093/ajcn/nqy002.
PMID: 29635497.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Grup de Recerca en Nutrició i Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).
Grup de recerca reconegut per l’AGAUR 2017 SGR 00218
International Agency for Research on cancer (IARC), Lyon, France
School of Public Health, Imperial College London, London, United Kingdom.