GRUPS DE RECERCA QUE INTEGREN EL CCNIEC


GRUP DE RECERCA NUTRICIÓ, LÍPIDS, GENÒMICA NUTRICIONAL I RISC CARDIOVASCULAR
Universitat Rovira i Virgili / Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Facultat de Medicina i Ciències de la Saut de Reus
Carrer Sant Llorenç, 21
43201 Reus
Telèfon: (+34) 977 759369 -  Fax (+34) 977 759322

 
 
   
   
  DIRECTOR DEL GRUP
 

Rosa Solà i Alberich, Catedràtic d'Universitat (IP del Grup)

   
  MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR
 

Rosa Solà i Alberich, Catedràtic d'Universitat (IP del Grup)
Montse Giralt Batista, Titular d’Universitat
Rosa Nogues Llort, Titular d’Universitat
Rosa Mª Valls Zamora, Investigadora Doctora
Marta Romeu Ferran, Contractada Doctora
Sara Fernández Castillejo, Màster/Tècnica de Laboratori de Recerca
Vanessa Sánchez Martos, Màster/Tècnica de Laboratori de Recerca
Úrsula Catalán Santos, Investigadora Doctora
Anna Pedret Figuerola ,Investigadora en Formació
Mònica Muñoz, Investigadora en Formació
Núria Taltavull, Investigadora en Formació

   
   
  ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA
 

El grup està centrat en l’estudi dels beneficis dels components de la dieta sobre la salut, en especial, les malalties cardiovascular, com la fibra soluble, els productes del cacau, compostos fenòlics de l’oli d’oliva, l’àcid hialurònic.

L’expertesa de l’equip inclou estudis:
- d’intervenció nutricional en persones, en particular afectes de diverses patologies com les alteracions dels lípids com les hipercolesterolemies, hipertrigliceridemies, hipertensió arterial, síndrome metabòlica, gent gran, etc.  
- estudis toxicològics en animals d’experimentació,
- estudis de l’estrés oxidatiu, inflamació etc, in vitro or ex vivo en cultius cel.lulars.  

També treballem en educació per la salut en nutrició i en l’estil de vida per la prevenció de l’obesitat infantil. Estem realitzant un estudi sobre els efectes d’un programa d’intervenció en educació en alimentació i estil de vida saludable a les escoles d’educació primària per reduir la prevalença d’obesitat infantil (Reus, Cambrils, Salou, Vila-seca i, mes recentment Amposta).
Som professores del màster interuniversitari de Nutrició i Metabolisme i del màster d’Envelliment i Salut de la Universitat Rovira i Virgili.
L’equip és multidisciplinari format per metgesses, farmacèutiques, nutricionistes, biòlogues i tecnòlogues dels aliments.
   
   
  LÍNIES DE RECERCA
   
 

Línia de Recerca 1.
Aliments funcionals, dislipemia i risc cardiovascular.
IP: Rosa Solà i Alberich
           
Línia de Recerca 2.
Estil de vida, nutrigenètica i intervenció nutricional.
IP: Rosa Solà i Alberich
           
Línia de Recerca 3.
Educació per la salut: nutrició i estil de vida.
IP: Montse Giralt Batista i Rosa Solà i Alberich
           
Línia de Recerca 4.
Marcadors d’estrès Oxidatiu.
IP: Montse Giralt Batista
           
Línia de Recerca 5.
Models de toxicitat: animals d’experimentació i in vitro.
IP: Rosa Nogúes Llort

   
   
  PROJECTES DE RECERCA COMPETITIUS - (portats a terme en els darrers dos anys)
   
 

Aceite de oliva virgen y función de las lipoproteínas de alta densidad (HDL), un modelo de preparación especializada de un alimento funcional. Expedient: AGL2009-13517-CO3-03 VOHF. Projecte coordinat: MI COVAS (IMIM), Mª J MOTILVA (UdL). IP: Rosa Solà Alberich. Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Durada: 3 anys. Vinculat a la línia de Recerca 1 i 2.

Metodologías para el diseño, evaluación y validación de alimentos funcionales en la prevención de enfermedades cardiovasculares y del Alzheimer. Expedient: Proyecto CENIT: MET-DEV-FUN. IP: Rosa Solà Alberich. Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Durada: 4 anys. Vinculat a la línia de Recerca 1 i 2.

Aceite de oliva virgen enriquecido en compuestos fenólicos para optimizar la protección cardiovascular. Del consumo a los efectos protectores cardiovasculares. Expedient: AGL2005-07881-C02-02/ALI - Projecte coordinat: MJ MOTILVA (UdL). IP: Rosa Solà Alberich. Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Durada: 3 anys. Vinculat a la línia de Recerca 1 i 2.

Ensayo de intervención nutricional aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, para valorar la eficacia y la seguridad de un yogur desnatado suplementado con mobilee™ comparado con un yogur desnatado no suplementado, sobre la función articular, evolución ecográfica y calidad de vida de adultos con gonalgia de baja intensidad. En col·laboració amb el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). Expedient: Proyecto CENIT-SENIFOOD. IP: Rosa Solà Alberich / Montserrat Giralt. Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Durada: 1 any. Vinculat a la línia de Recerca 1.

Mecanismos de accion de acidos grasos poliinsaturados de origen marino en el sindrome metabolico y sinergismo con polifenoles e iminociclitoles. Expedient: AGL2009-12374-C03-02. IP: Rosa Nogués / Montserrat Giralt. Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Durada: 3 anys. Vinculat a la línia de Recerca 4.

BIOmarkers of Robustness of Metabolic Homeostasis for Nutrigenomics-derived Health CLAIMS Made on Food. En col·laboració amb el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut (CTNS). Expedient: BIOCLAIMS STUDY FP7-KBBE-2009-3. IP: Rosa Solà Alberich / Montserrat Giralt. Entitat finançadora: UE Programa KBBE (VII Programa Marc Europeu). Durada: 4 anys. Vinculat a la línia de Recerca 4.

   
  PROJECTES DE RECERCA FINANÇATS PER LA INDÚSTRIA O D'ALTRES ENTITATS - (darrers dos anys)
   
 

EDAL (Educació en alimentació): un estudi d’intervenció educacional a les escoles d’educació primaria per la prevenció de l’obesitat infantil. IP: Rosa Solà Alberich / Montserrat Giralt. Entitat finançadora: Ajuntament de Reus (Institut Municipal Dr. Frias. Durada: 4 anys.

EDAL (Educació en alimentació): un estudi d’intervenció educacional a les escoles d’educació primaria per la prevenció de l’obesitat infantil. Terres de l’Ebre IP: Montserrat Giralt / Rosa Solà Alberich. Entitat finançadora: Diputació de Tarragona. Durada: 3 anys.

Ensayo clínico multicéntrico, comparativo, doble ciego, paralelo de dos vías, de los efectos del tratamiento con cutículas de semillas de Plantago ovata sobre el perfil lipídico de pacientes afectos de hipercolesterolemia. FASE IV-II. IP: Rosa Solà Alberich. Entitat finançadora: MADAUS España- ROTTAFARM. Durada: 2 anys.

Observatori de la Gent Gran. Ajuntament de Reus IP: Rosa Solà / Victòria Arija. Entitat finançadora: Ajuntament de Reus. Durada: 2 anys.

   
   
  MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP - (publicades en els darrers cinc anys)
   
 

Solà R, Bruckert E, Valls RM, Narejos S, Luque X, Castro-Cabezas M, Doménech G, Torres F, Heras M, Farrés X, Vaquer JV, Martínez JM, Almaraz MC, Anguera A.
Soluble fibre (Plantago ovata husk) reduces plasma low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, triglycerides, insulin, oxidised LDL and systolic blood pressure in hypercholesterolaemic patients: A randomised trial.
Atherosclerosis 2010;211(2):630-7.
PMID: 20413122

 
The objective was to evaluate whether the soluble fibre Plantago ovata (Po)-husk improves cardiovascular disease (CVD) risk biomarkers including low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C). METHODS: In a multi-centred, double-blind, placebo-controlled, parallel, randomised trial conducted in primary care-clinics in Spain, France and Holland, mild-moderate hypercholesterolaemic patients (age range: 43-67 years) received 14 g/d of Po-husk (n=126) or placebo (microcrystalline-cellulose 14 g/d; n=128) in a low saturated fat diet for 8 weeks. Subsequently, if LDL-C remained > or = 3.35 mmol/L [130 mg/dL], participants proceeded with the fibre plus simvastatin (20mg/d) for further 8 weeks. Lipid profile, blood pressure (BP), insulin, oxidised LDL and some gene polymorphisms involved in CVD risk were measured. RESULTS: Relative to placebo, Po-husk reduced plasma LDL-C by -6% (P<0.0002), total cholesterol (TC) by -6%, triglycerides (TG) by -21.6%, apolipoprotein (Apo) B-100 by -6.7%, oxidised LDL by a mean of -6.82 U/L (95%CI: 3.15-10.48), insulin by -4.68 pmol/L (95%CI: 0.68-8.67) and systolic BP by -4.0mm Hg (95%CI; 1.2-6.7) (P<0.05). The TG-lowering effect in the Po-husk group was magnified by variants in plasminogen-activator-inhibitor (PAI-1; rs1799768) and fatty acid-binding protein (FABP-2; rs1799883) genes. At 16 weeks, the intra-group action of simvastatin (20mg/d) added to Po-husk or placebo was a similar LDL-C reduction. CONCLUSIONS: Po-husk, apart from lowering LDL-C, also reduced TG, TG related to certain gene variants, TC, Apo B-100, oxLDL, insulin-resistance and systolic BP in mild-moderate hypercholesterolaemic individuals. Thus, the target patients to receive Po-husk would be those who present a cluster of various CVD risk factors, such as metabolic syndrome.
   
  Solà R; Boj M; Hernández-Flix S; Camprubí M.
Silica in oral drugs as a possible sarcoidosis inducing antigen.
Lancet 2009; 373:1943–1944.
PMID: 19501734
   
  Solà R, Godàs G, Ribalta J, Vallvé JC, Girona J, Anguera A, Ostos M, Recalde D, Salazar J, Caslake M, Martín-Luján F, Salas-Salvadó J, Masana L.
Effects of soluble fiber (Plantago ovata husk) on plasma lipids, lipoproteins, and apolipoproteins in men with ischemic heart disease.
Am J Clin Nutr 2007;85(4):1157-6.
PMID: 17413119
 
BACKGROUND: New dietary strategies to reduce cardiovascular disease (CVD) risk include the addition of fiber to the diet. The effect of soluble-fiber consumption derived from Plantago ovata husk on lipid risk factors in patients with CVD is unknown. OBJECTIVE: We compared the effects of soluble fiber (P. ovata husk) with those of insoluble fiber (P. ovata seeds) on plasma lipid, lipoprotein, and apolipoprotein (apo) concentrations within a CVD secondary prevention program. DESIGN: In a randomized, crossover, controlled, single-blind design, 28 men with CVD (myocardial infarction or stable angina) and an LDL-cholesterol concentration </=3.35 mmol/L consumed for 8 wk, under controlled conditions, a low-saturated-fat diet supplemented with 10.5 g P. ovata husk/d or 10.5 g P. ovata seeds/d. Fasting plasma lipid concentrations and polymorphisms of genes involved in lipid metabolism, such as apo A-IV, apo E, and fatty acid-binding protein, were measured. RESULTS: Plasma triacylglycerol decreased (6.7%; P < 0.02), the ratio of apo B 100 to apo A-I decreased (4.7%; P < 0.02), and apo A-I increased (4.3%; P < 0.01) in the P. ovata husk consumers. Compared with the intake of insoluble fiber, the intake of P. ovata husk increased HDL-cholesterol concentrations by 6.7% (P = 0.006) and decreased the ratio of total to HDL cholesterol and of LDL to HDL cholesterol by 10.6% (P = 0.002) and 14.2% (P = 0.003), respectively. CONCLUSION: In the secondary prevention of CVD, P. ovata husk intake induces a more beneficial effect on the cardiovascular lipid risk-factor profile than does an equivalent intake of insoluble fiber.

 

   
 

Drissi A, Girona J, Cherki M, Godàs G, Derouiche A, El Messal M, Saile R, Kettani A, Solà R, Masana L, Adlouni A.
Evidence of hypolipemiant and antioxidant properties of argan oil derived from the argan tree (Argania spinosa).
Clin Nutr 2004;23(5):1159-66.
PMID: 15380909

 

Virgin argan oil is of interest in cardiovascular risk prevention due to its fat composition and antioxidant compounds. AIMS: We investigated with Moroccan subjects the effect of regular virgin argan oil consumption on lipid profile and antioxidant status and the in vitro effect of argan oil minor compounds (tocopherols, sterols and polyphenols) on LDL peroxidation. DESIGN: Healthy subjects (20 men, 76 women) were studied. Sixty-two were regular consumers of argan oil and 34 were non-consumers. METHODS: Fasting plasma lipids, antioxidant vitamins and LDL oxidation susceptibility were analyzed. In vitro LDL oxidation by phenolic and apolar compounds of virgin argan oil were performed. RESULTS: Diet composition of argan oil consumers has a higher significant content of polyunsaturated fatty acids than that of non-consumers (8.8 +/- 1.0 vs. 6.6 +/- 0.9 g, P < 0.05). Subjects consuming argan oil have lower levels of plasma LDL cholesterol (12.7%, P < 0.05) and Lp(a) (25.3%, P < 0.05) compared with the non-consumers. In argan oil consumers, plasma lipoperoxides were lower (58.3%, P < 0.01) and molar ratio alpha-tocopherol/total cholesterol (21.6%, P < 0.05) and alpha-tocopherol concentration (13.4%, P < 0.05) were higher compared with the non-consumers group. In spite of higher levels of plasma antioxidant and lower levels of lipoperoxides in argan oil consumers, LDL oxidation susceptibility remained fairly similar. A strong positive correlation was observed between increasing phenolic extract, sterol and tocopherol concentrations and the LDL-Lag phase (P < 0.05). CONCLUSIONS: Our findings suggest for the first time that regular consumption of virgin argan oil induces a lowering of LDL cholesterol and has antioxidant properties. This oil offers an additional natural food to reducing cardiovascular risk.

   
  Sundl I, Guardiola M, Khoschsorur G, Solà R, Vallvé JC, Godàs G, Masana L, Maritschnegg M, Meinitzer A, Cardinault N, Roob JM, Rock E, Winklhofer-Roob BM, Ribalta J.
Increased concentrations of circulating vitamin E in carriers of the apolipoprotein A5 gene - 1131T>C variant and associations with plasma lipids and lipid peroxidation.
J Lipid Res 2007;48(11):2506-13.
PMID: 17693622
 


The aim of this study was to investigate the effects of the apolipoprotein A5 (APOA5) 1131T>C gene variant on vitamin E status and lipid profile. The gene variant was determined in 297 healthy nonsmoking men aged 20-75 years and recruited in the VITAGE Project. Effects of the genotype on vitamin E in plasma, LDL, and buccal mucosa cells (BMC) as well as on cholesterol and triglyceride (TG) concentrations in plasma and apolipoprotein A-I (apoA-I), apoB, apoE, apoC-III, and plasma fatty acids were determined. Plasma malondialdehyde concentrations as a marker of in vivo lipid peroxidation were determined. C allele carriers showed significantly higher TG, VLDL, and LDL in plasma, higher cholesterol in VLDL and intermediate density lipoprotein, and higher plasma fatty acids. Plasma alpha-tocopherol (but not gamma-tocopherol, LDL alpha- and gamma-tocopherol, or BMC total vitamin E) was increased significantly in C allele carriers compared with homozygote T allele carriers (P = 0.02), but not after adjustment for cholesterol or TG. Plasma malondialdehyde concentrations did not differ between genotypes. In conclusion, higher plasma lipids in the TC+CC genotype are efficiently protected against lipid peroxidation by higher alpha-tocopherol concentrations. Lipid-standardized vitamin E should be used to reliably assess vitamin E status in genetic association studies.

   
   
  INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA
 

Centre Tecnològic de Nutrició i Salut-Reus (CT09-1-0019, Spain)
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili, Reus
CIBERDEM. Research director. Rosa Soà. IP: L Masana
2009 SGR-1271. IP: L Masana

   
   
 
 

 
CCNIEC - Centre Català de la Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans
 
Institut d'Estudis Catalans - C. del Carme, 47. 08001 Barcelona - E-mail: info@ccniec.cat
 

© 2010 CCNIEC- Tots els drets són reservats - OPT Disseny